Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Doorlooptijd windenergieprojecten nog steeds veel te lang

Gerelateerde onderwerpen :

Doorlooptijd windenergieprojecten nog steeds veel te lang

In 2015 zijn in Vlaanderen 85 nieuwe windturbines geïnstalleerd, die samen goed zijn voor 205,4 MW. Daarmee groeide het totale geïnstalleerde vermogen in Vlaanderen aan tot 808,4 MW, tegen 603 MW eind 2014. Dat meldt de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA). De associatie merkt wel op dat de aangroei een vertekend beeld geeft van de evoluties in de sector. De aangroei in 2015 is bijna uitsluitend toe te wijzen aan oudere projectvergunningen. 'Bij navraag blijkt dat de vergunningen van de in 2015 gerealiseerde windturbines in Vlaanderen drie tot vijf jaar oud zijn', aldus VWEA-directeur Bart Bode.

Volgens de VWEA toont dit aan dat de doorlooptijd van windenergieprojecten nog steeds heel lang is en dat de beoogde versnelling in het beleid voorlopig achterwege blijft. De VWEA stelt dat de overheden geen rechtszekerheid bieden en dat nieuwe voorwaarden en monitoring worden opgelegd. De windenergiesector vraagt de Vlaamse regering dan ook vlug werk te maken van een snel, eenvoudig en duidelijk vergunningenbeleid en ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor nieuwe projecten economisch voldoende rendabel blijven. 'De Vlaamse regering moet daarnaast ambitieuzer zijn in de klimaat- en energiedoelstellingen. De uitbouw van windenergie in Vlaanderen is de beste garantie voor het halen van deze doelen', aldus Bode.

In 2015 werden vooral nieuwe turbines gebouwd in de provincie Limburg (28) en de Oost-Vlaamse havengebieden (31). De aangroei was volgens de VWEA eerder beperkt in West-Vlaanderen (negen windturbines) en Antwerpen (tien), gezien het potentieel daar. In Vlaams-Brabant kwamen er zeven windturbines bij. Dat is iets beter dan de vorige jaren. 'Een groot deel van de provincie blijft gehypothekeerd door bepaalde eisen vanuit de controlediensten van de luchtvaart', aldus de VWEA.

Na een rondvraag bij haar leden over de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt de sectororganisatie een tijd geleden reeds vast dat een totaal vermogen van 229,3 MW (een tachtigtal windturbines) aan windenergieprojecten reeds vele jaren geblokkeerd zit. De enquête baseerde zich op procedures over stedenbouwkundig vergunde projecten die door de Raad voor Vergunningsbetwistingen moeten worden behandeld. Het wachten op een uitspraak loopt in de helft van de gevallen twee tot vier jaar of langer op. De VWEA dringt er bij de betrokken ministers op aan om hier spoedig actie tegen te ondernemen: een beslissingstermijn van de Raad binnen de zes maanden is een echte noodzaak.

De stelling van sectororganisatie VWEA dat procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen lang aanslepen, wordt door het concrete cijfermateriaal bevestigd. De gegevens betreffen 46 projecten van de jongste vijf jaar met in totaal 137 windturbines of een totaal vermogen van 373,7 MW. De resultaten van deze bevraging zijn dan ook representatief voor Vlaanderen.

De VWEA stelt vast dat er in 61% van de gevallen (229,3 MW) nog steeds geen uitspraak is en dat doorlooptijden in de helft van de gevallen oplopen van twee tot vier jaar of langer. Dat is bijna 40% van het totale geïnstalleerde vermogen van eind 2014 in Vlaanderen dat geblokkeerd zit in procedures. 'Dit is bijzonder nefast. Doordat omwonenden zolang in onwetendheid gehouden worden, wordt het draagvlak voor de nieuwe windenergieprojecten sterk ondermijnd', aldus de VWEA.

Ook voor de uitbaters van de windparken heeft deze jarenlange rechtsonzekerheid verstrekkende gevolgen. Zowat 343 miljoen ' aan investeringswaarde bevindt zich jaren in onzekerheid. De VWEA hoopt dat de vereiste maatregelen getroffen worden om de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te herleiden tot een aanvaardbare termijn.

Snelle duidelijkheid

'Een korte beslissingstermijn zorgt voor snelle duidelijkheid. Dat is een goede zaak voor de lokale besturen, de omwonenden, de exploitanten en Ruimte Vlaanderen. In het kader van het Fast Lane-initiatief van de Vlaamse ministers Schauvliege en Turtelboom is dit als één van de belangrijkste actiepunten om van dit project een succes te maken. Dit is de snelste weg naar nieuwe windparken in Vlaanderen. De windenergiesector heeft vooral nood aan de goede werking van bestaande regels en procedures in plaats van steeds maar nieuwe regels en planningsinitiatieven. Een dergelijke aanpak is cruciaal om de doelstellingen inzake hernieuwbare energie te behalen', besluit de VWEA. De sectororganisatie ziet 2.000 MW aan windenergie als een realistische Vlaamse doelstelling tegen 2020.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft een omgevingsvergunning verleend aan De Vlaamse Waterweg nv en de provincie Antwerpen om een historische huisvuilstortplaats met onder meer asbest te saneren met een groene nabestemming. Alle[…]

19/05/2022 | Actueelgrondverzet
Vandersanden publiceert rapport Collectief Welzijn

Vandersanden publiceert rapport Collectief Welzijn

Sweco verwerft AB Soil Remediation Experts uit Erpe-Mere

Sweco verwerft AB Soil Remediation Experts uit Erpe-Mere

Eerste Industrial Water Innovation Award is voor Xylem

Eerste Industrial Water Innovation Award is voor Xylem

Meer artikels