Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Digitaliseringsgolf na corona ook merkbaar in elektronische facturatie

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Digitaliseringsgolf na corona ook merkbaar in elektronische facturatie

© Copyright (C) Andrey Popov

Het voorbije jaar beriekte het gebruik van elektronische facturatie in België een nieuwe recordhoogte. Meer dan drie kwart (76,6%) van de naar ondernemingen (b2b) verstuurde facturen is een e-factuur.
Dat blijkt uit een online bevraging in opdracht van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) bij 808 verantwoordelijken of betrokkenen bij de boekhouding en facturatie. De bevraging bij 808 Belgische ondernemingen werd uitgevoerd in januari en februari 2021. De steekproef is representatief voor de gehele Belgische bedrijvenpopulatie.
 
Het aandeel elektronisch verstuurde facturen is de afgelopen jaren opmerkelijk toegenomen. Ook in 2020 zien we een sterke toename van ongeveer 7 procentpunten, wat in lijn ligt met de evolutie tussen 2018 en 2019. Het procentuele aandeel van elektronisch
verstuurde b2b-facturen komt daarmee op 76,6% te liggen.
 
60,3% van alle facturen wordt via e-mail verstuurd en 16,3% via een gestructureerd elektronisch bestand (xml). In 2019 bedroeg het totale aandeel van e-facturen nog 69,2% (54,6% via e-mail en 14,6% via een gestructureerd elektronisch bestand).
 
De toename in het gebruik van e-facturatie is dus voornamelijk te wijten aan een toegenomen gebruik van e-mail; het gebruik van de gestructureerde e-factuur kent slechts een voorzichtige toename. Voor wat de facturen gericht aan consumenten betreft, zien we eenzelfde tendens.
 
Met 66,3% van de b2c-facturen die in 2020 elektronisch verstuurd worden, blijft het gebruik van e-facturatie in de b2c-context minder populair dan in de b2b-context waar het aandeel elektronisch verstuurde facturen 10 procentpunten hoger ligt.
Ondanks dat ondernemingen steeds meer elektronisch factureren, kiezen zij niet voor de meest efficiënte vorm van e-facturatie. Het grote voordeel van een gestructureerde e-factuur ten opzichte van een factuur via e-mail is namelijk de automatische verwerking die zij toelaat aan de ontvanger.
 
Uit berekeningen van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging blijkt immers dat een inkomende gestructureerde e-factuur 5,77 € goedkoper is om te verwerken dan een papieren factuur. De verwerking van een e-factuur ontvangen via e-mail bespaart slechts 0,36 € aan administratieve lasten ten opzichte van de verwerking van een papieren factuur.
 
Uit berekeningen van de DAV blijkt dat er vorig jaar door het toegenomen gebruik van elektronische facturatie een bijkomende lastenbesparing van 104.931.280 € gerealiseerd werd voor ondernemingen en burgers. Sinds 1993 – toen de eerste e-facturen in België verstuurd werden – wordt er door het steeds toenemende gebruik van e-facturatie een totale lastenbesparing van ongeveer 1,38 miljard € bereikt.
 
Met een gemiddelde score van 7,1 op 10 geven de Belgische ondernemingen net zoals vorig jaar aan over het algemeen tevreden te zijn over e-facturatie. De grootste groep van de Belgische ondernemingen (namelijk 46%) geeft een tevredenheidsscore van 7 of 8.
 
Een vijfde (21%) van de Belgische ondernemingen is zeer tevreden over e-facturatie met een score van 9 of zelfs 10. Uit de bevraging blijkt dat voordelen zoals een grotere tijdsbesparing en een betere controle een grote troef zijn bij het elektronisch factureren.
 
Ten slotte valt op uit de resultaten dat de coronacrisis een katalysator was en is voor het opstellen van elektronische facturen. De impact van corona is het grootst bij de grote ondernemingen. In deze groep geeft 59% van de bedrijven aan door corona meer e-facturen te hebben opgesteld. De eenmanszaken, kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen stelden respectievelijk 25%, 33% en 51% meer elektronische facturen op onder invloed van de coronapandemie.
 
Uit een eerdere rondvraag blijkt wel dat, afgezien van het online regelen van geldzaken, in het algemeen het vertrouwen in het internet voor heel wat burgers een struikelblok is. Ondanks dat het gebruik van e-facturatie toenam als gevolg van de coronapandemie, is het vertrouwen van de Belgen in het internet paradoxaal genoeg niet toegenomen. Er blijft een zeker wantrouwen om persoonlijke gegevens te verstrekken via het internet.
 
Ten slotte moet in de cijfers ook rekening worden gehouden met de digitale kloof. In de leeftijdscategorieën vanaf 45 jaar verkiest ongeveer een derde van de Belgen om facturen op papier te ontvangen. Ook sociaal kwetsbare personen geven de voorkeur aan papieren facturatie. Bovendien hebben 55-plussers en sociaal kwetsbaren minder vertrouwen in het internet om geldzaken te regelen.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Arbeidskrapte stilaan grootste zorg voor kmo's

Arbeidskrapte stilaan grootste zorg voor kmo's

Het gaat van kwaad naar erger met de vacatures in kmo's, die maar niet ingevuld geraken. Liefst 56% van de Vlaamse kmo's die willen aanwerven vinden geen of nauwelijks geschikte kandidaten. Dat blijkt uit een recente bevraging van Unizo[…]

13/01/2022 | Corona
Vlaanderen investeert 3 miljoen € in onderzoeksinfrastructuur voor hogescholen

Vlaanderen investeert 3 miljoen € in onderzoeksinfrastructuur voor hogescholen

Viruscrisis krijgt ondernemende Vlaming niet klein

Viruscrisis krijgt ondernemende Vlaming niet klein

Polyclose wordt verplaatst naar de zomer

Polyclose wordt verplaatst naar de zomer

Meer artikels