Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Digitale bouwaanvraag kampt met groeipijnen

Digitale bouwaanvraag kampt met groeipijnen

De Vlaamse overheid moet de gemeenten beter ondersteunen bij de invoering van de digitale bouwaanvraag. Dat blijkt uit een recente enquête van de Vlaamse architectenorganisatie NAV. De vereniging stelt dat de lokale besturen onvoldoende klaargestoomd zijn voor de ingebruikname van de digitale bouwaanvraag en waarschuwt ervoor dat moet vermeden worden dat de omgevingsvergunning in hetzelfde bedje ziek wordt.

Liefst negen op tien Vlaamse architecten is vragende partij voor de administratieve vereenvoudiging die de digitale bouwaanvraag teweegbrengt. Maar de plaatselijke besturen hinken achterop: slechts 12 van de 308 gemeenten hebben het systeem al eens gebruikt. Intussen heeft de Vlaamse overheid ook beslist om in de toekomst nog maar met één vergunning te werken: de zogenaamde omgevingsvergunning, waarin de bouw- en milieuvergunning worden samengevoegd.

'Maar blijkbaar zou ook hierover nog geen overleg geweest zijn met de gemeenten. In het licht van de huidige moeilijkheden maken we ons dan ook zorgen', klinkt het bij NAV.

Het principe van de digitale bouwaanvraag staat toe om via een internetloket een aanvraag of melding in te dienen met alle bijhorende stukken. De bouwheer hoeft dus geen veelvoud aan plannen meer in te dienen, maar kan deze in pdf-formaat uploaden. Nadien zouden de betrokkenen de stand van zaken kunnen opvolgen, tot en met de definitieve beslissing.

'We zijn klaar om deze administratieve vereenvoudiging te omarmen, als ze tenminste effectief tot een grotere efficiëntie leidt. Maar als architecten blijven we vandaag op onze honger zitten. Slechts een klein deel van de gemeenten maakt reeds gebruik van de digitale bouwaanvraag. Ze moeten hiervoor dan ook zelf investeren in de nodige informatica. Onze leden signaleren ons bovendien dat niet erg efficiënt met het systeem wordt omgesprongen. Zo wordt in sommige gemeenten de aanvraag eerst uitgetest op papier en daarna overgetikt op het digitale formulier', zegt NAV-voorzitter Kati Lamens.

'Uiteraard zijn wij voorstander van deze administratieve vereenvoudiging. Bij de start van het systeem hoopten we dat de behandelingstermijnen op deze manier kunnen worden ingekort, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. Groeipijnen zijn uiteraard inherent aan elk nieuw systeem. Toch hopen we dat de Vlaamse overheid hier een sturende rol kan spelen naar de gemeenten. De Vlaamse regering zet immers sterk in op digitale vereenvoudiging. Bovendien kondigt ze aan de milieu- en bouwvergunning te zullen samenvoegen in de omgevingsvergunning', luidt het.

Bijna 60% hoopt dat de tool ook toelaat extra informatie te downloaden.

“Vorig jaar hebben we reeds hard gewerkt om architecten op te leiden over de digitale bouwaanvraag, en het zogenaamde omgevingsloket. Deze vernieuwingen worden dan ook al lang aangekondigd. Maar bij een slechte voorbereiding is het risico op een inefficiënte uitrol in het dossier van de omgevingsvergunning nog veel groter', aldus Kati Lamens.

Uit een enquête die NAV vorig jaar uitvoerde bij meer dan 600 architecten blijkt dat ze klaar zijn voor de digitale bouwaanvraag. Slechts een minderheid (11,4%) wil op papier blijven werken. Twee derde van de architecten vindt de gebruiksvriendelijkheid van het systeem erg belangrijk en bijna 60% hoopt dat de tool in de toekomst ook toelaat extra informatie te downloaden zoals zonering, nutsvoorzieningen, van toepassing zijnde verordeningen en voorschriften, enz. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse