Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Discussie over al dan niet ontbrekende bijlage

Gerelateerde onderwerpen :

In de offerte van een van de inschrijvers bleek een in het bestek opgenomen en in te vullen formulier 'bijlage C' te ontbreken, enkel de aanhangsels bij dat 'bijlage C'-formulier waren toegevoegd.

Mag een aanbestedende overheid dat document achteraf opvragen' In principe niet. Moet een aanbestedende overheid dat' Dat sowieso niet!

Als een aanbestedende overheid de offerte weert omdat zo'n in te vullen formulier ontbreekt, dan is dat misschien wel een streng oordeel, maar in principe kan de overheid niet het verwijt gemaakt worden dat ze daarmee onredelijk of onzorgvuldig handelt. Die gestrengheid is m.a.w. geen fout waardoor de gunningsbeslissing achteraf met succes in vraag kan gesteld worden. (arrest van 8 januari 2015)

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels