Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Digitaal omgevingsloket kan nog gebruiksvriendelijker

Gerelateerde onderwerpen :

,
Digitaal omgevingsloket kan nog gebruiksvriendelijker

© ©massimo_g - stock.adobe.com

Het nieuwe digitale omgevingsloket waarmee burgers en bedrijven onder andere een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning kunnen aanvragen is een stap vooruit, maar loopt nog niet gesmeerd. Het stads- en gemeentepersoneel moet burgers in één op de twee gevallen nog helpen bij het indienen van hun digitale dossier of moet de papieren dossiers zelf digitaliseren. De lokale overheden zijn er wel in geslaagd om in de ongeveer 65.000 dossiers vrijwel altijd binnen de opgelegde termijn te beslissen. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) bij de stedenbouwkundige en milieuambtenaren.

In één op de twee gevallen moet een personeelslid van de gemeente burgers of bedrijven ondersteunen bij het onmiddellijk digitaal indienen. “Mensen hebben vaak nog moeite met het systeem. Het is belangrijk dat we onze inwoners begeleiden bij het digitaal indienen, dat is ook onze taak, maar het kost wel tijd”, stelt Johan Van Den Berg uit Maasmechelen. Dat het niet eenvoudig is, blijkt ook uit het feit dat mensen waar mogelijk hun dossier nog behoorlijk vaak (één op de  drie aanvragen) op papier indienen. De gemeente moet het dossier dan vervolgens zelf digitaliseren.

Vier gemeenten en de Vlaamse overheid startten op 23 februari 2017 met het digitale omgevingsloket, Beersel op 18 april 2017, Diest op 2 mei 2017 en alle andere gemeenten op 1 januari 2018. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt verschillende vergunningen die vroeger een afzonderlijke procedure kenden, zoals de stedenbouwkundige en de milieuvergunning. Dat is een groot voordeel.

 “Stedenbouwkundige, milieu- , natuur- en kleinhandelsaspecten worden nu gelijktijdig beoordeeld. Dat is veel efficiënter en het leidt ook tot een betere samenwerking tussen de diensten van Stedenbouw, Milieu en Economie. Zo vermijden gemeenten dat aan het einde van het proces nog knelpunten opduiken”, bevestigt Dominiek Vancolen uit Langemark-Poelkapelle.

Verbeterpunten

Nog niet alles loopt echter op wieltjes. Het omgevingsloket kan nog veel gebruiksvriendelijker, zodat iedereen de aanvraag makkelijk zelf kan doen. Dat levert tijdswinst op voor burgers, bedrijven en lokale overheden. Een ambtenaar werkt nu gemiddeld een half tot anderhalf uur lang om mensen te gidsen bij het invullen van hun digitale aanvraag. Dat is te veel tijd en betekent dat het digitale platform voor verbetering vatbaar is.

Daarom vraagt de VVSG dat het digitale systeem mensen zelf beter begeleidt tijdens het indienen van een aanvraag. De zogenaamde snelinvoer kan nu slechts in ongeveeer 15% van alle aanvragen gebruikt worden en dat is te weinig. Het omgevingsloket moet gebruiksvriendelijker en intuïtiever worden zodat iedereen er gemakkelijk zijn of haar weg in vindt. In de procedure zijn ook een aantal bijsturingen nodig.

De Vlaamse steden en gemeenten ontvingen bijna 65.000 aanvragen sinds de invoering van dit nieuwe digitale systeem. Dat is veel, maar toch werd zo goed als altijd binnen de vastgestelde termijn beslist, wat verre van vanzelfsprekend was. Het resultaat is in de eerste plaats te danken aan de inzet van de gemeentelijke ambtenaren. Burgers en bedrijven die werken willen uitvoeren waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, nemen best al in een vroeg stadium contact op met hun gemeente, zodat samen kan worden bekeken wat nodig is om de aanvraag correct en digitaal in te dienen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Drie alternatieven voor herinrichting ring rond Brussel

Drie alternatieven voor herinrichting ring rond Brussel

Er is een nieuwe stap gezet in het herinrichtingsproject van de ring rond Brussel. Voor het noordelijke deel van de ring, tussen de verkeerswisselaars van Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe, liggen nu nog drie alternatieven op tafel. Eind[…]

19/05/2021 | VlaanderenBrussels Gewest
Vlaanderen en Brussel indexeren kilometerheffing op 1 juli

Vlaanderen en Brussel indexeren kilometerheffing op 1 juli

Vlaanderen wil vergunningsstop voorkomen na stikstofarrest

Vlaanderen wil vergunningsstop voorkomen na stikstofarrest

Vlaamse regering wil financiële impact planschaderegeling nagaan

Vlaamse regering wil financiële impact planschaderegeling nagaan

Meer artikels