Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Dertien partijen sluiten verbond voor Antwerpse Linkerscheldeoever

Dertien partijen sluiten verbond voor Antwerpse Linkerscheldeoever

© Sebastian Vervenne

Dertien partijen hebben elkaar gevonden in het baanbrekende verbond voor de toekomst en de leefbaarheid van het ommeland van de haven van Antwerpen, de polders van Linkerscheldeoever. Het akkoord maakt de weg vrij voor de verdere havenontwikkeling, wonen in het dorp Doel, landbouw, natuur en erfgoed op de Linkerscheldeoever.

Een gevolg van het akkoord is ook dat op korte termijn de procedures stoppen bij de Raad van State tegen het voorkeursbesluit Extra Containerbehandelingscapaciteit haven Antwerpen (ECA).


De haven van Antwerpen is een belangrijke, economische motor voor de welvaart van Vlaanderen, daarom wil de Vlaamse regering extra containerbehandelingscapaciteit realiseren in de haven. In januari 2020 nam de regering een ‘voorkeursbesluit’ dat de krijtlijnen voor die extra capaciteit vastlegde.


Enkele partijen konden zich niet vinden in het besluit en stapten naar de Raad van State. De auditeur van de Raad van State adviseerde in mei 2021 om het besluit te vernietigen, omdat er te weinig garanties zijn dat het ‘Extra Containercapaciteit Antwerpen’ (ECA) geen negatieve invloed zou hebben op een aantal natuurgebieden.


In juni vorig jaar stelde de Vlaamse regering de voormalige voorzitter van ECA, Freddy Aerts, als bemiddelaar aan. Hij voerde in de voorbije maanden intensieve gesprekken met een dertien partijen: de gemeente Beveren, Polder Land van Waas, de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten hemel opgenomen uit Doel, Doel 2020, de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, de Landbouwgemeenschap Wase Polders, de Boerenbond, Voka-Alfaport, Natuurpunt, De Vlaamse Waterweg, het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever en de Vlaamse overheid.


Geslaagde bemiddeling


De bemiddelingsrol van Freddy Aerts is nu geslaagd. De dertien partijen hebben zich zopas akkoord verklaard met het ‘Verbond voor de toekomst en leefbaarheid van het ommeland van de haven van Antwerpen, de polders op Linkerscheldeoever’. Dit betekent concreet dat de procedures voor de Raad van State worden ingetrokken en dat het voorkeursbesluit standhoudt. Het verbond is een uniek akkoord over het behoud van Doel, natuur, erfgoed en de voortzetting van ECA. Een neutrale bemiddelaar zal over het Verbond waken.


“Het gebeurt niet elke dag dat havenspelers, actiegroepen, de landbouw- en de natuursector en de overheid samen beslissen om hun – vaak jarenlange – conflicten te begraven en voortaan via samenwerking meningsverschillen op te lossen”, reageren de Vlaamse ministers Jan Jambon, Matthias Diependaele en Lydia Peeters.


Doel blijft bestaan


Dankzij het Verbond krijgt Doel een toekomstperspectief waarin wonen, erfgoed en recreatie hand in hand gaan met de economische voorwaarde dat het nieuwe zeven dagen per week en 24 uur per dag operationeel kan zijn.


Woonkernen blijven behouden


De woonkernen buiten Doel, met name Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen, Oud Arenberg blijven behouden. Ook voor de verspreide bewoning in het poldergebied zijn afspraken gemaakt en volgen er snel investeringen.


Landbouw en natuur


Het evenwicht tussen landbouw en natuur op Linkerscheldeoever is een essentieel luik van het Verbond. De oppervlakte landbouwareaal die de overheid nu in eigendom heeft op Linkerscheldeoever, kan gebruikt worden om alle natuurmaatregelen nu en in de toekomst te realiseren. Het gaat om een oppervlakte van 665 ha die helemaal in het teken van natuur zal staan plus 200 ha die in landbouwgebruik blijven, maar waarvoor enkele natuurvereisten gelden, zoals bv. specifieke teelten.


Mobiliteit en erfgoed


In het verbond staan spijkerharde garanties om de impact van sluip- en vrachtverkeer onder controle te houden.  Er komt een planproces voor een nieuwe verbindingsweg tussen de N70 en de E34. In totaal gaat het geraamd over 215 miljoen € voor de Westelijke Ontsluitingsweg en de aansluiting op E34.


Daarnaast investeert Mobiliteit en Openbare Werken meer dan 3 miljoen € voor het gebouwpatrimonium en de omliggende polders. Er komt ook een nieuwe verbinding via het water voor Doel, via een veerboot of een waterbus. De eerste stap daarvoor is de verdere renovatie van de jachthaven. Daarna realiseert de Vlaamse overheid ook een nieuwe veersteiger en uiteindelijk een verbinding per schip.


Op het vlak van onroerend erfgoed komt er een onroerenderfgoedrichtplan voor Linkerscheldeoever, via een participatief proces. Onroerend erfgoed investeert 4,5 miljoen € in Doel voor onder andere het Hooghuis in Doel, het Hof ter Walle en de restauratie van de Scheldemolen.


“Het belang van dit akkoord kan nauwelijks worden overschat. De komst van het tweede getijdendok is van levensbelang voor de Antwerpse haven. Tegelijk geven we Doel en omgeving een leefbare toekomst”, besluit de Vlaamse minister-president Jan Jambon. 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaanderen investeert in Antwerpse erfgoedprojecten

Vlaanderen investeert in Antwerpse erfgoedprojecten

De Vlaamse overheid zet het licht op groen voor verschillende restauratieprojecten in de provincie Antwerpen. Voor al de projecten samen wordt een subsidie van ruim 960.485 € toegekend. Hierna vind je een bondig overzicht van de negen[…]

Antwerps provinciehuis is toonbeeld van duurzaamheid

Antwerps provinciehuis is toonbeeld van duurzaamheid

Fusie ERA Housing en ERA Immo Noord

Fusie ERA Housing en ERA Immo Noord

Restauratie voor gevel Aartsbischoppelijk Paleis in Mechelen

Restauratie voor gevel Aartsbischoppelijk Paleis in Mechelen

Meer artikels