Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Doorstart voor werken aan station Gent Sint-Pieters

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Doorstart voor werken aan station Gent Sint-Pieters

© ©Evgeny Drokov - stock.adobe.com

De plannen voor het station Gent Sint-Pieters worden bijgestuurd. De reeds begonnen renovatie van het station werd eerder stopgezet omdat de uitvoering veel duurder was dan geraamd, 85 miljoen € ipv 58. Daarop stuurde de NMBS de plannen drastisch bij, wat op kritiek botste bij de stad Gent. De nieuwe beslissing komt er na een constructief overleg met de stad. Er wordt een nieuwe overkapping uitgewerkt die het comfort voor de reizigers garandeert en architecturaal aansluit bij de reeds gebouwde overkapping. Daarnaast gaat er extra aandacht naar de kwaliteit van de vooropgestelde ondergrondse fietsenstallingen. De start van de werken komt er niet vóór 2020.

In september 2018 kwam de NMBS met een gewijzigd voorstel voor de stationsplannen voor het project Gent Sint-Pieters. De plannen moesten herzien worden om binnen het vooropgestelde budget te blijven gezien de toename in aanbestedingsprijzen. De toen voorgestelde wijzigingen omvatten o.m. een beperking in de uitgraving op het niveau -1, met een aanpassing van de locatie van de fietsenstallingen en een vermindering van het aantal winkelruimtes. Ook werd de overkapping van de sporen herleid tot het voorzien van lage perronluifels, wat in een later ontwerp tot een platte overkapping werd aangepast.

Het Gentse stadsbestuur ging niet akkoord met deze aangepaste plannen en pleitte voor het behoud van een coherent, functioneel en aantrekkelijk stationsconcept, voldoende ruimte en comfort voor de gebruikers en behoud van genoeg kwalitatieve ruimte voor fietsers. Hierbij werd o.m. het voorstel gedaan om de verdere werken in fasen aan te besteden om zo de investeringskosten te spreiden.

Nieuwe overkapping

Naar aanleiding van de bezorgdheden van de projectpartners werd na constructief overleg beslist om de voorliggende plannen opnieuw bij te stellen. Er wordt een nieuwe kapstructuur uitgewerkt die architecturaal aansluit bij de overkapping boven de perrons 9-12, die al gebouwd is. Het comfort en de beleving van de stationsgebruiker blijven net als in het oorspronkelijke ontwerp gegarandeerd, maar worden kostenefficiënter gerealiseerd. Daarnaast wordt extra aandacht besteed om in de ondergrondse ruimte de vooropgestelde fietsruimte op een kwalitatieve manier te voorzien. Ook wordt bekeken of er bijkomende capaciteit mogelijk is.

Alle projectpartners staan achter de vooropgestelde wijzigingen aan het ontwerp. Ze stellen alles in het werk om begin 2020 de volledige omgevingsvergunningsaanvraag op die basis in te dienen. Daarna volgt nog een openbaar onderzoek.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector niet happig op strenger S-peil

Bouwsector niet happig op strenger S-peil

De Vlaamse regering wil 1 januari 2021 het S-peil verlagen van 31 naar 28. Daardoor zullen nieuwbouwwoningen extra zonnewering, dikkere beglazing en meer isolatiematerialen nodig hebben. Bouwunie vraagt aan de Vlaamse regering om het S-peil[…]

20/11/2019 | BouwenEnergie
Vlaamse regering investeert fors in mobiliteit en openbare werken

Vlaamse regering investeert fors in mobiliteit en openbare werken

Nieuwe toekomst voor oude hoofdzetel Van Marcke

Nieuwe toekomst voor oude hoofdzetel Van Marcke

Welke teams vechten het uit voor bouw casino Middelkerke?

Welke teams vechten het uit voor bouw casino Middelkerke?

Meer artikels