Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Draaiboek private investeringen in sociale woningen is bijna klaar

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Draaiboek private investeringen in sociale woningen is bijna klaar

“Het draaiboek over het stimuleren van private ontwikkelaars om te bouwen in functie van sociale huisvesting zal in juni klaar zijn. Het voorbereidende werk daarvoor is gedaan door de VMSW en het agentschap Wonen-Vlaanderen. Dat voorbereidende werk ging o.m. over de theoretische haalbaarheid van dergelijke constructies, de toepassing van overheidsopdrachten en dergelijke meer. Binnenkort volgt de praktische uitwerking door de VMSW, in samenspraak met de sector. De VMSW zal dit vermoedelijk in de loop van juni volledig kunnen afronden. Het draaiboek zal enkel van toepassing zijn voor sociale verhuurkantoren.” Dat antwoordde Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman (CD&V).

“Eén van de maatregelen om de wachtlijsten in de sociale huisvesting weg te werken, is het stimuleren van private ontwikkelaars om te bouwen in functie van sociale huisvesting. Concreet houdt dat in dat ze woningen of wooncomplexen realiseren die ze vervolgens verhuren aan sociale actoren, zoals sociale huisvestingsmaatschappijen (shm’s) of sociale verhuurkantoren (svk’s). Dit stond aangekondigd in de beleidsbrief van minister Homans. Er werd al heel wat gedaan om die maatregel gestalte te geven. Federaal werd namelijk in dit kader beslist om onder bepaalde voorwaarden een verlaagd btw-tarief van 12% in te voeren voor private ontwikkelaars die woongelegenheden bouwen en verhuren aan een sociale actor. Deze maatregel is van toepassing sinds 1 januari”, verduidelijkt Taeldeman.

Shm’s

Taeldeman wilde ook nog weten of het draaiboek enkel bedoeld is voor svk’s en private ontwikkelaars, want volgens haar was het de bedoeling om ook sociale huisvestingsmaatschappijen te betrekken. “Momenteel betrekken we hier enkel de svk’s bij. Het draaiboek is enkel gefocust en gericht op de svk’s. Momenteel is de interesse van de private investeerders ook enkel gericht op die svk’s. Maar we sluiten in de toekomst niets uit. Het zou kunnen dat, als het model succesvol blijkt te zijn bij de svk’s, het zou worden uitgebreid naar de sociale huisvestingsmaatschappijen”, zegt Homans daarover.

Struikelblokken

“Eén van de belangrijkste struikelblokken is het rendement. De verhuurder/investeerder krijgt een lager rendement in vergelijking met een andere investering in vastgoed. Daar staan echter wel inkomenszekerheid en ontzorging tegenover. Momenteel wordt onderzocht wat hier haalbaar is. Ook moet het vertrouwen in het svk-model in hoofde van de private investeerder worden vergroot.

Investeerders willen zich tot één overkoepelende structuur kunnen richten met betrekking tot het overleg en het onderhandelen over nieuwe projecten. Het is handiger om dat zo te kunnen doen, want het gaat om langdurige verbintenissen (het minstens vijftien jaar in huur nemen van een nieuwbouwwoning) die de svk’s op zich nemen”, duidt minister Homans. Valerie Taeldeman hoopt dat tegen het einde van dit jaar of volgend jaar toch al bepaalde initiatieven zullen kunnen worden gestart of gebouwd.

Garantiefonds

“Mogelijk moet een intermediaire structuur worden opgericht om die private initiatieven te ondersteunen. Die structuur moet een aanspreekpunt zijn voor de ontwikkelaars zelf, maar ook een soort garantiefonds tegen huurachterstal en huurschade”, besluit minister Homans.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe CEO en uitbreidingsplannen voor Dewaele Vastgoedgroep

Nieuwe CEO en uitbreidingsplannen voor Dewaele Vastgoedgroep

CEO Filip Dewaele van het gelijknamige vastgoedbedrijf geeft zijn functie door aan Sofie Spriet. Zelf wordt hij voorzitter van de raad van bestuur. Daarnaast wil de vastgoedmakelaar de komende vijf jaar zijn netwerk uitbreiden van 43 naar[…]

Stormloop op woningen

Stormloop op woningen

Verkoop luxevastgoed breekt alle records

Verkoop luxevastgoed breekt alle records

'Het duurt te lang voor we kunnen starten met bouwen'

'Het duurt te lang voor we kunnen starten met bouwen'

Meer artikels