Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Dubbele krotbelasting verdwijnt

Gerelateerde onderwerpen :

De Vlaamse regering keurde principieel een ontwerpdecreet goed dat de belasting ter bestrijding van verkrotting van woningen en/of gebouwen wijzigt. Het ontwerpdecreet stelt voor om de heffing op verwaarloosde woningen over te hevelen naar het lokale niveau. De gewestelijke heffing op verwaarloosde woningen zou verdwijnen. Hierdoor wordt het voor de gemeenten dan ook niet meer mogelijk om daar nog opcentiemen op te heffen.

De heffing op ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen blijft gewestelijk, tenzij het lokale bestuur een heffing oplegt (in dat geval is de gewestelijke heffing niet langer van toepassing). De lokale heffing op ongeschikte of onbewoonbare woningen moet rekening houden met een aantal gewestelijk bepaalde voorwaarden. De Vlaamse overheid wil zo in uitvoering van het regeerakkoord de huidige dubbele heffing vanuit beide bestuursniveaus ongedaan maken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorlopig rup zone Noorderlaan Antwerpen

Voorlopig rup zone Noorderlaan Antwerpen

De gemeenteraad van Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) Contactzone Noorderlaan voorlopig vastgesteld. Behalve voor gemengde bedrijvigheid en handel komt er ook ruimte voor recreatie en groen. Het openbaar onderzoek loopt van[…]

Nieuwe toekomst voor stationsomgeving Boom

Nieuwe toekomst voor stationsomgeving Boom

Mobiliteitsstudie presenteert oplossingen voor files

Mobiliteitsstudie presenteert oplossingen voor files

Onze steden worden te warm en dit kunnen we eraan doen

Onze steden worden te warm en dit kunnen we eraan doen

Meer artikels