Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Doelstellingen Beleidsplan Ruimte Vlaanderen theoretisch haalbaar

Doelstellingen Beleidsplan Ruimte Vlaanderen theoretisch haalbaar

De site Pier Kornel in Aalst is een mooi voorbeeld van een project dat uitgaat van knooppunten.

In het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voerde buurtontwikkelaar Matexi een onderzoek uit naar de evolutie van het ruimtegebruik voor wonen in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat er nog een groot potentieel is voor bijkomende woongelegenheid zonder de open ruimte aan te snijden. De cijfers van Matexi tonen ook dat er een kentering op til is. Zo leeft de Vlaming tegenwoordig al veel compacter dan vroeger. De resultaten van  het onderzoek werden eind vorige week bekendgemaakt tijdens de Trefdag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

“Met 50% verdichting nabij knooppunten van openbaar vervoer en in dorps- en stadskernen kunnen we meer dan 500.000 bijkomende woningen creëren. Dat is voldoende om de verwachte groei van huishoudens op te vangen. Om de doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen te halen, hebben we in de praktijk echter nog wel een zeer lange weg te gaan”, vertelt Roel Helgers, market economist van Matexi.

Helgers stelde tijdens zijn lezing ‘Winnaars en verliezers van het ruimtegebruik’ de resultaten van een onderzoek over wonen en woonevoluties in Vlaanderen voor. Naar aanleiding van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waarin gesteld wordt dat Vlamingen zich meer nabij knooppunten van openbaar vervoer en in dorps- en stadskernen zullen moeten vestigen, heeft Matexi de haalbaarheid van die doelstellingen onder de loep genomen.

Quartier Bleu in Hasselt.


Tegen 2030 zullen 250.000 bijkomende woningen nodig zijn om elk gezin van een thuis te voorzien, tegen 2060 zelfs meer dan 500.000. Uitgaande van de doelstelling in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen om te verdichten nabij knooppunten van openbaar vervoer en in de kernen van gemeenten en steden becijferde Matexi dat we op die manier ongeveer 500.000 wooneenheden bij kunnen creëren.

De cijfers tonen dat het theoretisch mogelijk is om alle bijkomende gezinnen te huisvesten zonder extra open ruimte aan te snijden.

“Vlaanderen moet wel af van een al te laagdrempelige ‘Not In My Backyard’-reactie. De bestaande stedenbouwkundige voorschriften moeten aangepast worden in functie van de vooropgestelde beleidsdoelstellingen. Tegelijk moeten we zorgvuldig omspringen met eigendomsrechten”, verklaart Kristoff De Winne, woordvoerder bij Matexi.

Het onderzoek van Matexi toont ook dat er effectief een kentering op til is. Zo leeft de Vlaming tegenwoordig al veel compacter dan vroeger en neemt ook de stadsvlucht geleidelijk af. Sinds het vorige decennium daalde de bewoonbare oppervlakte per woongelegenheid van 140 m² naar 90 m² in 2016. Daarnaast is de stadsvlucht de voorbije tien jaar teruggelopen van 0,48% tot 0,13%. Terwijl in 2007 netto nog 7.200 mensen de dertien Vlaamse centrumsteden verlieten, waren dat er in 2016 nog maar 2.100.

Toch is nog werk aan de winkel. De resultaten van een eerder onderzoek van Matexi tonen dat de Vlaming nog steeds het liefst landelijk wil wonen. Zowat 51% van de bevraagden verkiest een woning in een landelijke omgeving. Per provincie en zelfs per centrumstad bestaan nog erg grote verschillen op het vlak van bewoonbare oppervlakte en stadsvlucht.

De grootste gemiddelde bewoonbare oppervlaktes bevinden zich in het Antwerpse Merksplas. De kleinste gemiddelde bewoonbare oppervlakte per uitgereikte bouwvergunningen vinden we ook in de provincie Antwerpen, maar dan in de gemeente Deurne. In bijna alle centrumsteden is de lagere uitstroom van bewoners afgenomen. In steden als Mechelen, Oostende, Roeselare, Aalst en Hasselt kan zelfs een trek naar de steden vastgesteld worden. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen wat de leeftijdscategorie betreft. Zo trekt Oostende vooral 50- tot 64-jarigen aan terwijl steden als Antwerpen, Gent en Leuven populairder zijn bij 20- tot 24-jarigen.

In het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zet de Vlaamse regering meer in op wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen. Dat dit mogelijk is, wijst de praktijk nu al uit. “Als we de doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte willen halen is er vooral nood aan een mentaliteitsverandering. Kernversterking, het wegsnijden van ‘stadskankers’ en het stimuleren van wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen: dat is de toekomst van ruimtelijke ordening in Vlaanderen. De site Pier Kornel in Aalst is daarvan een mooi voorbeeld”, aldus Rik Missault, coo van Matexi.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorbereiding gestart voor aanleg fietssnelweg F42

Voorbereiding gestart voor aanleg fietssnelweg F42

De provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Evergem beginnen met de voorbereiding voor de aanleg van de fietssnelweg F42 naar Sleidinge. Dat project wordt uitgevoerd met steun van de Vlaamse overheid en krijgt medewerking van Infrabel en de[…]

Vergunning voor transformatie Adolphe Maxlaan in Brussel

Vergunning voor transformatie Adolphe Maxlaan in Brussel

Subsidie voor fietspaden in Oost-Vlaanderen

Subsidie voor fietspaden in Oost-Vlaanderen

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Meer artikels