Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Discussie over al dan niet ontbrekende bijlage

Gerelateerde onderwerpen :

In de offerte van een van de inschrijvers bleek een in het bestek opgenomen en in te vullen formulier 'bijlage C' te ontbreken, enkel de aanhangsels bij dat 'bijlage C'-formulier waren toegevoegd.

Mag een aanbestedende overheid dat document achteraf opvragen' In principe niet. Moet een aanbestedende overheid dat' Dat sowieso niet!

Als een aanbestedende overheid de offerte weert omdat zo'n in te vullen formulier ontbreekt, dan is dat misschien wel een streng oordeel, maar in principe kan de overheid niet het verwijt gemaakt worden dat ze daarmee onredelijk of onzorgvuldig handelt. Die gestrengheid is m.a.w. geen fout waardoor de gunningsbeslissing achteraf met succes in vraag kan gesteld worden. (arrest van 8 januari 2015)

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

De vastgoedmarkt wordt op inventieve wijze geconfronteerd met budgetvriendelijkere alternatieven zoals containers waarin scholen, kantoren en zelfs woningen worden ondergebracht. Hoewel deze vorm van huisvesting en accommodatie gepaard gaat met[…]

Cassatie verduidelijkt buitengerechtelijke vervanging en matiging van vertragingsboetes

Cassatie verduidelijkt buitengerechtelijke vervanging en matiging van vertragingsboetes

Samenvoegen en clusteren van posten

Samenvoegen en clusteren van posten

Tips & Tricks van experten voor het communiceren met de aanbesteder: wat kan en wat kan niet?

Tips & Tricks van experten voor het communiceren met de aanbesteder: wat kan en wat kan niet?

Meer artikels