Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Drie nieuwe wachtbekkens op de Herk

Gerelateerde onderwerpen :

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) begint deze maand met de grond- en betonwerken voor het aanleggen van drie wachtbekkens op de Herk in de Haspengouwse gemeente Wellen. Daarmee herstelt de VMM de oorspronkelijke situatie waarbij de vallei (de beemden) ter hoogte van de Grote Beemd overstroomt. De wachtbekkens zullen de dorpskernen van de gemeente Alken en Wellen beter beschermen tegen wateroverlast. Ze moeten dit najaar klaar zijn.

Het eerste wachtbekken bevindt zich tussen de Bodemstraat en de gemeentegrens met Alken. Het tweede overstromingsgebied situeert zich tussen de Bodemstraat en de Vloeiherkstraat. Het derde bekken wordt aangelegd in Herten, stroomopwaarts van het bedrijf ANL Plastics. De rechteroever van de Herk zal daarvoor op drie locaties verlaagd worden. Zo stroomt het water van de Herk naar de bekkens van de Grote Beemd in periodes van hoog water. Dijken langs de Kleine Herk en de Bodemstraat zorgen er dan voor dat het water tijdelijk gestockeerd wordt in de beemden.

Op de Grote Beemdsloot komen twee betonnen knijpconstructies met een automatisch gestuurde schuif. Die zullen ervoor zorgen dat het water in de beemden niet weg kan stromen bij vulling van de bekkens. Voor het wachtbekken in Herten komt een automatische stuw in de Herk die bij hevige regenperiodes tijdelijk omhoog gezet kan worden. Daardoor zal het water van de Herk het bekken binnenstromen. De bestaande dijk aan het bedrijf ANL Plastics wordt eveneens verhoogd.

Samen met de aanleg van de wachtbekkens komt er ook een vistrap om de vismigratie op de Herk te verbeteren en worden enkele poelen aangelegd. Die werken zullen uitgevoerd worden in de zomermaanden. De vistrap komt ter hoogte van de Graetmolen aan de Herenstraat en bestaat uit vijftien treden van telkens 10 cm. De trap zal ervoor zorgen dat vissen opnieuw opwaarts de Herk kunnen zwemmen. Nu worden ze nog opgehouden door een betonnen drempel van 1,5 m in de waterloop. Die was vroeger nodig om het rad van de molen te laten draaien. Tijdens de aanleg van de vistrap wordt tijdelijk een omlegging van de Herk voorzien.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse bouwsector krijgt goede punten voor materialen- en bodembeheer

Vlaamse bouwsector krijgt goede punten voor materialen- en bodembeheer

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft haar ‘Environmental Performance Review’ voor ons land gepubliceerd. Daaruit blijkt dat vooral Vlaanderen bijzonder goede punten krijgt voor afval-, materialen-[…]

20/04/2021 | MilieuSynthetisch
EIB financiert afvalwaterzuivering Aquafin

EIB financiert afvalwaterzuivering Aquafin

Jan De Nul installeert fysiochemische grondwasinstallatie

Jan De Nul installeert fysiochemische grondwasinstallatie

MBG, Democo en AG Real Estate leveren werfwater aan brouwerij

MBG, Democo en AG Real Estate leveren werfwater aan brouwerij

Meer artikels