Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Discussie over al dan niet ontbrekende bijlage

Gerelateerde onderwerpen :

In de offerte van een van de inschrijvers bleek een in het bestek opgenomen en in te vullen formulier 'bijlage C' te ontbreken, enkel de aanhangsels bij dat 'bijlage C'-formulier waren toegevoegd.

Mag een aanbestedende overheid dat document achteraf opvragen' In principe niet. Moet een aanbestedende overheid dat' Dat sowieso niet!

Als een aanbestedende overheid de offerte weert omdat zo'n in te vullen formulier ontbreekt, dan is dat misschien wel een streng oordeel, maar in principe kan de overheid niet het verwijt gemaakt worden dat ze daarmee onredelijk of onzorgvuldig handelt. Die gestrengheid is m.a.w. geen fout waardoor de gunningsbeslissing achteraf met succes in vraag kan gesteld worden. (arrest van 8 januari 2015)

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

In het kader van een overheidsopdracht voor diensten inzake het beheer van gevaarlijke afvalstoffen werd een inschrijver uitgesloten omdat deze bij het indienen van zijn inschrijving (nog) niet over een toestemming van de bevoegde autoriteiten[…]

20/08/2021 | overheidsopdracht
Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Meer artikels