Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Drie Vlaamse waterbedrijven werken samen

Drie Vlaamse waterbedrijven werken samen

Farys/TMVW, water-link en De Watergroep tekenden zopas een overeenkomst die de onderlinge levering van drinkwater regelt. Dit project kreeg de naam Aquaduct. Hiermee komen de drie waterbedrijven tegemoet aan één van de doelstellingen in de beleidsnota van de Vlaamse regering: via samenwerking tussen drinkwaterbedrijven de productie en het verbruik beter op elkaar afstemmen. Zo wordt Vlaanderen voor drinkwater minder afhankelijk van andere regio's en wordt de leveringszekerheid versterkt.

Water-link en De Watergroep beschikken over productiecentra met een grote productiecapaciteit, op basis van oppervlaktewater. Farys/TMVW heeft een uitgebreid net van transportleidingen met een grote doorvoercapaciteit. Het is bovendien een typisch aankoopbedrijf dat het verdeelde water grotendeels van buiten het eigen distributiegebied aanvoert.

Investeringen

Via gerichte investeringen in de transportinfrastructuur, samen geraamd op 70 miljoen ', komt een geïntegreerd waternetwerk tot stand. Hierdoor kunnen de bestaande waterproductiecentra van water-link in Oelegem en Walem en van De Watergroep in Kluizen evenals de bestaande opslaginfrastructuur optimaal worden ingezet. Voor dit project bouwt water-link momenteel een nieuwe waterfabriek in Walem, een investering van 40 miljoen '. De Watergroep staat in voor een versterkte transfer van water vanuit de Antwerpse winningen naar de Gentse kanaalzone.

Zuinig omspringen met drinkwater en hergebruik van regenwater zijn belangrijke beleidsprioriteiten. Zij zorgen voor een dalend drinkwaterverbruik en zetten zo de prijzen onder druk. Drinkwatervoorziening is immers een netgebonden dienstverlening, met hoofdzakelijk vaste kosten. Dankzij het project Aquaduct kunnen belangrijke watervolumes die De Watergroep en Farys/TMVW momenteel buiten het Vlaamse Gewest aankopen, worden vervangen door goedkoper water afkomstig van de aangekoppelde productiecentra van water-link. In totaal gaat het om circa 20 miljoen m³ drinkwater op basis van oppervlaktewater of 20 miljard liter per jaar. Het prijsverschil laat op korte termijn toe de belangrijke investeringen te financieren. Op langere termijn zorgt Aquaduct voor stabilisering in de prijszetting van drinkwater.

Zuinig omgaan met drinkwater wordt actief gepromoot en ondersteund. De productie en levering van drinkwater op basis van oppervlaktewater wordt versterkt. Hierdoor wordt grondwater minder belast. Het project impliceert belangrijke investeringen, wat goed is voor de economie. Door de nieuwe transportleidingen zorgt Aquaduct voor een grotere bevoorradingszekerheid in Vlaanderen.

De optimale aanwending van productiecapaciteit binnen het Vlaamse Gewest beschermt klanten tegen extra externe heffingen.

Planning

Aquaduct wordt progressief uitgebouwd. De eerste leveringen starten in 2016. Tegen 2019 zal de samenwerking op volle kracht draaien. Om deze planning te kunnen halen, is het noodzakelijk dat de transportleidingen, waarvan het tracé een impact heeft op de ruimtelijke ordening, vlot kunnen worden aangelegd.

Daarom zal intensief worden afgestemd met de gewestelijke en lokale overheden om tijdig over de vereiste vergunningen te kunnen beschikken.

De plannen voor Aquaduct gaan terug tot 2010, maar zijn in de tussentijd in functie van nieuwe ontwikkelingen bijgestuurd en geactualiseerd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hoger geschoolde vrouwen vinden steeds vaker hun weg naar de bouw

Hoger geschoolde vrouwen vinden steeds vaker hun weg naar de bouw

Uit de recentste onderwijsstatistieken blijkt dat vrouwen wel degelijk geïnteresseerd zijn in een bouwopleiding. Meer nog: hoe hoger het studieniveau, hoe groter het aandeel van vrouwelijke leerlingen of studenten. Het Vlaamse bouwonderwijs[…]

04/03/2021 | VCB
Internationale samenwerking voor spoorontsluiting Gent-Terneuzen

Internationale samenwerking voor spoorontsluiting Gent-Terneuzen

Antwerpen bouwt jeugdcentrum in Park Groot Schijn

Antwerpen bouwt jeugdcentrum in Park Groot Schijn

Minder aanvragen voor sloop- en herbouwpremie

Minder aanvragen voor sloop- en herbouwpremie