Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Dragen vluchtelingen bij aan onze groei'

De vluchtelingenproblematiek beheerst de actualiteit en de politieke agenda. En dat zal nog wel een eind zo blijven, want het ziet er helaas niet naar uit dat de oorzaken van de vluchtelingenstroom ' de repressie en oorlog in een aantal landen ' snel de wereld zullen worden uit geholpen.

De zaak heeft ontzaglijk veel dimensies. Er is natuurlijk de morele of menselijke kant van de zaak. Als de moderne wereld niet in staat is conflicten en vervolging van bevolkingsgroepen te vermijden, is het normaal dat mensen uit de nood worden geholpen. Als er al iets de mensheid zou moeten onderscheiden van andere, meer barbaarse zeden, is het wel de elementaire solidariteit die men dient op te brengen voor slachtoffers van oorlog en geweld.

Europa lijkt opnieuw op een groot lappendeken met heel verschillende opinies.

Er is ook de politieke kant. Die oogt eerlijk gezegd niet zo fraai, althans niet in Europa. Het lijkt wel of de Europese Unie er alles aan doet om, nu de Griekse crisis (tot nader order) bezworen is na nogal wat onenigheid over de aanpak, opnieuw grote verdeeldheid te tonen over de eigen rol ... of liever die van de lidstaten. Europa lijkt opnieuw op een groot lappendeken met heel verschillende opinies, er wordt nauwelijks consensus bereikt over ieders rol, en sommige leiders zijn kennelijk als de dood voor de negatieve reactie van sommige kiezersgroepen - die in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld de balans zouden kunnen doen overhellen richting Brexit, een rampscenario dat premier Cameron over zichzelf heeft uitgeroepen met zijn belofte voor een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Leiders is overigens een groot woord - nogal wat politici zijn meer volgers (van de publieke opinie) dan leiders en overtuigers geworden ...

Mogelijk kunnen ze dan wel overtuigd worden door de potentieel positieve economische impact van migratie. Zeker in de Europese monetaire unie zou men de voordelen daarvan als principe moeten inzien. Nu wij allemaal leven in eenzelfde rente-omgeving en met dezelfde munt en wisselkoers is het immers aan andere instrumenten om eventuele lokale of nationale problemen op te lossen. Eén daarvan is migratie: als de economie in een regio of land slabakt, kunnen arbeidskrachten verhuizen naar andere gebieden waar de economie beter draait en omgekeerd, een natuurlijk aanpassingsmechanisme dat werkloosheid en inkomensverlies vermijdt en in de VS al lang intensief wordt gebruikt.

Immigratie van vluchtelingen uit landen met een andere achtergrond is natuurlijk een verschillende zaak. Maar ook deze kan economisch positief uitvallen in economieën die wegens de vergrijzing door een opdrogend arbeidsaanbod worden bedreigd. Ongeveer alle Europese economieën zijn in dat geval. Zij moeten, tenzij de werkzaamheidsgraad aanzienlijk wordt versterkt, opzien tegen steeds groter wordende arbeidsschaarstes, die de economische groei bedreigen. Productie zal dan immers verhuizen naar het buitenland of worden weggeconcurreerd door loonkosten die wegens de kraptes op de arbeidsmarkt de pan uitrijzen.

De vraag is natuurlijk of de immigrerende mensen wel diegenen zijn die men in de toekomst nodig zal hebben. Als zij niet geschoold worden, zouden zij zich bij het al grote aantal mensen met te beperkte kwalificatie kunnen voegen dat moeilijk mobiliseerbaar is. Als het echter gaat om mensen met kwalificatie of die kunnen worden ingezet in beroepen waar tekorten dreigen, vormen zij een welkome aanvulling van het arbeidsaanbod. En zijn zij dus gunstig voor economische activiteit. Analyses van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid over de migratie vanuit Centraal Europa hebben in het verleden uitgewezen dat deze aanvullende migratie belangrijker is dan diegene die ingezeten laaggeschoolden beconcurreert - netto is dus sprake van een bijdrage aan de welvaart. Of dat goede resultaat ook kan worden bereikt met de nieuwe migranten, hangt af van het succes waarmee wij ze op onze arbeidsmarkt kunnen integreren. Dat vereist dat de bijstand snel wordt gevolgd door opleiding, taalonderwijs en integratie.

Dat vraagt op zijn beurt wel dat men een tandje bijsteekt. Nergens in Europa werken proportioneel zo weinig niet-Europese migranten als in België. Er is dus duidelijk een probleem dat overigens samenhangt met de te beperkte kwalificatie. Maar nogmaals, tegen de achtergrond van een vergrijzende bevolking zal de economie alle segmenten van het potentiële arbeidsaanbod moeten aanboren om haar groei te kunnen blijven ondersteunen. En nogmaals, dat vergt een dynamische arbeidsmarkt die nieuwelingen vlot kan integreren.

Migratie vergroot de welvaart dus op voorwaarde dat wij onze arbeidsmarkt voldoende kunnen moderniseren. En dit laatste is overigens sowieso één van de meest dringende en cruciale uitdagingen, als we althans de vergrijzing betaalbaar willen houden en onze groei willen consolideren ...

CATO

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hasselt biedt 3.000 gezinnen complete renovatiehulp op maat

Hasselt biedt 3.000 gezinnen complete renovatiehulp op maat

De stad Hasselt gaat meer dan 3.000 gezinnen persoonlijk begeleiden in het verduurzamen van hun woning. De campagne startmetrenoveren.be omvat een complete aanpak op maat, van analyse tot werken, op een schaalgrootte die nog niet eerder werd[…]

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

West-Vlaanderen plant aanleg vijf fietspaden

West-Vlaanderen plant aanleg vijf fietspaden