Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Drie nieuwe parken op komst in Mechelse stationsomgeving

Drie nieuwe parken op komst in Mechelse stationsomgeving

Steenwegpark. (c) stad Mechelen

Eind dit jaar komen in Mechelen de terreinen vrij voor de aanleg van drie nieuwe parken en een speelbos in de stationsomgeving. Het stadsbestuur heeft daarvoor zopas de schetsontwerpen goedgekeurd. Voor de inrichting gingen de ontwerpers aan de slag met de voorstellen en wensen van omwonenden.
Het gaat nu snel met de transformatie van de stationsomgeving. Vlak vóór het eindjaar werd de voetgangers- en fietsinfrastructuur over de volle lengte van de werfzone opengesteld. Binnen enkele maanden opent de tangent, de nieuwe ontsluitingsweg voor auto’s en vrachtwagens. Vandaag liggen ook reeds de plannen klaar voor de inrichting van de groen- en parkzones vanaf eind 2022, begin 2023.
 
Het gaat om vier onderscheiden zones aan weerszijden van de sporenbundel ten zuiden van de Leuvensevaart. “Er komen drie nieuwe parken en een speelbos, elk met hun eigen identiteit en typologie. De nieuwe fietspadenstructuur rijgt de parkzones aan elkaar. Alles samen creëren we zo in één klap liefst 20.500 m² aan nieuwe parken en groenzones”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.
Bijzonder is dat de ontwerpen maximaal rekening houden met de input van buurtbewoners. “In mei en juni hebben we een bevraging over de invulling van deze nieuwe parken georganiseerd. De ontwerpers hebben deze input gebundeld. Zo ontstond per park een eigen identiteit met een veelheid aan functies in de totaliteit van de ontwerpen”, verduidelijkt schepen van participatie en natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen.
 
Steenwegpark (6.500 m²)
 
Het Steenwegpark wordt een groene long met veel bomen en natuurwaarde. Centraal wordt een open grasveld aangelegd met aan de ene zijde een zone voor avontuurlijk spel en aan de andere zijde een natuurlijk ingepast podium en picknickzone.
 
Postzegelpark (9.000 m²)
 
Het Postzegelpark wordt een groen sportpark met centraal een skatepark, een basket- en een voetbalveld. Er worden ook fitnesstoestellen voorzien. Een grastribune begrenst de sportzone. Aan de groene spoorberm wordt een hondenloopzone ingericht.
 
Colomapark (5.000 m²)
 
Het Colomapark wordt uitgewerkt als een natuurlijke, waterrijke rust- en verblijfszone, met verschillende soorten zitgelegenheden, extra bomen en bloemenweiden. Het water vormt er een natuurlijke barrière langs de fietssnelweg.
 
Colomabos (18.700 m²)
 
Dan is er nog het Colomabos. De school splitst het bos in twee. De herinrichting gaat vooral over het gedeelte langs de Jubellaan (13.540 m²).
 
Dit bestaande bos wordt verder uitgewerkt als speelbos, maar met beperkte ingrepen, zoals een natuurlijk en avontuurlijk wandelpad, parallel aan het nieuwe wandelpad dat zal voorzien worden langsheen de fietssnelweg.
 
Het vrij ontoegankelijke bosdeel aan de zijde van de school (5.160 m²) zal pas in een latere fase via een vlonderpad ontsloten worden.
Samen met de nieuwe paden in de parkzones creëren de recent opengestelde fietsroutes ook nog eens mogelijkheden voor extra looproutes. “Vanaf eind dit jaar komen de eerste terreinen vrij. In de loop van dit jaar zullen we de voorliggende schetsontwerpen verfijnen en een omgevingsvergunning aanvragen. De feitelijke aanleg van de parken zal gefaseerd verlopen vanaf 2023”, besluiten burgemeester Vandersmissen en Patrick Princen, schepen van Openbare Werken, Natuur-  en Groenontwikkeling, Parken en Stadstuinen.
Postzegelpark. (c) stad Mechelen
Colomapark. (c) stad Mechelen

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

155 rioleringsprojecten versneld gestart

155 rioleringsprojecten versneld gestart

155 extra rioleringsprojecten verspreid over gans Vlaanderen kunnen dit jaar starten. Een jaar geleden riep Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de lokale besturen op om hun rioleringsgraad versneld op te krikken. Ze maakte 100 miljoen[…]

Werken viaduct E314 aan de grens in Boorsem zullen een jaar duren

Werken viaduct E314 aan de grens in Boorsem zullen een jaar duren

Mechelen start met heraanleg stadsring

Mechelen start met heraanleg stadsring

Spectaculaire plaatsing spoorbruggen over het Albertkanaal in Genk

Spectaculaire plaatsing spoorbruggen over het Albertkanaal in Genk

Meer artikels