Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Doorbraak in circulaire geveleconomie

Gerelateerde onderwerpen :

Doorbraak in circulaire geveleconomie

© TSUNG-LIN WU - stock.adobe.com

In Nederland is het eerste contract getekend waarbij de gevel van een gebouw na oplevering eigendom blijft van de gevelbouwers. De Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG) heeft samen met advocatenkantoor Houthoff een overeenkomst op basis van een erfpacht ontwikkeld die dit mogelijk maakt.

Vanaf nu is het leasen van een gevel, wat tot nu toe juridisch niet kon in verband met bestandsdeelvorming, als nieuwe vorm van dienstverlening mogelijk. Dit betekent een doorbraak in de circulaire geveleconomie.

Doordat de gevelbouwer eigenaar blijft van zijn gevels, kan hij zorg dragen voor een optimaal (her)gebruik. Per slot van rekening kent hij zijn product het best en kan hij zijn producten zo ontwerpen dat geretourneerde producten of onderdelen hiervan optimaal hergebruikt kunnen worden.

De VMRG streeft met haar aangesloten bedrijven naar een optimaal comfort voor de eindgebruiker, zonder verspilling van grondstoffen. Zij ziet de circulaire economie, een economisch systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren, als hèt economisch model om welvaart op lange termijn te garanderen. De gevelbranche neemt de verantwoordelijkheid voor een circulaire geveleconomie. Eén van de belangrijkste uitdagingen hierbij is het eigendom van de gevelproducten bij de leverancier te houden. Dat dit nu juridisch kan, is een belangrijke mijlpaal in de transitie naar een circulaire geveleconomie.

De overeenkomst is getekend voor een project op de Eneco EnergyCampus in Utrecht. Ze wordt uitgevoerd in het kader van het Facade Identification System (FIS, dat de sectororganisatie VMRG samen met partners ontwikkelt. FIS maakt het mogelijk om een gevelelement, zoals een kozijn of een deur, gedurende de hele levenscyclus identificeerbaar te maken en hier digitaal informatie aan te koppelen. Dit systeem bevordert een goede werking van een circulaire geveleconomie. De projectpartners van het FIS tekenden de overeenkomst op het kantoor van advocatenkantoor Houthoff om de te leveren gevelproducten voor de pilot in eigendom te houden van de gevelbouwers.

Het leasen van tapijttegels, verlichting en liften is al langer mogelijk. Het leasen van een gevel kon tot nu toe niet, omdat die een structureel onderdeel van een gebouw is. De erfpachtconstructie die nu ontwikkeld is, maakt nieuwe vormen van dienstverlening voor de gevelbranche mogelijk. Afgedankte gevels kunnen klaargemaakt worden voor hergebruik of gerecycleerd worden tot nieuwe gevels.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Belgisch paviljoen wereldtentoonstelling Milaan staat nu in Namen

Belgisch paviljoen wereldtentoonstelling Milaan staat nu in Namen

Het Belgische paviljoen dat in 2015 tijdens de wereldtentoonstelling in Milaan gedurende zes maanden bezoekers uit de hele wereld verwelkomde, is heropgebouwd op de Esplanade van de Citadeelle in Namen. Het heropgebouwde paviljoen wordt een[…]

Belgische klanten kunnen elektrische Volvo-machines reserveren

Belgische klanten kunnen elektrische Volvo-machines reserveren

Brussel wil 600 bouwbedrijven steunen bij transitie naar circulair bedrijfsmodel

Brussel wil 600 bouwbedrijven steunen bij transitie naar circulair bedrijfsmodel

UAntwerpen en OCW werken samen voor duurzamer asfalt

UAntwerpen en OCW werken samen voor duurzamer asfalt

Meer artikels