Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Doelstellingen visierapport behaald

Doelstellingen visierapport behaald

De doelstellingen die het visierapport 'Op koers voor 2015' formuleert inzake comfort, gezondheid, toegankelijkheid en veiligheid zijn zowat allemaal gerealiseerd. Onze samenleving streeft echter voortdurend naar een hoger niveau op deze vlakken. Die vier kernwoorden blijven dus een belangrijke plaats innemen bij het realiseren van bouwwerken en dus ook in de activiteiten van het WTCB, zo blijkt uit het jaarverslag 2015.

De keuzes die men maakt om energieneutraal te bouwen, kunnen een belangrijke impact hebben op de akoestische bescherming die noodzakelijk is voor de gezondheid. Buren- en omgevingslawaai kan leiden tot stress, slaapproblemen, hart- en vaatziekten, '

Ruwbouwconcepten

De studie RaDS II heeft nieuwe en aangepaste rekenmodellen opgeleverd om de lucht- en contactgeluidsisolatie voor typisch Belgische en Noord-Europese bouwwijzen te voorspellen aan de hand van de materiaaleigenschappen en de akoestische prestaties van de samenstellende elementen van het gebouw. Ze werden geïntegreerd in de onlangs aangepaste normenreeks NBN EN 12354 (zes delen). In een latere fase kunnen deze rekenmodellen ook gebruikt worden in Building Information Modellers (bouwinformatiemodellen). Zodra de digitale maquette uitgewerkt is, kan men aan de hand van deze modellen de akoestische prestaties van gebouwen voorspellen.

De resultaten van deze studie werden geprogrammeerd in de BAcPro-software en toegepast om een groot aantal robuuste akoestische bouwknopen te ontwikkelen, een soort 'ruwbouwconcepten'. Bovendien wordt er verwezen naar een reeks bouwdetails en een lijst met vaak voorkomende uitvoeringsfouten. Op die manier kan de bouwsector akoestisch goede constructies realiseren zonder dat daarvoor specifieke akoestische kennis vereist is.

Innovatieve lichtbronnen

In het kader van het VIS-traject Groen Licht Vlaanderen 2020 (innovatieve en duurzame lichtbronnen) werd in 2015 gewerkt rond verlichting, kleurgebruik en contrast. Deze aspecten werden toegepast op een testopstelling voor trappen, die ook effectief werd gebouwd. Er werd ook een rekenblad voor contrasten ontwikkeld (te downloaden via www.toegankelijk.be) als hulpmiddel bij de kleurkeuze voor bepaalde bouwelementen en voor de minimale lettergrootte van de signalisatie.

Vos-emissies

In samenwerking met CoRI heeft het WTCB vorig jaar de studie Previdoc naar de emissie van vluchtige organische stoffen (vos) gelanceerd. Alle bouwproducten op de Belgische markt moeten immers voldoen aan de nieuwe wetgeving op hun emissiegedrag. Voor vloerbekledingen zijn de emissiegrenswaarden al van kracht sinds 1 januari 2015. Fabrikanten zijn dus verplicht de emissie van hun producten volgens geschikte methodes te controleren. De referentiemethode hiervoor (CEN/TS 16516) is echter tijdrovend en duur, en vereist ervaren personeel. Bovendien is er in België slechts een beperkte capaciteit om testen met de referentiemethode uit te voeren.

De sector van de muur-, plafond- en vloerbekledingen is daarom op zoek naar alternatieve, gebruiksvriendelijke en goedkopere methodes om de vos-emissie van hun producten te karakteriseren. Dat is dan ook de hoofddoelstelling van de nieuwe Previdoc-studie: als aanvulling op de referentiemethode een nieuwe methode ontwikkelen waarmee de vos-emissie van verven en vernissen snel en eenvoudig kan worden nagegaan. Daartoe wordt de VOC-box ontwikkeld, een mobiel toestel dat eenvoudig te gebruiken is en zonder bijkomende laboratoriumanalyse de totale vos-emissie van verven en vernissen kan bepalen.

Binnenisolatie

Het WTCB heeft meegewerkt aan het overleg dat medio 2015 in Vlaanderen tot het Renovatiepact voor het bestaande woningpark heeft geleid. De doelstelling is het opmaken van een coherent actieplan om de renovatiegraad van de woningen sterk te verhogen en de energieprestaties te optimaliseren tot op bijna energieneutraal niveau.

Het STAR-project voor het ontwikkelen van een groot aantal robuuste, multidisciplinaire renovatiedetails werd in 2015 afgerond. In de eindfase ging de aandacht vooral naar de akoestische efficiëntie van (thermisch-akoestische) voorzetwanden (binnenisolatie) en lichte vervanggevelwanden. Het werk met betrekking tot robuuste details wordt deels voortgezet in het Renofase-project. Het legt de focus op het gefaseerd renoveren van woningen en thermische-isolatietechnieken, in het bijzonder binnenisolatie, die voor sommige gebouwen zowat de enig mogelijke na-isolatietechniek is. Vorig jaar werden onder meer capillairactieve systemen voor binnenisolatie nader onderzocht, waarbij hun prestaties vergeleken werden met die van klassieke dampdichte systemen.

Brandveiligheid

In maart 2015 verscheen de TV 254 'Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing.' De website van de Normen-Antenne Brandpreventie kreeg dagelijks niet minder dan 188 bezoekers en over het hele jaar waren er meer dan 64.000 downloads. De adviseurs gaven een veertigtal presentaties en bereikten daarmee meer dan 2.300 deelnemers. Het wettelijke kader inzake brandpreventie blijkt dus een duidelijke stimulans voor de sector om samen met het WTCB aan heldere uitvoeringsrichtlijnen te werken en voor een goede informatieoverdracht te zorgen.

De nieuwe definitie van 'bereikbaarheid van gevelelementen' uit de Nederlandse norm NEN 5087 werd vorig jaar geïntegreerd in het referentiesysteem voor inbraakveiligheid, dat beschikbaar is op de WTCB-website van de Normen-Antenne Gevelelementen.

Houtskeletbouw

Dankzij proeven op twee thermische testhuizen en langetermijnmetingen ontwikkelde het WTCB een innoverende bouwwijze voor het optrekken van houten woningscheidende wanden en vloeren met opmerkelijke akoestische prestaties.

Dankzij die oplossingen kan houtskeletbouw toegepast worden in de appartementsbouw. Metingen in de eerste daadwerkelijk gebouwde appartementen leverden niveaus van akoestische isolatie op van meer dan 5 dB boven het hoogste comfortniveau.

Op vraag van een voorloperbedrijf werkten het TCHN en het WTCB ook een oplossing uit om met houtbouwgevels te voldoen aan de strengste eisen met betrekking tot brandverspreiding. Het bedrijf pleitte er zelf voor om de uitgewerkte oplossing collectief te verspreiden om zo een groter draagvlak en toepassingsgebied te creëren.

Technische installaties en bijstand

De Normen-Antenne Energie en de nieuwe NA Verlichting ontwikkelden een tool voor het berekenen van het energieverbruik van verlichtingsinstallaties volgens de nieuwe Europese norm. Als hulp bij het dimensioneren van verwarmingsinstallaties werd een tool online geplaatst waarmee men de ontwerpwarmteverliezen van gebouwen kan berekenen.

Eén van de troeven van het WTCB is het gepersonaliseerde advies van zijn departement 'Technisch Advies en Consultancy' en zijn afdeling 'Beheer, Kwaliteit en Informatietechnieken' aan bouwondernemingen.

Uit de in 2015 uitgevoerde grootschalige klantentevredenheidsenquête in het kader van zijn ISO 9001-certificering blijkt dat de bouwprofessionelen deze dienstverlening bijzonder op prijs stellen. Het voorbije jaar werden er ongeveer 6.000 dossiers afgehandeld per e-mail of per brief. In 900 complexe gevallen was een bijkomend plaatsbezoek noodzakelijk.

Bron: de thematische clusters 'Comfort, gezondheid, toegankelijkheid en veiligheid' en 'Technische installaties' in het jaarverslag 2015 van het WTCB. Er mag alleen verwezen worden naar het jaarverslag zelf, te downloaden van www.wtcb.be, doorklikken naar Voorstelling en Doelstellingen onderaan op de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen