Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Duizend woningen aan jachthaven Nieuwpoort

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Duizend woningen aan jachthaven Nieuwpoort

© Provinciebestuur West-Vlaanderen

De provincieraad van West-Vlaanderen besliste op 24 oktober om het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (prup) Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort definitief vast te stellen. In het prup wordt een nieuw jachthavendok voorzien met daarrond een nieuw stadsdeel met duizend woningen. 
Het plangebied van 81,6 ha ligt aan de rechteroever van de IJzer, tussen Nieuwpoort-Stad, het natuurgebied IJzermonding en de Koninklijke Baan. Het plangebied omvat ook het bestaande jachthavendok Portus Novus. In het prup dat definitief vastgesteld is, wordt een nieuw jachthavendok voorzien ten zuiden van het bestaande dok Portus Novus. Het zal plaats bieden aan een vijfhonderdtal jachten, waarbij ook grotere types (die momenteel niet terecht kunnen in de bestaande jachthavendokken Portus Novus en Linkeroever.

Nieuw stadsdeel

Rond het nieuwe dok wordt een nieuw stadsdeel ontwikkeld met ruimte voor duizend wooneenheden, horeca en handelszaken.
Daarnaast wordt ook ruimte gemaakt voor jachthavengebonden bedrijvigheid en worden bestaande kleine tot middelgrote ondernemingen in de jachthaven, zoals Marelec en NHM-De Cloedt, geherlokaliseerd.

Aanpassingen 

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-prup door de provincieraad op 20 november 2018, liep het openbaar onderzoek van maandag 4 maart tot en met vrijdag 3 mei 2019. Naar aanleiding van dit onderzoek werden drie adviezen en 62 bezwaren en opmerkingen ingediend. De adviezen en bezwaren werden inmiddels behandeld door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) waarna aanpassingen zijn aangebracht.

Procedure

Na de definitieve vaststelling door de provincieraad worden de plannen overgemaakt aan de Vlaamse regering. Die beschikt vervolgens over een termijn van 30 dagen om het prup al dan niet te schorsen. Het prup treedt in werking 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brug

Voor de realisatie van de ontwikkeling van Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen drie overheden: de provincie West-Vlaanderen, het MDK (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust Vlaanderen) en de stad Nieuwpoort. De provincie staat in voor het plan-mer en het prup. Daarnaast participeert de provincie in de realisatie van de fiets- en voetgangersbrug. 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) heeft het consortium  voor de bouw van het nieuwe VRT-huis geselecteerd. De opdracht wordt gegund aan het bouwteam bestaande uit Office Kersten Geers David Van Severen, Jaspers-Eyers[…]

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

Molenpark wordt nieuwe groene woonbuurt in Eeklo

Molenpark wordt nieuwe groene woonbuurt in Eeklo

Portugese architect ontwerpt Scheutbospark tussen Anderlecht en Dilbeek

Portugese architect ontwerpt Scheutbospark tussen Anderlecht en Dilbeek

Meer artikels