Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Dode hoek in zicht

Dode hoek in zicht

Aanrijdingen tussen rechtsafslaande vrachtwagens en fietsers blijven jaarlijks slachtoffers eisen. Vaak gaat het om ongevallen met een bijzonder zware balans. Technische maatregelen zoals de verplichte dodehoekspiegel redden weliswaar levens, maar volstaan niet om het aantal dodehoekongevallen substantieel te verminderen. Sensibilisering blijft dus een noodzaak, zeker bij jonge tieners. Oefenen in de praktijk hoort daarbij. Daarom ontwikkelden Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) met de steun van de Vlaamse overheid 'Dode hoek in zicht', een nieuw lespakket voor het secundair onderwijs.

'Dode hoek in zicht' bestaat uit verschillende onderdelen die de school ofwel afzonderlijk ofwel als geheel kan aanbieden. De bedoeling is om leerlingen proefondervindelijk te laten ervaren waar de dode hoek van vrachtwagens zich bevindt, hen te leren de gevaren van dodehoeksituaties te herkennen en daarop te reageren, en hen te laten inzien dat zichtbaarheid en aandacht in het verkeer dodehoekongevallen kunnen vermijden. Het pakket bestaat uit een kennistest over de dode hoek, een sensibiliserend filmpje, een aantal praktijkoefeningen, voorbeelden van klassieke dodehoeksituaties en een afsluitend leermoment. Samen zijn de onderdelen goed voor anderhalf uur les.

In een YouTube-filmpje van 15 minuten maakt presentator Tom De Cock (MNM) de leerlingen op een leuke manier vertrouwd met de risico's van de dode hoek. Hij gaat ook in op het belang van zichtbaarheid en de noodzaak om je aandacht altijd bij het verkeer te houden. Leerlingen krijgen de opdracht om een antwoord te zoeken op vragen als 'Wat is de dode hoek'', 'Met welke beperkingen krijgen vrachtwagenchauffeurs te maken'' en 'Wanneer wordt het écht gevaarlijk als je in de buurt van een vrachtwagen bent''

Praktijkoefeningen

Tijdens de praktijkoefeningen gaan de leerlingen zelf aan de slag om meer inzicht te krijgen in de dode hoek. Zo zijn er oefeningen waarbij de leerlingen onderzoeken waar de dodehoekzones rond een vrachtwagen zich bevinden en deze vervolgens afbakenen. Voorts moeten ze proberen om het traject van een naar rechts afslaande vrachtwagen in te schatten.

Daarbij komt ook aan bod dat het zichtveld van de chauffeur aanzienlijk verkleint als de vrachtwagen naar rechts afslaat. Vernieuwend is dat naast oefeningen met een vrachtwagen ook oefeningen met turnmateriaal zijn uitgewerkt. De les wordt afgesloten met een leermoment waarbij leerlingen zelf een aantal tips dienen te formuleren om de dode hoek te vermijden.

'Voor TLV is dit het zoveelste initiatief om het aantal dodehoekongevallen tot nul te herleiden. In het basisonderwijs zijn we al 15 jaar actief met de campagne 'Veilig op Weg', waarbij vrijwilligersteams uit de transportsector jaarlijks 100 lagere scholen bezoeken en de leerlingen praktische tips geven om uit de gevarenzones van een vrachtwagen te blijven. In 2013 lanceerde TLV een dvd met tips voor vrachtwagenbestuurders om dodehoekongevallen te vermijden. Met dit nieuwe lessenpakket spreken we een nieuwe doelgroep aan: het zal leerlingen uit het secundair onderwijs ongetwijfeld aanzetten tot veiliger en voorzichtiger gedrag', zegt Lode Verkinderen, secretaris-generaal van TLV.

Het initiatief krijgt de steun van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. 'We moeten het aantal dodehoekongevallen terugdringen. Technische ingrepen kunnen veel doen, maar niet alles. Verkeerslessen kunnen levens redden, door jongeren op een heel toegankelijke manier de praktijk te leren kennen. Jonge tieners fietsen naar school, naar de jeugdbeweging of naar de sportclub, en het gevaar zit soms echt in een klein hoekje', aldus minister Weyts.

De voorbije weken organiseerden TLV en de VSV twee 'teach the teacher'-sessies om leerkrachten wegwijs te maken in het nieuwe materiaal. Het lessenpakket komt voorts aan bod in het Verkeer Op School-congres dat de VSV op 28 januari volgend jaar organiseert.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde is het Vlaamse vormingscentrum over verkeer en mobiliteit dat wil bijdragen tot een duurzame en veilige samenleving door mensen kennis en inzicht bij te brengen in de verkeerskunde. Ze realiseert dat met een open geest, op een praktische en duurzame manier, en door met alle mogelijke partners samen te werken. De VSV werd per decreet opgericht door het Vlaams parlement en voert projecten uit in opdracht van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Transport en Logistiek Vlaanderen is de beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek. De organisatie vertegenwoordigt meer dan 1.500 bedrijven, zowel zelfstandigen als familiale kmo's, en verdedigt de belangen van de Vlaamse wegvervoerders en logistieke dienstverleners. Transport en Logistiek Vlaanderen is stichtend lid van de Europese belangenorganisatie UETR en is daarnaast ook begaan met het imago van de sector en de verkeersveiligheid in het algemeen. Transport en Logistiek Vlaanderen beoogt tevens een doorgedreven professionalisering van de sector. In dit kader is de organisatie wettelijk erkend als opleidingsinstituut waar zowel werkgevers als vrachtwagenbestuurders terecht kunnen.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vormt samen met twee intern verzelfstandigde agentschappen - het Agentschap Wegen en Verkeer en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - het Vlaamse ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.

Samen met de extern verzelfstandigde agentschappen De Lijn, De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal vormt dat Vlaamse Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken op zijn beurt het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Verkeerslessen kunnen levens redden.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken steunt de bevoegde minister inhoudelijk bij de beleidsvoering, zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor de investering en in het beheer en de exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur.

Praktisch

Het lespakket Dode hoek in zicht is gratis beschikbaar op http://nieuws.verkeeropschool.be/lesfiches

Het YouTube-filmpje met Tom De Cock is te bekijken op https://www.youtube.com/watch'v=ViU3KW4Nrz8&feature=youtu.be

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 10% van alle kleine en middelgrote ondernemingen in de Europese Unie beschikt over geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten), zoals nationale of Europese merken, modellen en octrooien. Nochtans plukken 93% van de[…]

30/09/2022 | Ondernemingen
Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Tegels en mozaïek blijven populair

Tegels en mozaïek blijven populair