Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Drie alternatieven voor herinrichting ring rond Brussel

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Drie alternatieven voor herinrichting ring rond Brussel

Foto en schema's: (c) De Werkvennootschap

Er is een nieuwe stap gezet in het herinrichtingsproject van de ring rond Brussel. Voor het noordelijke deel van de ring, tussen de verkeerswisselaars van Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe, liggen nu nog drie alternatieven op tafel. Eind dit jaar wil de Vlaamse regering de knoop doorhakken.
Met het programma ‘Werken aan de Ring’ is De Werkvennootschap al een tijdje bezig met de aanleg van een heleboel fietssnelwegen, de openbare vervoerlijnen van het Brabantnet en tal van Hoppinpunten. Maar ook de ring zelf krijgt een grondige herinrichting.
 
“In 2019 werden nog zeven alternatieven bekeken maar na een grondige analyse – milieueffecten, maatschappelijke kosten-baten, plandoelstellingen – werden uiteindelijk drie alternatieven weerhouden. Deze geoptimaliseerde alternatieven werden recent voorgesteld aan de Vlaamse regering”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.
 
"Vrijdag heeft de Vlaamse Regering kennis genomen van een belangrijke volgende stap in het herinrichtingsproject van de Ring rond Brussel”, zeggen Vlaams minister en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.
 
Het grote probleem met de ring vandaag is het feit dat de vele op- en afritten op heel korte afstand van elkaar liggen. Dat zorgt voor veel weefbewegingen, met incidenten en accidenten tot gevolg. Die zorgen voor de structurele files op de ring. Deze knelpunten kunnen op verschillende manieren worden opgelost.

Alternatief 1

Dit bestaat uit de optimalisatie van de bestaande structuur door het schrappen en/of combineren van op- en afritten om zo tegemoet te komen aan de problemen van de snelle opeenvolging van op- en afritten op de Ring.

Alternatief 2

Dit is een parallelstructuur die zorgt voor een scheiding van het doorgaand en lokaalverkeer. De parallelbanen zijn autosnelweginfrastructuur, en verknopen met het onderliggend wegennet met op- en afrittencomplexen. Op de doorgaande ring kan je enkel aan de grote verkeerswisselaars uitwisselen. De parallelbanen liggen aan beide kanten van de ring.

Alternatief 3

De derde mogelijkheid bestaat uit een combinatie van de twee eerste, waarbij afhankelijk van de locatie een andere oplossing wordt gekozen - bijvoorbeeld in de zone Wemmel en Vilvoorde wordt gekozen voor het eerste alternatief en in de zone Zaventem voor het tweede alternatief met de parallelbanen.
 
“Dit is écht een verhaal van leefbaarheid, verkeersveiligheid en het multimodaal maken van een zeer autogerichte regio. Vandaag beginnen de eerste quick wins – denk maar aan de 300 miljoen € voor de fietssnelwegen en de fietstunnels. In totaal wordt bijna 1 miljard € geïnvesteerd in alternatieven voor de auto waaronder het Brabantnet”, aldus minister Peeters.
 
Werken aan de Ring is een hefboomproject en één van de projecten uit het regeerakkoord. De Werkvennootschap en het Departement Omgeving onderzoeken nu verder samen met alle betrokkenen de oplossing. Eind dit jaar wil de Vlaamse regering een voorkeursalternatief aanduiden
 
“Samen met collega Peeters zal ik er alles aan doen om de verdere stappen in dit verhaal mee mogelijk te maken en de bereikbaarheid van Brussel te verhogen. Maar ook voor wie vlot van Limburg naar de kust wil, moeten we komaf maken met de stilstand op de ring. Daarnaast kijken we bij de herinrichting ook naar de versterking van de open ruimtes langs, over en in de omgeving van de ring”, verklaart Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Vervolgtraject

De drie alternatieven staan nu beschreven in een zogenaamde ‘Scopingnota.’ Deze wordt tot 16 juli in publieke raadpleging gelegd in combinatie met een communicatie- en participatiecampagne. Parallel met die raadpleging worden gemeenten, provincie en andere betrokken instanties om advies gevraagd.
 
Alle adviezen en opmerkingen vanuit de publieke raadpleging zullen verwerkt worden. De eerst helft van 2022 zal het voorontwerp grup (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) worden voorgelegd aan de adviesverlenende instanties zodat een ontwerp grup in de tweede helft van 2022 aan de Vlaamse regering kan worden voorgelegd.
 
De Werkvennootschap zal een brochure voorzien waarin alles staat uitgelegd, en mensen zullen zich kunnen inschrijven voor digitale infomomenten. “Waar we vandaag staan met dit project hebben we echt aan alle inspraak te danken. Daar willen we in deze fase zeker op blijven inzetten. We gaan richting een voorkeursalternatief, mensen kunnen nu hun mening laten horen”, aldus woordvoerder Marijn Struyf.
 
Het hele programma Werken aan de Ring werd inmiddels reeds toegelicht in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. De parlementsleden kregen een update van zowel de investering van 300 miljoen € in fietsinfrastructuur, waarvan al een deel gerealiseerd is, als de investering van 650 miljoen € in het Brabantnet. Daarvan rijdt de Ringtrambus ook al, en wordt verder gewerkt aan de vrije busbanen.
 
Daarnaast zijn er ook op- en afritten van de Ring die vervroegd worden aangepakt. Aan de Medialaan zijn de werken al gestart, net als de werkzaamheden aan de brug van de H. Henneaulaan in Zaventem. In beide gevallen wordt op een multimodale manier heringericht, met veel aandacht voor de fietser, het openbaar vervoer en ecologische verbindingen.
 
Fietssnelwegen
https://youtu.be/JQcOUHM-rbU
 
Herinrichting Henneaulaan
https://youtu.be/mg8D-jLbcIE
 
Herinrichting Medialaan
https://youtu.be/godkFc0sab0
 
Ringtrambus
https://youtu.be/a3EsYQPTJhE
 
Sneltram
https://youtu.be/fnPfzscbDFc
 
Luchthaventram
https://youtu.be/PgIn7HOBkw8
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor jeugdinstelling in Victor Horta-internaat Brussel

Vergunning voor jeugdinstelling in Victor Horta-internaat Brussel

Het Brusselse Gewest verleent een bouwvergunning voor de realisatie van een openbare instelling voor jeugdzorg. Die wordt gebouwd op de site van het oude Victor Horta-internaat, op de hoek van de Van Volxemlaan en de Brusselsesteenweg. De[…]

20/06/2022 | ProjectenRenovatie
Vergunning voor nieuwe jeugdherberg in Brussel-centrum

Vergunning voor nieuwe jeugdherberg in Brussel-centrum

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Immobel herontwikkelt hoofdzetel Proximus aan Noordstation

Immobel herontwikkelt hoofdzetel Proximus aan Noordstation

Meer artikels