Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Drie ontwerpteams voor herontwikkeling Arenawijk in Deurne

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Drie ontwerpteams voor herontwikkeling Arenawijk in Deurne

Situeringsplan Arenawijk in Deurne-Zuid. (Beeld: © AG VESPA)

© © AG VESPA

Er werden drie ontwerpteams geselecteerd om mee te doen met de wedstrijd voor de herontwikkeling van de Arenawijk in Deurne. Het gaat om BULK architecten, HUB en Metapolis. Als alles vlot verloopt zal het definitieve ontwerpteam tegen eind dit jaar gekozen zijn.

De stad en Woonhaven werken, in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), aan de herontwikkeling van de Arenawijk. De nieuwe Arenawijk wordt een groene en autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers.

De Arenawijk in Deurne-Zuid is met haar uitzonderlijke patrimonium van de modernistische Antwerpse architect Renaat Braem en open groene ruimte een bijzonder stuk stad. Braem heeft in de jaren ‘60 van de vorige eeuw de Arenahal en enkele sociale woonblokken in de wijk ontworpen.

Het patrimonium van Renaat Braem wordt deels gerenoveerd en deels afgebroken. Andere delen van de wijk worden vervangen door hoogwaardige nieuwbouw. Er komt een mix van private en sociale woningen en openbare voorzieningen zoals een sporthal en basisschool.

“Eind april is de zoektocht naar een multidisciplinair ontwerpteam met expertise op het vlak van architectuur, stedenbouw, landschap, erfgoed en mobiliteit gestart. Geïnteresseerde ontwerpteams konden tot midden juni een aanvraag tot deelneming indienen. Uit veertien kandidaten zijn nu drie ontwerpteams geselecteerd om deel te nemen aan de laatste fase van de wedstrijd. Tegen eind 2020 wordt uit die drie een ontwerpteam gekozen dat een plan kan uitwerken voor de herontwikkeling van de Arenawijk”, aldus schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder en schepen van Wonen Fons Duchateau.

“Nadat het ontwerpteam is gekozen brengen de stad en Woonhaven Antwerpen de buurtbewoners op de hoogte en nodigen ze hen uit voor een infomoment dat begin 2021 zal plaatsvinden. Samen met het district Deurne wordt dan een participatietraject opgestart. De herontwikkeling zelf zal in fases verlopen en de verhuisbewegingen van Woonhaven volgen”, licht Tjerk Sekeris, districtsburgemeester voor Deurne, toe.

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de herontwikkeling van de Arenawijk samen met sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) als subsidiërende overheid.

De Arenawijk in Deurne-Zuid. (Foto’s: © AG VESPA - Bart Gosselin)

3 miljoen €

“De herontwikkeling van deze historische wijk is een belangrijk stadsproject waarvoor in deze legislatuur liefst 3 miljoen € is vrijgemaakt. We willen hier voluit inzetten op een groene buurt waarbij we de open ruimte zoveel mogelijk omzetten naar een parkomgeving”, benadrukt Annick De Ridder.

Eind 2016 maakten de stad Antwerpen en sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen (de eigenaar van de sociale woningen) plannen voor de renovatie van het modernistische patrimonium van de Arenawijk.

Er was dringend nood aan een integrale ontwikkelingsvisie voor de sociale woningen. Uit een analyse van de omgeving bleek ook de behoefte aan andere openbare voorzieningen zoals onderwijs en sportinfrastructuur. De stad en Woonhaven begonnen daarom, in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), aan het project.

Ze schreven een nota met de ambities en verwachtingen voor de nieuwe Arenawijk: een groene, autoluwe wijk, vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers en een duidelijke aansluiting op de omliggende publieke ruimte. Op basis van die ambitienota begon de zoektocht naar een ontwerpteam.

De herontwikkeling van de Arenawijk bestaat uit drie delen:

• De renovatie van de gebouwen in de zuidrand;

• De sloop van de gebouwen in de noordrand en de nieuwbouw van sociale woningen en openbare voorzieningen zoals een sporthal en een basisschool;

• De herinrichting van de volledige publieke ruimte (paden, groen, speelelementen, …).

Zuidrand

De gebouwen van Renaat Braem in deze zone blijven behouden. Ze worden gerestaureerd en grondig gerenoveerd. De sociale woningen in deze zone worden herbestemd tot private woningen. Als compensatie komen er in de noordrand bijkomende sociale woningen.

Noordrand

In deze zone worden de gebouwen afgebroken. Ze kunnen zelfs met een grondigde renovatie niet voldoen aan de hedendaagse eisen voor sociale woningen. Bovendien hebben ze een zeer beperkte erfgoedwaarde.

Daarom werd in 2018 besloten om ze af te breken en te vervangen door kwalitatieve nieuwbouw. Het gaat om 148 sociale appartementen en garageboxen, het zwembad en de noodinrichting voor de school aan de zijde van de Herentalsebaan.

“Op dit moment zijn er in de Arenawijk 289 sociale woningen in de zuidrand en noordrand samen. Aangezien de sociale woningen in de zuidrand private woningen worden, komen er bijkomende sociale woningen in de noordrand. Er zijn ook nog 181 sociale woningen van Woonhaven in de vrijstaande torentjes in de Arenawijk. Die blijven voorlopig behouden zoals ze zijn", legt schepen van Wonen en voorzitter van Woonhaven Antwerpen Fons Duchateau uit.

Op langere termijn zal ook daarvoor een concreet renovatie- of nieuwbouwproject worden opgestart. Het ontwerpteam moet voor de vrijstaande torentjes dan ook een langetermijnvisie maken. Naast de 289 nieuwe sociale woningen komen in deze zone ook openbare voorzieningen zoals een sporthal en een basisschool.

De Arenawijk in Deurne-Zuid. (Foto’s: © AG VESPA - Bart Gosselin)

Autoluwe wijk

Het plan is om van de Arenawijk een autoluwe wijk te maken waar alle verschillende vervoersnetwerken en modaliteiten op elkaar aansluiten. Zo is voor elke verplaatsing het juiste vervoersmiddel beschikbaar. Bestaande voetgangersdoorsteken worden behouden en indien mogelijk versterkt om de verbindingen met de omliggende buurt en winkelstraat te optimaliseren.

De Arenaweide is een belangrijke speelzone voor kinderen en jongeren en moet voor hen dus goed bereikbaar zijn. Er komen vlotte fietsverbindingen langs en door het gebied. Voorts komen er kwalitatieve fietsenstallingen en een Velo-station. Het autoluwe karakter van de wijk wordt verzekerd door parkeren naar de rand te verwijzen en door inpandig parkeren voor nieuwe woningen.

De open ruimte in de wijk wordt zo veel mogelijk omgevormd tot parkomgeving. Er zijn speelaanleidingen voor alle leeftijden voorzien en een hondenloopzone. De bewoners van de appartementen hebben zo het park als tuin.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Beliris renoveert 80 appartementen in Anderlecht

Beliris renoveert 80 appartementen in Anderlecht

De Peterboswijk ligt ten noorden van de gemeente Anderlecht en is één van de grootste sociale wooncomplexen van het Brusselse Gewest. In die wijk gaat Beliris het gebouw nummer 9 renoveren. Het gaat om tachtig appartementen[…]

KU Leuven bouwt nieuwe campus in het Pachecogebouw in Brussel

KU Leuven bouwt nieuwe campus in het Pachecogebouw in Brussel

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Meer artikels