Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Dit najaar start een certificatie-systeem voor gebouwinspecteurs

Gerelateerde onderwerpen :

,
Dit najaar start een certificatie-systeem voor gebouwinspecteurs

Architect showing a futuristic project of a building

Elders in dit dossier is al gesproken over NEN 2767. Deze Nederlandse methodiek om gebouwen te inspecteren en bevindingen uniform en objectief te registreren vindt steeds meer ingang in België. In die mate zelfs dat vanaf oktober 2017 begonnen wordt met het certificeren van inspecteurs. Deze inspecteurs zijn nodig om tegemoet te komen aan de huidige vraag in de markt (steeds meer gebouwbeheerders verwijzen naar NEN 2767 bij het opstellen van onderhoudsbestekken) en om te anticiperen op de toekomstige marktevoluties. 

Hoe zal deze certificatie verlopen? Kandidaten kunnen zich aanmelden via de website van VLISOG. Ze worden geacht voldoende technische kennis te hebben om respectievelijk inspecteur gebouwschil of inspecteur technieken te worden. Deelnemers worden persoonlijk gecertificeerd, dus niet de organisatie die ze vertegenwoordigen. De vzw VLISOG organiseert eerst de theoretische examens (11/10 en 15/11 in Brussel), die opgesteld en geëvalueerd worden door een onafhankelijk stuurcomité. Wie slaagt, wordt toegelaten tot een praktisch examen – een proefinspectie (23/11 in Brussel, 30/11 in Brugge en 7/12 in Hasselt). Wie ook hiervoor slaagt, ontvangt het certificaat. De eerste theoretische examens zullen plaatsvinden in oktober, de praktische examens spoedig daarna.

Het certificaat wordt uitgereikt door BCCA, een geaccrediteerd organisme. Van elke onder certificaat uitgevoerde audit dienen een aantal gegevens opgenomen te worden in een database. Het gaat dan om het adres van het pand, de identificatie van de opdrachtgever, kenmerken van de opdracht (aard van het gebouw, oppervlakte, …), kadastergegevens, enz. Er wordt een onafhankelijke controle uitgevoerd op een aantal at random gekozen inspecties. De controle gebeurt op basis van het opgevraagde rapport. Er wordt door een onafhankelijke inspecteur nagekeken of de scores en klassen in het inspectieverslag correct zijn ingeschat en gerapporteerd.


Op de website van VLISOG (www.onderhoudvangebouwen.be) staat alle mogelijke informatie over het gehele certificatiegebeuren, inclusief betwistingsprocedure, het referentiekader, competentieprofielen voor de twee types van inspecteurs en de toelatings- en bijscholingsvereisten. Deelname aan het theoretisch examen kost 150 €, excl. btw. Wie slaagt ontvangt een bewijs, dat toegang geeft tot het praktische examen. Deelnemen aan het praktisch examen kost 500 €, excl. btw.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Strategisch vastgoedplan voor overheidsgebouwen

Strategisch vastgoedplan voor overheidsgebouwen

Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken van een strategisch vastgoedplan. Klimaatneutraliteit voor het publieke patrimonium tegen ten laatste 2050 is hierbij het uitgangspunt. Het blijft ook[…]

Belevingspark B’RAIN geopend  op Eurodal-site in Grobbendonk

Belevingspark B’RAIN geopend op Eurodal-site in Grobbendonk

Vandenbussche wil medewerkers op de fiets

Vandenbussche wil medewerkers op de fiets

Belangrijke herfst op komst voor Europese regelgeving rond water

Belangrijke herfst op komst voor Europese regelgeving rond water

Meer artikels