Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Driekwart aannemers zijn tegen maatregelen Vlaamse regering

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Driekwart aannemers zijn tegen maatregelen Vlaamse regering

De Vlaamse regering wil de woonbonus afschaffen en vervangen door een korting op de registratierechten. Uit een recente enquête van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) blijkt dat de overgrote meerderheid van haar leden-bouwbedrijven dit nefast vindt voor de sector en negatieve gevolgen verwacht voor de tewerkstelling. 
De korting op de registratierechten is vooral een voordeel voor wie een bestaande woning koopt. Wie bouwt of renoveert valt onder het btw-stelsel en niet onder het stelsel van registratierechten. Nieuwbouw en renovatie worden dus het hardst getroffen door de afschaffing van de woonbonus.
 
Uit de VCB-enquête blijkt dat 76% van de aannemers verwacht dat de afschaffing van de woonbonus een negatieve impact zal hebben op de werkgelegenheid in de bouwsector.
 
Bovendien zal de afschaffing van de woonbonus ook een belangrijke ecologische impact hebben. Vandaag gaan veel bouwers verder dan de wettelijke verplichtingen. Alhoewel een woning in 2017 moest voldoen aan de E-50 norm, voldeed de helft van de nieuwe ééngezinswoningen al aan de veel strengere E-30 norm.
 
Zeven van de tien ondervraagde aannemers verwacht dat de bereidheid van potentiële eigenaars om verder te gaan dan E-30 zal dalen. De woonbonus ondersteunt gezinnen om bij de bouw van hun woning bijkomende investeringen in energiezuinigheid te doen, steun die nu zal wegvallen.
 
De hervorming van de registratierechten voorziet een verlaagd tarief van 5% in plaats van 6% wanneer de koper een ingrijpende, energetische renovatie uitvoert. Wie een gemiddelde woning koopt van 260 000 €, zou dan een korting krijgen van 2 600 €.
 
Voor zowat negen op de tien van de aannemers is de bijkomende korting op een ingrijpende, energetische renovatie te klein om kopers ervan te overtuigen tot de renovatie over te gaan. De kostprijs van een ingrijpende, energetische renovatie kan immers snel oplopen tot meer dan 50 000 €. De voorziene korting in het regeerakkoord van 1% op de  registratierechten bij renovatie is daarom ontoereikend. Enkel een substantiële korting op de registratierechten bij een energetische renovatie, kan het verschil helpen maken.
 
De VCB roept de Vlaamse regering op om te voorzien in bijkomende ondersteuning voor energiezuinige nieuwbouw en renovatie. Deze steun is volgens hen nodig voor de werkgelegenheid in de sector en het behalen van de klimaatdoelstellingen. 
 
Zo kan het gezamenlijke voorstel van de bouw- en architectenverenigingen om de afgeschafte woonbonus te vervangen door een klimaatbonus een ‘game changer’ zijn om die doelstellingen te behalen. De klimaatbonus geeft immers gezinnen een duw in rug om energetisch te renoveren. Dat is dringend nodig omdat het renovatieritme moet verdrievoudigen om het verouderde woningenpatrimonium tegen 2050 energiezuinig te maken. 
 
Voorts is de demarche van de Vlaamse regering volgens de VCB van groot belang om op het federale niveau te pleiten voor het 6% btw- tarief bij sloop en heropbouw over heel Vlaanderen. Vandaag is dat gunsttarief slechts in een beperkt aantal steden van kracht. 
 
Het lagere btw-tarief zou gezinnen bovendien de kans bieden om nog veel meer in te zetten op technieken om de energie-efficiëntie van de woning te waarborgen, wat naadloos aansluit bij de doelstelling van de Vlaamse regering om in het volgende decennium de hoeveelheid hernieuwbare energie in Vlaanderen te verdubbelen. 
 
Een algemeen 6% btw-tarief zou gezinnen ook ademruimte bieden om tegemoet te komen aan de voorziene verstrenging van het minimale aandeel hernieuwbare energie bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

De meeste dossierstukken die te maken hebben met het openbaar onderzoek over een omgevingsvergunning zullen vanaf half mei online te vinden zijn. Die ingreep gebeurt om zoveel mogelijk te vermijden dat documenten die al digitaal beschikbaar[…]

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Meer artikels