Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Duidelijkheid gevraagd over renovatiepremie

De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en HUURpunt vzw vragen aan Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans om snel duidelijkheid te scheppen over de modaliteiten van de aangekondigde fiscalisering van de renovatiepremie. Volgens de actuele berichtgeving op de website van Agentschap Wonen Vlaanderen en de antwoorden op de parlementaire vragen hierrond zal aan de inhoudelijke voorwaarden niet geraakt worden.

Gemeenten en sociale verhuurkantoren (svk's) krijgen hierover echter steeds meer vragen, maar door het ontbreken van duidelijke reglementering kunnen zij de burger onvoldoende informeren. Ook het Rekenhof wijst in een recent rapport over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2015 op de bestaande rechtsonzekerheid door het uitblijven van de nieuwe regelgeving.

Belastingbrief

De Vlaamse regering kondigde vorig najaar een hervorming van de renovatiepremie aan. De premie zal niet langer in één keer worden uitbetaald, maar wel via de belastingbrief worden verrekend, gespreid over een periode van drie jaar. De renovatiepremie als instrument blijft bestaan en aan de inhoud en het bedrag zal niet worden geraakt. De hervorming omvat eigenlijk enkel een 'nieuwe' manier van betalen.

Heel wat mensen vrezen echter dat de voorwaarden toch zouden wijzigen en ze stellen dan ook hun geplande renovatie uit.

De svk's wijzen er op dat de bestaande onzekerheid eigenaars die hun woning aan een svk willen verhuren ervan weerhoudt om de broodnodige werken uit te voeren. Dat is vooral jammer omdat de renovatiepremie een uitstekend middel is om de kwaliteit van de woningen in Vlaanderen op te krikken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Peter De Brabandere nieuwe directeur Zinkinfo Benelux

Peter De Brabandere nieuwe directeur Zinkinfo Benelux

ZinkInfo Benelux heeft sinds april een nieuwe algemeen directeur. Peter De Brabandere (55) volgt Bruno Dursin op die ruim tien jaar de organisatie leidde. Peter De Brabandere heeft heel wat ervaring opgebouwd binnen de werkgeverswereld in[…]

Vlabo herbestemt pastorie in Sint-Truiden tot woonproject

Vlabo herbestemt pastorie in Sint-Truiden tot woonproject

Ontwerpers gezocht voor individuele dans-cabine

Ontwerpers gezocht voor individuele dans-cabine

VCB wil dat beperkingen op woonaanbod verdwijnen

VCB wil dat beperkingen op woonaanbod verdwijnen