Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Doorstart in stadiondossier Club Brugge

Doorstart in stadiondossier Club Brugge

Foto: clubbrugge.be

De stad Brugge heeft na intens overleg met de voetbalploegen Club Brugge en Cercle Brugge een voorstel dat tegemoet komt aan de ambities en noden van beide ploegen. Club Brugge bouwt een nieuw stadion voor 40.000 toeschouwers (ipv 29.000 vandaag) naast het Jan Breydelstadion. Dat wordt gesloopt zodra het nieuwe stadion klaar is, mogelijk al in 2022. Op de plek van het huidige stadion komt dan een parking en een park.

Het vinden van een snelle en rechtszekere oplossing voor een stadion voor Club Brugge en Cercle Brugge staat in het beleidsplan 2019-2025 van de stad. Het Jan Breydelstadion op de Olypiasite, waar vandaag beide clubs spelen, is 44 jaar oud en voldoet ondanks frequente investeringen en veiligheidsmaatregelen niet langer aan de hedendaagse kwaliteitsnormen. Om het sterk verouderde stadion te vervangen wil de stad twee voetbalstadions bouwen, op twee verschillende locaties. Dit biedt als voordeel voor de omwonenden van de Olympiasite dat de impact op wedstrijddagen substantieel verminderd wordt, doordat één van de twee ploegen de site binnen afzienbare tijd zal verlaten. De eerste positieve auditoraatsverslagen met betrekking tot het GRUP ‘Afbakening regionaal stedelijk gebied Brugge’ blazen een gunstige wind om de vooropgestelde oplossing te realiseren.
 
Club Brugge wil al meer dan tien jaar een nieuw stadion bouwen. De jongste jaren was voor deze club een site aan de Blankenbergse Steenweg de beste optie, maar dat denkspoor dreigde een juridische procedureslag te worden. In het huidige akkoord verhuist Cercle Brugge naar daar, wat op minder weerstand zou moeten botsen.

De huidige Olympiasite, die ondertussen toch ook al een belangrijke voetbalhistoriek met zich meedraagt, heeft een aantal belangrijke troeven voor de ontwikkeling van een nieuw stadion voor Club Brugge. De stad is eigenaar van de gronden, er zijn dus geen onteigeningen nodig. Het gebied is bovendien planologisch juist bestemd en heeft ondertussen al 44 jaar een stadionfunctie. In voorgaande onderzoeken en procedures werden de aandachtspunten duidelijk in kaart gebracht (sterke congestie voor en na voetbalwedstrijden, hiermee gerelateerde geluids- en luchthinder op wedstrijdmomenten, verhoogde parkeerdruk, ontsluiting die niet ideaal is…).

Alle partijen zijn er zich van bewust dat, om deze factoren onder controle te krijgen, er een sterk pakket aan ondersteunende en milderende maatregelen nodig zal zijn (bereikbaarheid, werken met een perimeter rondom het stadion naar analogie van Euro 2000...). Enkel supporters met een ticket voor op de parking aan het nieuwe stadion zullen door mogen rijden. Alle andere supporters zullen niet in de ruime woonstraten rond het stadion toegelaten worden. Zij zullen doorverwezen worden naar meerdere randparkings. Zo heeft de politie van Brugge ook reeds contacten met Jabbeke om daar een grote randparking te voorzien voor supporters.

Slimme mobiliteits- en parkeeroplossingen op wedstrijddagen zijn daarbij cruciaal, alsook een optimale inplanting van het stadion t.o.v. de buurt en nieuwe licht- en geluidstechnieken. Een kwalitatieve inrichting van de Olympiasite is eveneens noodzakelijk om ook de buurt op niet-wedstrijdmomenten toegang tot de Olympiasite te verschaffen. In het door Club Brugge uit te voeren milieueffectenonderzoek zal dit onderzocht moeten worden.

De gewijzigde beleidsinzichten over de locatie van het stadion van Club Brugge sporen met de uitdrukkelijke vraag van Cercle Brugge naar een locatie waar een stadion op maat van de vereniging (met nog overeen te komen capaciteit) kan gebouwd worden en waar Cercle zijn eigen ambities kan realiseren (met o.m. eigen jeugdacademie en oefenterreinen). De site op de Blankenbergse Steenweg en de bestemming die er in het GRUP wordt aan gegeven, laat toe ook voor Cercle Brugge die doelstellingen op de Blankenbergse Steenweg te realiseren. De Stad engageert zich om deze piste samen met Cercle Brugge verder uit te werken.

Zowel Cercle Brugge als Club Brugge zouden op de locatie Blankenbergse Steenweg oefenvelden inrichten. De globale bestemming die door het GRUP voor deze zone wordt vastgelegd zal ook in die configuratie worden gerealiseerd. Tot aan de realisatie van het Cercle-stadion kan de vereniging gebruikmaken van de faciliteiten op de Olympiasite.

Verbazing bij Cercle

Hoewel het Brugse schepencollege aangeeft dat het huidige voorstel er kwam na een voorzet van het bestuur van Cercle Brugge, nam die club aanvankelijk met verbazing kennis van de plannen van de stad en Club Brugge.

“Cercle Brugge heeft de voorbije jaren constructief meegedacht aan een oplossing die ten goede zou komen aan zowel de stad Brugge als aan de twee voetbalploegen. Zo is Cercle Brugge inderdaad zelf met enkele alternatieve voorstellen gekomen, zoals een uitgewerkt renovatievoorstel voor het Jan Breydelstadion, een voorstel tot een nieuw multifunctioneel stadion voor Cercle op de Jan Breydelsite, alsook onderzochten we de mogelijkheid van alternatieve locaties die vlot te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer bereikbaar zijn, zoals het Kanaaleiland.”

“De verhuis van Cercle Brugge naar de site van de Blankenbergse Steenweg is op geen enkel ogenblik in enig scenario ter sprake gekomen. Wij zijn voor het eerst over dit voorstel telefonisch ingelicht op de avond voor de persconferentie. We ontvingen over dit voorstel tot op heden geen enkele officiële geschreven communicatie, financiële of andere garanties of enig detail om een strategische beslissing op te kunnen baseren. Wij hebben enkel weet van de beslissing van het schepencollege van 22 juni 2015 waarin gesteld wordt dat Cercle zijn sportieve activiteiten kan verderzetten op de Jan Breydelsite in het geval dat Club Brugge wenst te verhuizen naar de Blankenbergse Steenweg.”

Cercle Brugge benadrukt tevreden is met de huidige trainingsvelden en dat die club zopas nog investeerde in de aanbouw van nieuwe trainingsinfrastructuur, wat dan zou moeten verdwijnen. Daarbovenop heeft Cercle Brugge recent ook bijgedragen aan de renovatie van verschillende stadionfaciliteiten. “Gezien de problemen die Club Brugge heeft gehad met de site van de Blankenbergse Steenweg is er geen enkele rechtszekerheid dat daar ooit een stadion voor Cercle Brugge zal kunnen gerealiseerd worden binnen een redelijke termijn.

Inmiddels was er overleg tussen het stadsbestuur en Cercle Brugge en geven berichten in de media aan dat het volgens het stadsbestuur duidelijk is dat er toch voldoende rechtszekerheid is om voor Cercle een stadion te bouwen aan de Blankenbergse Steenweg.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe bestemming voor oude drukkerij Strobbe in Izegem

Nieuwe bestemming voor oude drukkerij Strobbe in Izegem

In het centrum van Izegem maakt de vroegere drukkerij Strobbe plaats voor 113 nieuwbouwappartementen. Projectontwikkelaar ION kreeg de goedkeuring voor vier bijna-energieneutrale gebouwen op de site die wordt omgebouwd tot Cultuurfabriek,[…]

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Meer artikels