Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Duizend woningen aan jachthaven Nieuwpoort

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Duizend woningen aan jachthaven Nieuwpoort

© Provinciebestuur West-Vlaanderen

De provincieraad van West-Vlaanderen besliste op 24 oktober om het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (prup) Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort definitief vast te stellen. In het prup wordt een nieuw jachthavendok voorzien met daarrond een nieuw stadsdeel met duizend woningen. 
Het plangebied van 81,6 ha ligt aan de rechteroever van de IJzer, tussen Nieuwpoort-Stad, het natuurgebied IJzermonding en de Koninklijke Baan. Het plangebied omvat ook het bestaande jachthavendok Portus Novus. In het prup dat definitief vastgesteld is, wordt een nieuw jachthavendok voorzien ten zuiden van het bestaande dok Portus Novus. Het zal plaats bieden aan een vijfhonderdtal jachten, waarbij ook grotere types (die momenteel niet terecht kunnen in de bestaande jachthavendokken Portus Novus en Linkeroever.

Nieuw stadsdeel

Rond het nieuwe dok wordt een nieuw stadsdeel ontwikkeld met ruimte voor duizend wooneenheden, horeca en handelszaken.
Daarnaast wordt ook ruimte gemaakt voor jachthavengebonden bedrijvigheid en worden bestaande kleine tot middelgrote ondernemingen in de jachthaven, zoals Marelec en NHM-De Cloedt, geherlokaliseerd.

Aanpassingen 

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-prup door de provincieraad op 20 november 2018, liep het openbaar onderzoek van maandag 4 maart tot en met vrijdag 3 mei 2019. Naar aanleiding van dit onderzoek werden drie adviezen en 62 bezwaren en opmerkingen ingediend. De adviezen en bezwaren werden inmiddels behandeld door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) waarna aanpassingen zijn aangebracht.

Procedure

Na de definitieve vaststelling door de provincieraad worden de plannen overgemaakt aan de Vlaamse regering. Die beschikt vervolgens over een termijn van 30 dagen om het prup al dan niet te schorsen. Het prup treedt in werking 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brug

Voor de realisatie van de ontwikkeling van Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen drie overheden: de provincie West-Vlaanderen, het MDK (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust Vlaanderen) en de stad Nieuwpoort. De provincie staat in voor het plan-mer en het prup. Daarnaast participeert de provincie in de realisatie van de fiets- en voetgangersbrug. 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Genk en Energyville/VITO mogen Europese testsite realiseren

Genk en Energyville/VITO mogen Europese testsite realiseren

Het living lab op het Thor Park in Genk, opgebouwd uit energie-innovaties geleid door EnergyVille, stelde zopas ambitieuze uitbreidingsplannen voor. oPEN Thor is de naam van een testsite die naast het wetenschaps- en bedrijvenpark van 100 ha ook[…]

Nieuw stadhuis Beringen geopend

Nieuw stadhuis Beringen geopend

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

Meer artikels