Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Dimensioneren van vloerverwarmingssystemen met warmwaterbuizen

Gerelateerde onderwerpen :

,
Dimensioneren van vloerverwarmingssystemen met warmwaterbuizen

Het WTCB publiceerde recent het rapport nr. 18 over het dimensioneren van vloerverwarmingssystemen met warmwaterbuizen volgens de normenreeks NBN EN 1264. Het rapport vervangt de Technische Voorlichtingen nr. 170 en 181 wat dit onderwerp betreft. Het werd opgesteld op initiatief van het Technische Comité 'Verwarming en Klimaatregeling', in het kader van de door de SPW DG06 gesubsidieerde Technologische Dienstverlening 'Matériaux et techniques de construction durables' (COM-MAT) en de Normen-Antenne 'Energie en Binnenklimaat', gesteund door de fod Economie en het NBN.

Deze herziening kwam er voornamelijk omdat er vandaag een genormaliseerde methode bestaat waarmee fabrikanten van vloerverwarmingssystemen praktische informatie over de warmteafgifte van hun producten kunnen verschaffen. Bedoeling is het dimensioneren van een vloerverwarmingssysteem met warmwaterbuizen toe te lichten op basis van de genormaliseerde curven van de fabrikanten.

Tijdens het opstellen van dit rapport publiceerde het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) de nieuwe normenreeks EN ISO 11855, die de teksten van de EN 1264-reeks herneemt en ze op termijn zou kunnen vervangen. Omdat de teksten met betrekking tot dit onderwerp onveranderd gebleven zijn, heeft de Europese publicatie geen invloed op de dimensioneringsmethode die in het rapport aan bod komt.

 

Het rapport vervangt de Technische Voorlichtingen nr. 170 en 181.

 

Het dimensioneren van vloerverwarmingssystemen met warmwaterbuizen laten de installateurs doorgaans over aan de fabrikanten, die over specifieke hulpmiddelen beschikken. Het is echter nuttig dat de installateurs ook zelf een predimensionering kunnen uitvoeren en de voorgestelde dimensionering kunnen controleren.

 

Warmteafgifte

Om de thermische belasting van het gebouw te bepalen is de volgende informatie nodig: de bouwplannen, de functie van de ruimten, de gewenste comforttemperaturen, de warmtedoorgangscoëfficiënt van de wanden, de luchtdichtheid van het gebouw, en informatie over de ventilatie van de ruimten. Deze informatie wordt doorgaans toevertrouwd aan de installateur en is een noodzakelijke stap bij het dimensioneren van vloerverwarmingssystemen.

Na een algemene beschrijving van de systemen behandelt het rapport de warmteafgifte van het vloerverwarmingssysteem. Behalve met de basisbinnentemperaturen moet er voor vloerverwarming ook rekening gehouden worden met de toelaatbare maximale vloeroppervlaktetemperatuur en de ruimtetemperatuur (9 K voor woonzones en 15 K voor randzones). Het dimensioneren gebeurt op basis van de karakteristieke curven en de grenscurven, waaraan een volledig hoofdstuk gewijd is.

Al de theorie en technische informatie die het rapport bevat, wordt verduidelijkt met een toepassingsvoorbeeld voor een eengezinswoning.

Bron: Rapport nr. 18 'Dimensionering van vloerverwarmingssystemen met warmwaterbuizen' (46 pagina's) is te vinden op www.wtcb.be, doorklikken naar WTCB-publicaties en WTCB-rapport. Er mag alleen verwezen worden naar het rapport zelf (nr. 18 ' 2016). Deze publicatie is enkel online beschikbaar.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Een robothond, exoskeletten, drones en 360°-camera’s waren slechts enkele technologische toepassingen in de bouwsector waarmee studenten van de Hogeschool PXL en UHasselt recent konden kennismaken tijdens een demonstratiedag voor[…]

23/05/2022 | VakopleidingHasselt
Energetische renovatie van erfgoedgebouwen

Energetische renovatie van erfgoedgebouwen

De impact van houtkachels op de luchtkwaliteit moet omlaag

De impact van houtkachels op de luchtkwaliteit moet omlaag

B&R Bouwgroep test kalkhennepisolatie als barrière tegen transmitterend geluid

B&R Bouwgroep test kalkhennepisolatie als barrière tegen transmitterend geluid

Meer artikels