Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Duidelijkheid over verplichte documenten

Duidelijkheid over verplichte documenten

Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken publiceerde zopas de volledige lijst van documenten die verplicht zijn op een bouwplaats. Je vindt deze lijst op de volgende bladzijden. De bouwsector was al lang vragende partij om duidelijkheid te scheppen. 'Met deze lijst zullen bouwondernemingen geen tijd en middelen meer verliezen bij het maken van niet-verplichte documenten. De lijst bevat ook documenten die aangeraden zijn om inspecties vlotter te laten verlopen. Dit schept duidelijkheid en zorgt voor minder administratieve lasten in de bouwsector', besluit Francken.

Om te voldoen aan de regelgeving op een bouwwerf zijn verschillende documenten verplicht. Andere documenten worden aanbevolen om bv. inspecties vlotter te laten verlopen. Sommige documenten moeten op de bouwplaats bewaard worden, andere op het hoofdkantoor. De wet laat ook toe om documenten digitaal te bewaren, maar er zijn uitzonderingen die een papieren versie vereisen. 'Als wij als overheid onze bedrijven deze regels opleggen, moeten wij ervoor zorgen dat ze die zo eenvoudig mogelijk kunnen naleven. Eenvoudige wetgeving is één zaak, maar de eenvoudige toepassing van de wetgeving is minstens even belangrijk', stelt staatssecretaris Francken.

'De bouwsector is één van de sectoren die onze extra aandacht verdienen. De lijst zal rechtszekerheid scheppen, zal het onnodig maken van niet-verplichte documenten verhelpen en baant de weg voor nog meer vereenvoudigingen voor de bouwsector', voegt Theo Francken hieraan toe.

Onderzoek

De Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) heeft een onderzoek afgerond naar alle documenten die op een bouwwerf aanwezig moeten zijn. Het onderzoek van de DAV toonde dat er onduidelijkheid heerste in de sector. De feedback van bouwbedrijven die deelnamen aan het onderzoek, de bouwfederaties en de inspectiediensten stemde niet overeen met de regels over het al dan niet verplicht zijn van een document. De nieuwe lijst bevat alle informatie die de sector nodig heeft om zich in orde te stellen met de wetgeving en met name de verplichte documenten.

'Het scheppen van duidelijkheid is niet het eindpunt, maar het begin van dit traject. Duidelijkheid is het minste wat de sector van de overheid kan verwachten." De lijst gaat ook verder en vermeldt de aanbevolen documenten voor een vlotte samenwerking met de inspectiediensten. Samen gaat het om meer dan dertig documenten. Belangrijk om te vermelden, is dat niet alle verplichte documenten op alle bouwplaatsen van toepassing zijn. Dit hangt af van het type aannemingswerk dat geleverd wordt, de bouwmaterialen, de omvang van de werf, enz.

Geen eindpunt

'Het scheppen van duidelijkheid is niet het eindpunt, maar het begin van dit traject. Duidelijkheid is het minste wat de sector van de overheid kan verwachten. Om een volgende stap te zetten, worden vereenvoudigingsvoorstellen onderzocht die naar boven kwamen tijdens het onderzoek', besluit staatssecretaris Francken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af