Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Duidelijkheid gevraagd over renovatiepremie

De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en HUURpunt vzw vragen aan Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans om snel duidelijkheid te scheppen over de modaliteiten van de aangekondigde fiscalisering van de renovatiepremie. Volgens de actuele berichtgeving op de website van Agentschap Wonen Vlaanderen en de antwoorden op de parlementaire vragen hierrond zal aan de inhoudelijke voorwaarden niet geraakt worden.

Gemeenten en sociale verhuurkantoren (svk's) krijgen hierover echter steeds meer vragen, maar door het ontbreken van duidelijke reglementering kunnen zij de burger onvoldoende informeren. Ook het Rekenhof wijst in een recent rapport over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2015 op de bestaande rechtsonzekerheid door het uitblijven van de nieuwe regelgeving.

Belastingbrief

De Vlaamse regering kondigde vorig najaar een hervorming van de renovatiepremie aan. De premie zal niet langer in één keer worden uitbetaald, maar wel via de belastingbrief worden verrekend, gespreid over een periode van drie jaar. De renovatiepremie als instrument blijft bestaan en aan de inhoud en het bedrag zal niet worden geraakt. De hervorming omvat eigenlijk enkel een 'nieuwe' manier van betalen.

Heel wat mensen vrezen echter dat de voorwaarden toch zouden wijzigen en ze stellen dan ook hun geplande renovatie uit.

De svk's wijzen er op dat de bestaande onzekerheid eigenaars die hun woning aan een svk willen verhuren ervan weerhoudt om de broodnodige werken uit te voeren. Dat is vooral jammer omdat de renovatiepremie een uitstekend middel is om de kwaliteit van de woningen in Vlaanderen op te krikken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde