Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Digitale meters weer stap dichterbij

Gerelateerde onderwerpen :

,
Digitale meters weer stap dichterbij

De Vlaamse regering heeft zopas het ontwerpdecreet ‘digitale meters’ van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) goedgekeurd. “We zetten een belangrijke stap naar de flexibilisering van ons energiesysteem. Digitale meters vormen daarin een cruciale en onmisbare schakel. Op 1 januari 2019 zullen we starten met de uitrol”, belooft Bart Tommelein,

Begin februari reeds keurde de Vlaamse regering de conceptnota over digitale meters van de Vlaamse minister van Energie goed. Het ontwerpdecreet legt nu de wettelijke basis vast. “We kiezen voor een eenvoudige digitale meter, met de mogelijkheid die uit te breiden met slimme toepassingen. In eerste instantie zullen de netbeheerders de data beheren, na vijf jaar wordt dit grondig geëvalueerd. We garanderen een compensatieregeling voor de eigenaars van zonnepanelen met een terugdraaiende teller. En er komen boetes voor wie misbruik maakt van de verbruiksgegevens”, stelt de minister.

Al 41.000 geplaatst

De digitale meters zijn noodzakelijk in het vraaggestuurde energiesysteem van de toekomst. Reeds sinds 2012 lopen er verschillende testprojecten. Er zijn al 41.000 digitale meters geplaatst in individuele woningen en appartementen. “Maar de tijd van proefprojecten is voorbij. Eandis en Infrax kunnen weldra starten met de aanbesteding van de digitale meter”, zegt Tommelein.

De terugdraaiende teller voor particulieren blijft gegarandeerd. Bestaande en nieuwe zonnepaneleninstallaties aangemeld tot eind december 2020 behouden het systeem van een teruglopende meter gedurende 15 jaar, te rekenen vanaf de installatie. Voor installaties vanaf 1 januari 2021 komt er een alternatief compensatiesysteem om investeringen in zonne-energie rendabel te houden.

Het ontwerpdecreet wordt nog voorgelegd aan de Raad van  State en de diverse adviesraden. Het definitieve decreet wordt tegen het einde van dit jaar aan het Vlaamse parlement voorgelegd.

 

 

AANBESTEDINGEN
Alle aanbestedingen

Meest aanbevolen artikels

Vlaams geld voor lokaal energiebeleid

Vlaams geld voor lokaal energiebeleid

De Vlaamse regering heeft een ontwerpnota goedgekeurd voor de ondersteuning van het lokale energiebeleid. De regering wil gedurende drie jaar één organisatie of een cluster van organisaties aanstellen die fungeert als[…]

16/04/2019 |
Vlaanderen op schema voor 5.000 publieke laadpunten

Vlaanderen op schema voor 5.000 publieke laadpunten

VREG is tegen regeringscompromis digitale meters

UPDATE

VREG is tegen regeringscompromis digitale meters

EcoPuur-warmtepomppanelen combineren het beste van twee werelden

EcoPuur-warmtepomppanelen combineren het beste van twee werelden

Meer artikels