Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Draaiboek private investeringen in sociale woningen is bijna klaar

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Draaiboek private investeringen in sociale woningen is bijna klaar

“Het draaiboek over het stimuleren van private ontwikkelaars om te bouwen in functie van sociale huisvesting zal in juni klaar zijn. Het voorbereidende werk daarvoor is gedaan door de VMSW en het agentschap Wonen-Vlaanderen. Dat voorbereidende werk ging o.m. over de theoretische haalbaarheid van dergelijke constructies, de toepassing van overheidsopdrachten en dergelijke meer. Binnenkort volgt de praktische uitwerking door de VMSW, in samenspraak met de sector. De VMSW zal dit vermoedelijk in de loop van juni volledig kunnen afronden. Het draaiboek zal enkel van toepassing zijn voor sociale verhuurkantoren.” Dat antwoordde Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman (CD&V).

“Eén van de maatregelen om de wachtlijsten in de sociale huisvesting weg te werken, is het stimuleren van private ontwikkelaars om te bouwen in functie van sociale huisvesting. Concreet houdt dat in dat ze woningen of wooncomplexen realiseren die ze vervolgens verhuren aan sociale actoren, zoals sociale huisvestingsmaatschappijen (shm’s) of sociale verhuurkantoren (svk’s). Dit stond aangekondigd in de beleidsbrief van minister Homans. Er werd al heel wat gedaan om die maatregel gestalte te geven. Federaal werd namelijk in dit kader beslist om onder bepaalde voorwaarden een verlaagd btw-tarief van 12% in te voeren voor private ontwikkelaars die woongelegenheden bouwen en verhuren aan een sociale actor. Deze maatregel is van toepassing sinds 1 januari”, verduidelijkt Taeldeman.

Shm’s

Taeldeman wilde ook nog weten of het draaiboek enkel bedoeld is voor svk’s en private ontwikkelaars, want volgens haar was het de bedoeling om ook sociale huisvestingsmaatschappijen te betrekken. “Momenteel betrekken we hier enkel de svk’s bij. Het draaiboek is enkel gefocust en gericht op de svk’s. Momenteel is de interesse van de private investeerders ook enkel gericht op die svk’s. Maar we sluiten in de toekomst niets uit. Het zou kunnen dat, als het model succesvol blijkt te zijn bij de svk’s, het zou worden uitgebreid naar de sociale huisvestingsmaatschappijen”, zegt Homans daarover.

Struikelblokken

“Eén van de belangrijkste struikelblokken is het rendement. De verhuurder/investeerder krijgt een lager rendement in vergelijking met een andere investering in vastgoed. Daar staan echter wel inkomenszekerheid en ontzorging tegenover. Momenteel wordt onderzocht wat hier haalbaar is. Ook moet het vertrouwen in het svk-model in hoofde van de private investeerder worden vergroot.

Investeerders willen zich tot één overkoepelende structuur kunnen richten met betrekking tot het overleg en het onderhandelen over nieuwe projecten. Het is handiger om dat zo te kunnen doen, want het gaat om langdurige verbintenissen (het minstens vijftien jaar in huur nemen van een nieuwbouwwoning) die de svk’s op zich nemen”, duidt minister Homans. Valerie Taeldeman hoopt dat tegen het einde van dit jaar of volgend jaar toch al bepaalde initiatieven zullen kunnen worden gestart of gebouwd.

Garantiefonds

“Mogelijk moet een intermediaire structuur worden opgericht om die private initiatieven te ondersteunen. Die structuur moet een aanspreekpunt zijn voor de ontwikkelaars zelf, maar ook een soort garantiefonds tegen huurachterstal en huurschade”, besluit minister Homans.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

 “Nieuwbouw wordt opnieuw benadeeld”

“Nieuwbouw wordt opnieuw benadeeld”

De Beroepsvereniging van de vastgoedsector (BVS) reageert op de startnota van de Vlaamse formatie en vindt het een spijtige zaak dat nieuwbouw wordt benadeeld tegenover bestaande woningen en renovaties. “Als de woonbonus verdwijnt wordt[…]

Praktijktesten huurmarkt moeten objectief gebeuren

Praktijktesten huurmarkt moeten objectief gebeuren

De Wever wil woonbonus schrappen

De Wever wil woonbonus schrappen

Antwerpse vastgoedspeler koopt 18.000 m² kantoren op toplocatie

Antwerpse vastgoedspeler koopt 18.000 m² kantoren op toplocatie

Meer artikels