Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Duurzaamheid en kwaliteit hoofd­thema op jaarvergadering BMP

Gerelateerde onderwerpen :

Duurzaamheid en kwaliteit hoofd­thema op jaarvergadering BMP

BMP-voorzitter Frank Vanhove blikte terug naar het voorbije jaar, dat werd ingezet met de publicatie van een memorandum.

Eén van de hoofdthema’s tijdens de recente jaarvergadering van de federatie van de Belgische Bouwmaterialenproducenten (BMP) was duurzaamheid en kwaliteit in de bouw. Tevens werd aandacht besteed aan de economische vooruitzichten van de Nationale Bank. Voorzitter Frank Vanhove blikte terug naar het voorbije jaar, dat werd ingezet met de publicatie van een memorandum. De voorbije elf maanden werd dit document toegelicht aan heel wat beleidsvoerders.De nadruk werd gelegd op de veralgemening van het verlaagde btw-tarief voor afbraak en wederopbouw, het focussen van de fiscale steunmaatregelen op bouwwerken en de noodzaak van voldoende aandacht en toezicht om kwaliteitsvolle gebouwen te hebben.  In samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) startte de BMP met een steunprogramma om de producenten te helpen om milieuproductverklaringen op te stellen. Duurzaamheid wordt immers een nieuw concurrentiegegeven waar de producenten zich best zonder uitstel op voorbereiden. Ten slotte werkte de BMP samen met de overheid en de universiteiten om de evoluties van de Belgische bouwmarkt in kaart te brengen.

In zijn lezing merkte de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck op dat ‘meer doen op minder ruimte’ ook beter kan zijn; niet alleen beter voor de natuur en het klimaat, maar ook voor onze eigen levenskwaliteit. “De uitdagingen die ons daarbij te wachten staan, zijn echter van een dergelijke omvang dat technologie alleen ons niet zal redden. Alles zal fundamenteel moeten veranderen en alles wat we denken over economie, groei, demografie, bouwen, wonen en ruimtegebruik zullen we volledig opnieuw moeten uitvinden. Het goede nieuws is dat deze transitie geen pijnlijke maar een positieve ervaring zal zijn”, meent Van Broeck.Christophe Sykes (Construction Products Europe) presenteerde de app Smart CE-marking, die ontwikkeld werd door de Europese federatie. De app wil de CE-markering van de Europese bouwproductenverordening (ook CPR genaamd) bevorderen door de meestal weinig toegankelijke prestatiegegevens van de bouwproducten aan te vullen met door mens en machine gemakkelijk leesbare informatie. Deze belangrijke informatie wordt vervolgens op een gebruiksvriendelijke manier ter beschikking gesteld van de ontwerpers, de aannemers, de eindgebruikers en de overheid.

Advocaat Carlos De Wolf benadrukte dat duurzame economie een prioritair agendapunt is bij de Europese Unie en steeds meer gekwalificeerd wordt als de belangrijkste uitdaging waarmee we tijdens de komende jaren zullen worden geconfronteerd. Het ontwikkelen van een duurzame economie houdt op alle niveaus grote uitdagingen in, ook voor de bouwmaterialensector. Naast de technische ontwikkelingen en evoluties zijn er aansluitend ook uitdagingen op juridisch vlak.Carlos De Wolf bekeek hoe ondernemingen in de bouwmaterialensector zich, vooral in het kader van overheidsopdrachten maar bij uitbreiding ook in het kader van privaatrechtelijke overeenkomsten, adequaat kunnen voorbereiden op de uitdagingen die in het kader van de duurzame economie worden gesteld.

Tomas De Keyser van het Departement Studiën van de Nationale Bank herinnerde eraan dat de Voorjaarsramingen van de NBB een goede leidraad zijn voor de te verwachten economische ontwikkelingen in de komende kwartalen, al nemen de (internationale) onzekerheden toe. Hij eindigde met een positieve noot door vast te stellen dat de sterke prestaties van de binnenlandse bouwsector zich voorlopig lijken voort te zetten.De federatie van de Belgische Bouwmaterialenproducenten (BMP) verenigt als overkoepelende organisatie de meeste betrokken sectorfederaties. Ze vertegenwoordigt ongeveer 600 producenten in de drie gewesten, waarvan bijna twee derde kmo’s. Samen stellen die meer dan 30.000 mensen tewerk en realiseren ze een omzet van bijna 11 miljard €. Bovendien zijn ze sterk exportgericht. Ze dragen bij aan het positieve saldo van de Belgische handelsbalans met bijna 60% van hun geconsolideerde omzet.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector maakt zich zorgen ondanks volle orderboeken

Bouwsector maakt zich zorgen ondanks volle orderboeken

Na zes zeer goede maanden is het ondernemersvertrouwen bij de Vlaamse bouwkmo’s weer fors gedaald. Dat blijkt uit de recente bouwbarometer die ieder kwartaal wordt gepubliceerd door Bouwunie, de sectororganisatie die de kmo’s en[…]

Polyclose wordt verplaatst naar de zomer

Polyclose wordt verplaatst naar de zomer

Niko Demeester: overheidsinvesteringen nodig voor economische relance

Niko Demeester: overheidsinvesteringen nodig voor economische relance

De Confederatie Bouw neemt afscheid van Robert de Mûelenaere

De Confederatie Bouw neemt afscheid van Robert de Mûelenaere

Meer artikels