Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Diepere kapitaalmarkten'

Er is op dit moment niet echt een gebrek aan financiering voor ondernemingen, althans niet in ons land. Er is in ieder geval geen sprake van een 'credit crunch' zoals men dat nogal eens heet: een situatie waarin ondernemingen nog moeilijk krediet kunnen krijgen omdat de banken het rantsoeneren. Na de financiële crisis was dat wel zo: zij had de liquiditeit van de banken enorm aangetast, waardoor de financiële sector zeer kieskeurig moest worden bij de toekenning van nieuwe leningen. Ook nadien sputterde de kredietmotor vaak, zeker in sommige landen van de zogenoemde 'periferie' van Europa, omdat zij te maken hadden met kapitaalvlucht - en de banken dus de deposito's ontbeerden om krediet te financieren - of omdat de kostprijs van de leningen zeer aanzienlijk was - omdat het betrokken land wegens zijn hoge schuld gewantrouwd werd en ook het banksysteem daardoor grote financieringskosten moest dragen.

We hebben allemaal baat bij een ook financieel meer gediversifieerd landschap.

Sindsdien is heel wat veranderd. De Europese Centrale Bank heeft niet enkel haar basisrente drastisch verlaagd, maar heeft ook diverse onconventionele maatregelen genomen om de kredietkanalen opnieuw open te maken. Ze heeft langetermijnfinanciering gegeven aan banken die hun kredietomloop verhogen. Ze is gestart met de aankoop van in effecten verpakte kredieten. En ze is onlangs begonnen met de massale aankoop van overheidspapier, waardoor banken die het verkopen ruim marge krijgen om hun kredieten aan de economie uit te breiden.

De kredietkosten zijn door al deze ingrepen drastisch verlaagd, niet alleen in de kernlanden van het eurogebied maar ook in Zuid-Europese landen, inclusief bij banken die het enkele jaren geleden nog moeilijk hadden. Een notoire uitzondering is natuurlijk Griekenland, maar dat heeft alles te maken met de houding van de regering daar die tot dusver weinig of niets heeft gedaan om de markten gerust te stellen en daardoor de financiële kosten voor haar eigen burgers en ondernemingen de hoogte heeft in gestuurd.

Ondanks de al bij al dus vrij genereus geworden kredietomgeving stelt men zich in Europa vragen over het financieringsmodel dat vooral op bankkrediet gebaseerd is. In de VS is dat helemaal anders: daar doen groeiende en grotere ondernemingen een veel groter beroep op de kapitaalmarkten dan op de banken. Wanneer de banken dan in stress komen zoals enkele jaren geleden, droogt de financiering van bedrijven niet meteen op en wordt de economie dus minder getroffen. De Amerikaanse economie berust meer op aandelenkapitaal dan op schuldfinanciering - en men weet hoe schadelijk schulden zijn geweest wanneer ze overmatig werden.

Vandaar dat in de EU een reflectie op gang is gekomen om, naast de bankenunie die al gedeeltelijk gerealiseerd is, een 'Capital Market Union' tot stand te brengen. Die zou ervoor moeten zorgen dat de ondernemingen vlotter toegang krijgen tot kapitaalmarkten en dat trouwens niet alleen in het eigen land, maar in heel Europa. Dat zou overigens meteen kunnen zorgen voor een belangrijkere deling van risico's in slechte tijden: als nationale ondernemingen barre tijden doormaken en hun aandelenkapitaal wordt aangetast, delen buitenlanders in de risico's en wordt dus vermeden dat de nationale economie alle lasten moet dragen.

De agenda is niet min. Er zijn dingen die allicht vrij snel zouden kunnen worden gerealiseerd, zoals meer mogelijkheden om krediet te effectiseren, of een prospectus die bij beroep op de kapitaalmarkt op Europese leest wordt geschoeid - twee domeinen waarop de Europese Commissie zich concentreert. Maar als men van een echte kapitaalmarktunie werk wil maken om een financiële eenheidsmarkt te creëren, zijn er heel wat andere aspecten die zullen moeten geharmoniseerd worden: de wetgeving inzake faillissementen bijvoorbeeld, de belastingregimes voor risicodragend kapitaal, de vennootschapswetgeving. En daar zullen zeker nationale belangen opkomen.

Maar de ambitie is zeker terecht. Diepere, meer toegankelijke kapitaalmarkten spelen duidelijk een zekere rol in de ontwikkeling van bedrijven, vooral dan bij starters die willen doorgroeien. Voor landen als het onze waar grote spaarsurplussen voorkomen, lijkt het een aantrekkelijk idee om die meer in die richting te kanaliseren dan in de richting van banken die liquiditeiten te veel hebben en dan in de verleiding kunnen komen er zelf grote risico's mee te gaan nemen. We hebben allemaal baat bij een ook financieel meer gediversifieerd landschap...

CATO

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken uit Lanaken viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Het bedrijf ruilt het traditionele feestgedruis echter in voor een grootschalige solidariteitsactie. Het team van Nelissen doorkruist de komende weken het hele land onder[…]

SPIE Belgium wint award voor jongerenintegratie

SPIE Belgium wint award voor jongerenintegratie

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele