Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Discussie over al dan niet ontbrekende bijlage

Gerelateerde onderwerpen :

In de offerte van een van de inschrijvers bleek een in het bestek opgenomen en in te vullen formulier 'bijlage C' te ontbreken, enkel de aanhangsels bij dat 'bijlage C'-formulier waren toegevoegd.

Mag een aanbestedende overheid dat document achteraf opvragen' In principe niet. Moet een aanbestedende overheid dat' Dat sowieso niet!

Als een aanbestedende overheid de offerte weert omdat zo'n in te vullen formulier ontbreekt, dan is dat misschien wel een streng oordeel, maar in principe kan de overheid niet het verwijt gemaakt worden dat ze daarmee onredelijk of onzorgvuldig handelt. Die gestrengheid is m.a.w. geen fout waardoor de gunningsbeslissing achteraf met succes in vraag kan gesteld worden. (arrest van 8 januari 2015)

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

De federale regering heeft de flexibiliteit in de bouw opgeschroefd. Arbeiders in de bouwsector zullen weldra negen en een half uur per dag kunnen werken in plaats van negen uur nu. Bovendien wordt de periode waarin ze die meeruren kunnen[…]

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Meer artikels