Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Dividend uitkeren of inkoop eigen aandelen'

Gerelateerde onderwerpen :

Dividend uitkeren of inkoop eigen aandelen'

Uw vennootschap kan reserves aan u uitkeren via een gewoon dividend, maar, in een bvba of nv, ook via een inkoop van eigen aandelen. Welk nut heeft zo'n inkoop eigenlijk nog, want de roerende voorheffing daarop is toch ook 25%'

Reden 1: Disproportionele verdeling

Keert uw vennootschap reserves uit via een dividend, dan moet de uitkering in principe zgn. proportioneel verdeeld worden over de vennoten, lees: in verhouding tot hun aandelenbezit.

Voorbeeld: het kapitaal van uw bvba bestaat uit 1.000 aandelen en u bent met drie vennoten. A heeft 450 aandelen, B heeft er 350 en C 200. Worden 100.000 ' reserves uitgekeerd als dividend, dan krijgt A 45.000, B 35.000 en C 20.000 '.

Een inkoop van eigen aandelen kan disproportioneel gebeuren, dus anders dan in verhouding tot het aandelenbezit. De reserves worden dan verdeeld in verhouding tot het aantal ingekochte aandelen. Worden slechts van één vennoot aandelen ingekocht, dan worden de reserves bijgevolg ook volledig aan hem uitgekeerd.

Voorbeeld: uw vennootschap koopt 200 aandelen in van vennoot A. Hij krijgt dan die 100.000 ' reserves, B en C krijgen niets.

Na de inkoop bezit A nog maar 250 aandelen, B en C hebben er echter nog altijd 350 respectievelijk 200. Via een inkoop kunnen dus de machtsverhoudingen in de vennootschap gewijzigd worden zonder dat de vennoten met privémiddelen aandelen van elkaar hoeven over te kopen.

Reden 2: Andere regels voor de rv

Een deel van de inkoopuitkering is een terugbetaling van kapitaal en daar hoeft geen roerende voorheffing (rv) op ingehouden te worden. Bij een gewoon dividend is de rv verschuldigd op het volledige uitgekeerde bedrag.

De rv op een dividend moet normaal gezien meteen betaald worden. Bij een inkoop is dat pas wanneer de ingekochte aandelen vernietigd worden of verkocht worden met verlies of er waardeverminderingen op geboekt worden (art. 186, lid 2 WIB 92).

U moet daarvoor wel alle spelregels van het vennootschapsrecht naleven, anders is de rv wel direct verschuldigd. Zo kan een nv haar eigen aandelen onbeperkt bijhouden. Een bvba mag dat echter maar twee jaar (art. 326 W.'Venn.). Langer aangehouden aandelen zijn van rechtswege nietig, dus in een bvba is de rv uiterlijk na twee jaar verschuldigd.

Voordeel 1. Later de rv moeten betalen, is een uitstel van belasting en dat is altijd voordelig.

Voordeel 2. Laat u de inkoopuitkering niet meteen uitbetalen, dan kunt u ze op uw rc laten boeken. U creëert zo een rc-tegoed waarop u interesten kunt vragen of u vermindert zo uw rc-schuld zodat u niet meer of op een lager voordeel gratis lening belast wordt. Akkoord, dit is ook mogelijk met een dividend, maar het bedrag dat uw vennootschap u dan verschuldigd is, is dan wel kleiner, nl. slechts 75% van de uitgekeerde reserves, wegens de onmiddellijke inhouding van 25% rv.

Voordeel 3. Koopt u na een tijd de aandelen terug van uw vennootschap voor minstens dezelfde prijs als u van uw vennootschap gekregen heeft, dan heeft u gedurende die tijd een rc-tegoed of geen (of een kleinere) rc-schuld gehad, zonder dat u dat iets gekost heeft.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels