Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Dienstencontract: ingetekend met realistische prijs'

Gerelateerde onderwerpen :

Dienstencontract: ingetekend met realistische prijs'

Een overheid besliste via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking een dienstenopdracht in de nutssectoren te gunnen, nl. voor de minnelijke invordering van onbetaalde facturen. Een inschrijver die naast de opdracht greep, vond het niet kunnen dat de overheid geen prijsverantwoording gevraagd had van een andere inschrijver die voor bepaalde diensten zogezegd abnormaal lage prijzen hanteerde. De vraag is in welke mate een overheid in zo'n geval effectief verplicht is om een prijsverantwoording te vragen of eventueel zelf tot het besluit kan komen dat de prijs of prijzen waarmee ingetekend is, toch niet abnormaal lijkt/lijken.

Artikel 98, §3 van het kb van 10.01.1996, dat handelt over de procedure inzake abnormale prijzenonderzoek, is enkel van toepassing in geval van aanbesteding of offerteaanvraag.

Anders dan het geval is voor wat betreft de regeling van de klassieke sectoren bevat het kb van 10.01.1996 ook geen uitdrukkelijke bepaling die de aanbestedende overheid de mogelijkheid geeft om die bepaling van toepassing te maken op een onderhandelingsprocedure.

Toch mag de overheid een prijzenonderzoek voeren, nl. op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel. Zo'n prijzenonderzoek behoort dus tot de mogelijkheden en in het voortkomende geval blijven dezelfde regels spelen: als inschrijver gaat u het best niet te licht over zo'n vraag om de een of andere prijs te verantwoorden. Beperk u in uw antwoord niet tot vaag- en algemeenheden (arrest van 16 september 2014).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Over het nieuwe goederenrecht kwamen al vele berichten in de pers. Meestal over het terughalen van een bal of een hond uit de tuin van een buurman, maar ook over het plaatsen van een bouwsteiger buiten de perceelsgrens voor renovaties. Het[…]

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Meer artikels