Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Digilab: eenvoudig communiceren over laboresultaten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Digilab: eenvoudig communiceren over laboresultaten

In een wereld die steeds sneller draait en waar alles evolueert, is het uiterst belangrijk dat er zo efficiënt mogelijk te werk gegaan wordt. COPRO stelde vast dat er heel wat tijd besteed werd aan het uitwisselen van proefresultaten tussen labo’s, producenten en de keuringsinstelling, en het verwerken en evalueren ervan. Bovendien moesten deze gegevens soms nog verder gedeeld worden met andere partijen. Daarom zocht COPRO naar een manier om dit eenvoudiger, sneller en efficiënter te laten verlopen. Dit leidde tot de ontwikkeling en het ontstaan van Digilab.

Vooreerst werd een protocol afgesproken, waarbij alle partijen vastleggen op welke manier zij hun data uitwisselen. Ook de betrouwbaarheid en traceerbaarheid werden onderzocht.

Digilab is een online tool om gegevensoverdracht tussen laboratoria, certificatie-instellingen en certificaathouders te digitaliseren. Digilab laat het opmaken en verzenden van de proefaanvragen aan de labo’s op een uniforme en digitale manier verlopen, net als het ontvangen, verwerken en beoordelen van de resultaten.

Enerzijds wordt de aanmaak van proefaanvragen door de inspecteur geautomatiseerd. Anderzijds kunnen de proefresultaten door het labo aan COPRO overgemaakt worden via een online platform, door het uploaden van xml-bestanden. Na controle van de resultaten door de inspecteur ontvangt de producent of leverancier een duidelijk formulier met alle proefresultaten en evaluaties. Dankzij deze betrouwbare tool kunnen de resultaten dus op een correctere en snellere manier verwerkt worden.

Bij de ontwikkeling van het programma werden verschillende labo’s bereid gevonden om mee te stappen in dit verhaal. GMA en GEOS Laboratories waren de eersten om de resultaten in xml-formaat uit te wisselen. Dankzij hun inspanningen konden snel de eerste testen en aanpassingen doorgevoerd worden. Sinds enige tijd worden al hun resultaten via deze weg overgemaakt. Ondertussen hebben ook andere labo’s te kennen gegeven dat ze in deze digitale voetsporen willen treden. Zo zijn Servaco en Kiwa gestart met de eerste testen.

Meer dan 5.000 proefaanvragen

Jaarlijks verstuurt COPRO meer dan 5.000 proefaanvragen aan de verschillende labo’s. De aanvraag, opvolging, evaluatie en communicatie verloopt dankzij Digilab vlotter en efficiënter. COPRO is overtuigd dat de digitale weg de enige juiste is. In een volgende fase zal daarom ook de proefaanvraag in xml aan de labo’s overgemaakt worden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Traxxeo: Betere beheersing van projecten: de rol van digitale technologie

Publireportage

Traxxeo: Betere beheersing van projecten: de rol van digitale technologie

In bouw-, facility management-, onderhouds- of servicebedrijven zijn personeel en materieel mobiel. Om de productiviteit te volgen of kosten te beheersen, is een grote rol weggelegd voor digitale technologie. Door gespecialiseerde digitale[…]

26/04/2021 | Digitaal
Jansen the Building Company kiest voor openBIM

Jansen the Building Company kiest voor openBIM

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Vastgoedexperts maken zich nog geen zorgen

Vastgoedexperts maken zich nog geen zorgen

Meer artikels