Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Driekwart Leuvense binnenstad wordt fiets- of voetgangerszone

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Driekwart Leuvense binnenstad wordt fiets- of voetgangerszone

De eerste officiële wegmarkering in een toekomstige fietsstraat werd aangebracht door de Leuvense schepenen Dirk Vansina (Openbare Werken) en David Dessers (Mobiliteit) onder het goedkeurende oog van De Groote Wegmarkeringen uit Deinze.

Het Leuvense stadsbestuur stelde zopas een behoorlijk drastische ingreep voor: liefst 60% van de Leuvense binnenstad wordt ingericht als fietszone. Samen met de bestaande voetgangerszones (15%) betekent dit dat binnenkort in driekwart van het volledige stadscentrum fietsers en voetgangers het verkeersritme zullen bepalen.

 

De stad Leuven neemt alsmaar meer maatregelen om extra ruimte te geven aan fietsers naast de bestaande autovrije en autoluwe zones, zodat ze zich veiliger kunnen verplaatsen. Het stadsbestuur hoopt met de uitbreiding van het fietsgebied nog meer Leuvenaars op de tweewieler te krijgen. Daarom wordt nu meer dan de helft van de binnenstedelijke oppervlakte ingericht als fietszone.
 
“Leuven werkt al langer aan meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Met het circulatieplan dat we vier jaar geleden invoerden, kwam meer ruimte vrij voor fietsers en voetgangers. Dat resulteerde in een toename van het aantal fietsers met 44%. Tijdens de lockdown ontdekten nog meer mensen de voordelen van de fiets”, zeggen schepen van Openbare Werken Dirk Vansina en schepen van Mobiliteit David Dessers.
 
“Het fietsgebruik in onze stad is als het ware ontploft. Fietsers zijn nu al de hoofdgebruikers van onze straten. Met de invoering van een fietszone in 60% van de binnenstad geven we nu een duidelijk signaal. Dat betekent niet dat de auto’s niet meer welkom zijn in de stad. Die mogen er zeker in, maar ze zullen zich moeten aanpassen aan het ritme van de fietsers en de voetgangers”, aldus David Dessers.
 
“Er wijzigt niets aan de bestaande verkeerssituatie. Woningen, horeca en handel blijven op dezelfde manier bereikbaar, maar door de snelheid te verlagen, zal de veiligheid toenemen. Dat is vooral goed nieuws voor de scholieren en de studenten die binnenkort weer afzakkennaar Leuven”, vult Dirk Vansina aan.
 
De binnenstad telde al vier fietsstraten. Daar komen er nu een heleboel bij. Belangrijke assen voor het openbaar vervoer, de primaire lussen met de parkings die belangrijk zijn voor de autobereikbaarheid en de ontsluiting van het autoverkeer en straten met een steile helling, vallen buiten de fietszones.

Verkeersregels

De nieuwe fietszone is eigenlijk een aan elkaar gesloten netwerk van fietsstraten. De bestaande snelheidslimiet van 30 km per uur in de hele binnenstad blijft ook in de fietszone van kracht. In het nieuwe fietsgebied wijzigen wel enkele verkeersregels. Fietsers mogen er de volledige breedte van de rijbaan gebruiken in eenrichtingsstraten en de volledige rechterhelft van de rijbaan in tweerichtingsstraten. Auto’s en andere motorvoertuigen mogen de fietsers niet inhalen. Fietsers mogen elkaar wel voorbijsteken en mogen ook naast elkaar rijden. De voorrangsregels gelden ook in de fietszone.
 
“De regels voor de fietsers gelden ook voor elektrische fietsen, speed pedelecs, steps, segways, scootmobielen, fietsen met aanhangwagen, bakfietsen en driewielers tot 1 m breed. In de voetgangerszone, de winkelwandelstraten en de woonerven blijven de bestaande regels van toepassing. Samen met de fietszones zorgen we er zo voor dat er voldoende ruimte is voor zowel fietsers als voetgangers. We vragen iedereen die de weg opgaat om hoffelijk te zijn”, aldus Dessers.

Signalisatie

“Wanneer een nieuwe verkeersregeling wordt ingevoerd, is het vaak even wennen aan de nieuwe situatie. Om iedereen goed te informeren, plaatst de stad gedurende de eerste maanden grote campagneborden op bepaalde plekken. Die vertellen heel duidelijk wat er verwacht wordt van de auto’s: we bedanken hen om achter de fietsers te blijven”, vertellen Dessers en Vansina.
 
"De nieuwe fietszone wordt overal duidelijk aangeven in het straatbeeld. Aan het begin en einde van de zone komen de wettelijke verkeersborden. Op een vijftigtal plaatsen worden thermoplasten op de grond geplaatst. Dat zijn grote grondstickers met een afdruk van het verkeersbord. Die zorgen voor nog meer zichtbaarheid”, verduidelijkt Dirk Vansina.

De Groote

De plaatsing en aanleg van de wegsignalisatie in Leuven gebeurt door Wegmarkeringen De Groote, een firma uit Deinze die precies twee jaar geleden fuseerde met zijn sector- en naamgenoot De Groote Gaston uit Merelbeke. De twee bedrijven ontstonden ruim 50 jaar geleden door het splitsen van het toenmalige familiebedrijf. Met de fusie werden de familiebanden weer aangehaald. Tijdens de eerstkomende jaren blijft De Groote zowel opereren vanuit Deinze als vanuit Merelbeke.
 
Het familiebedrijf wordt gesterkt vanuit de beide familiale takken. De volgende generatie krijgt een sleutelpositie in de nieuwe structuur. Zo wordt de continuïteit verzekerd, zowel in de eigen organisatie als extern. De eenmaking wordt ondersteund door Sufina, een investeringsholding onder leiding van de familie Moortgat. Sufina wil op lange termijn betrokken blijven bij het eengemaakte bedrijf.

Opstelstroken

Naast de installatile van de nieuwe fietszone zal Leuven ook de opstelstroken voor fietsers aan vijf kruispunten verbreden. Op die manier kunnen fietsers ook daar voldoende afstand bewaren. In zo’n opstelstrook kunnen de fietsers zich veilig aan de verkeerslichten opstellen voor de auto’s en als eerste vertrekken bij groen licht.
 
Het gaat over het kruispunt van de Geldenaaksebaan met de Pakenstraat, de kruising van de Naamsesteenweg met de Hertogstraat, het kruispunt van de Tervuursevest en Naamsestraat, de kruising van de Naamsevest met de Parkstraat en het kruispunt van de M. van Waeyenberghlaan en de Tervuursestraat.
 
Ten slotte selecteerde de stad Leuven ook twintig kruispunten waar fietsers op een veilige en wettelijke manier door het rood rechtdoor zullen kunnen rijden en/of rechts afslaan. Het zijn kruispunten waar weinig of geen conflicten zijn met andere weggebruikers en fietsers op een veilige manier door het rood kunnen fietsen.
 
“Fietsers moeten er echter wel voorrang blijven geven, bijvoorbeeld aan voetgangers op het zebrapad. Op die manier vermijden we dat grote groepen fietsers samen aan het rode licht staan en dus onvoldoende afstand kunnen bewaren en zorgen we voor een vlottere doorstroming van het fietsverkeer”, aldus David Dessers.
 
Concreet betreft het vijf kruispunten die de stad in eigen beheer heeft, waaronder het kruispunt van de Havenkant met de Vaartstraat en het kruispunt van de Donkerstraat met de Riddersstraat. Voor de vijftien kruispunten die worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) overlegt de stad met de Vlaamse overheid om ook deze aan te passen.
 
Hierbij horen onder meer de kruispunten op de Aarschotsesteenweg, de Diestsesteenweg, de Tiensesteenweg, de Naamsesteenweg en de Geldenaaksebaan. Signalisatie zal ook hier duidelijk maken of je aan een kruispunt rechtsaf en/of rechtdoor door het rood mag rijden.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

Hasselt wordt de eerste centrumstad in Vlaanderen die de hele kernstad het statuut van woonerf geeft. De snelheidslimiet voor auto’s, motoren, fietsers en e-steps in de binnenstad wordt 20 km/uur. Voetgangers mogen er de hele breedte van[…]

Vlaanderen steunt transport via binnenvaart naar zeehavens

Vlaanderen steunt transport via binnenvaart naar zeehavens

Uitbater gezocht voor overslagcentra in Diksmuide en Veurne

Uitbater gezocht voor overslagcentra in Diksmuide en Veurne

Kortrijk maakt werk van verdere vernieuwing Leieboorden

Kortrijk maakt werk van verdere vernieuwing Leieboorden

Meer artikels