Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Duurzame investeringen in het Koninklijk Domein van Laken

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Duurzame investeringen in het Koninklijk Domein van Laken

Koninklijk Domein van Laken.

© Photo London UK - stock.adobe.com

De Regie der Gebouwen wil de restwarmte van de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek gebruiken om de gebouwen van het Koninklijk Domein van Laken te verwarmen. Het domein gebruikt jaarlijks voldoende energie om aan te sluiten op het lokale warmtenetwerk en bevindt zich in de nabijheid van de verbrandingsoven.

Momenteel worden de gebouwen van het Koninklijk Domein (het kasteel en de serres) verwarmd door een klassieke stookolie-installatie. Het project zal de CO2-uitstoot met 2.700 ton per jaar verminderen. Het is de bedoeling om vanaf de winter van 2020-2021over te schakelen op de nieuwe energiebron.

Bij dit project moeten de negen stookplaatsen van het Koninklijk Domein van Laken en de verbinding van het Koninklijk Domein met het warmtenetwerk worden aangepast. De Regie der Gebouwen zorgt voor de hydraulische verbinding tussen de wisselaars en de bestaande verwarmingsinstallaties. De kostprijs voor die verbindingen bedraagt 228.500 € en wordt verdeeld tussen de Regie der Gebouwen en de Koninklijke Schenking.

Brussel-Energie zorgt op haar beurt voor de installatie van het warmtenetwerk dat over het domein zal lopen tot aan de verschillende stookketels en voor de plaatsing van de warmtewisselaars. Deze  maand worden de sonderingen van de bodem gelokaliseerd zodat ze in augustus kunnen worden uitgevoerd. De werken zelf zouden op hun beurt starten in september 2019 en een jaar duren. De werken zullen voltooid zijn vóór de winter van 2019-2020.  Het doel is om vanaf het stookseizoen van 2020-2021 een operationeel netwerk te hebben voor minstens 25 jaar.

“We ondertekenden een overeenkomst voor de publiek-publieke samenwerking met Brussel-Energie voor de uitvoering van een innovatief project dat het verbruik van fossiele energie in het Koninklijk Domein van Laken zal verminderen en zijn ecologische voetafdruk zal verkleinen. Het project  is vrij uniek in België en werd bedacht en uitgewerkt in samenwerking met onder andere de diensten van de koning”, zegt Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

Technische fiche

Eigenaar: Federale Staat en Koninklijke Schenking

Aanpassingswerken stookruimtes

Bouwheer: Regie der Gebouwen
Hoofdaannemer: firma EDIC
Einde van de werken: najaar 2019
Kostprijs van de werken: 228.500 €, excl. btw

Installatie netwerk en warmtewisselaar

Bouwheer: Brussel-Energie
Duur van de werken: 2019-2020

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PFAS-verontreiniging in Willebroek wordt begin 2022 gesaneerd

PFAS-verontreiniging in Willebroek wordt begin 2022 gesaneerd

Op de site van de voormalige papierfabriek De Naeyer in Willebroek werd afgelopen zomer een bodemverontreiniging met PFAS vastgesteld. Omdat daar recent een nieuwe woonzone werd aangelegd, die nog deels in ontwikkeling is, werd versneld[…]

26/11/2021 | OVAMbodemsanering
Standaard afgesproken om staat van riolering op te maken

Standaard afgesproken om staat van riolering op te maken

Nieuw bouwbedrijf ontwikkelt enkel CO2-neutrale projecten

Nieuw bouwbedrijf ontwikkelt enkel CO2-neutrale projecten

België laat jaarlijks meer dan 2,5 miljard € energie verloren gaan

België laat jaarlijks meer dan 2,5 miljard € energie verloren gaan

Meer artikels