Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

De multidisciplinaire bouwgroep Denys uit Wondelgem werd geselecteerd om mee te bouwen aan het Porthosproject, dat door Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland werd ontwikkeld om bij te dragen aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Denys zal instaan voor ontwerp en de bouw van de 30 km lange CO2-transportleiding in het havengebied.
Voor Nederland is het duidelijk: in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minstens 49% zijn verminderd en in 2050 met 95% ten opzichte van 1990. In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat de industrie haar bijdrage hieraan levert door in 2030 jaarlijks 7,2 miljoen ton CO2 af te vangen en op te slaan. Dat is een proces dat Carbon Capture and Storage heet, kortweg CCS.
 
Aannemer Denys werd door Porthos geselecteerd om hieraan een bijdrage te leveren. Porthos staat voor ‘Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage’. Om bij te dragen aan het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen ontwikkelden Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland (EBN) een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee.
 
In dit project brengen de organisaties ieder hun ervaring en expertise in. Havenbedrijf Rotterdam vanuit de lokale situatie en markt, Gasunie met de ervaring van gasinfrastructuur en -transport, EBN met haar deskundigheid op het gebied van de diepe ondergrond en offshore infrastructuur.
 
Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell zullen via Porthos gedurende vijftien jaar gemiddeld 2,5 miljoen ton CO2 per jaar uit hun faciliteiten in de haven van Rotterdam verwerken. De Nederlandse overheid staat garant voor 2,1 miljard € om de onrendabele top van dit project af te dekken.
 
Het ontwerp en de bouw van de 30 km 42” CO2-transportleiding in het havengebied werd gegund aan Denys. De Belgische multidisciplinaire bouwgroep heeft jarenlange ervaring in de studie, het ontwerp en de realisatie van pijpleidingen en ondergrondse transportinfrastructuur.
 
Met de uitvoering van dit project zal Denys zijn specifieke kennis kunnen inzetten. Het bedrijf hoopt die in de nabije toekomst ook te kunnen toepassen op gelijkaardige projecten in andere regio’s. Duurzaamheid vormt ook bij dit project de ruggengraat tijdens zowel de ontwerp- als de constructiefase.
 
De verzamelleiding in het Rotterdamse havengebied loopt van de oostkant van de Oude Maas door het Botlekgebied en het Europoortgebied naar het compressorstation op de Maasvlakte. De leiding wordt aangelegd binnen de bestaande leidingenstrook. Denys is al gestart met het detailontwerp van de landleiding. De definitieve investeringsbeslissing voor Porthos wordt genomen wanneer alle nodige vergunningen verkregen zijn. Die worden begin 2022 verwacht.
 
De aanleg van de Porthos-infrastructuur staat gepland voor 2022 en 2023. Vanaf 2024 wordt er CO2 opgeslagen onder de Noordzee. In het havengebied van Rotterdam vindt circa 15% van de Nederlandse CO2-uitstoot plaats. Daarmee is de bijdrage van de regio aan de nationale klimaatdoelen belangrijk.
 
Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden om CO2 nuttig te gebruiken. Zo wordt een relatief kleine hoeveelheid CO2 van de Rotterdamse industrie nu al gebruikt door de glastuinbouw in Zuid-Holland om planten sneller te laten groeien. De Porthos-infrastructuur is, als daar in de toekomst vraag naar is, ook geschikt om CO2 te transporteren voor gebruik door de industrie.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft het ontwerp voor de herinrichting van het overstromingsbekken in de Moerasstraat in Kruisem goedgekeurd. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en er wordt een aannemer gezocht voor de uitvoering van[…]

Antwerpen leidt nieuwkomers op tot grondwerker

Antwerpen leidt nieuwkomers op tot grondwerker

'Eerst het water, de rest komt later'

'Eerst het water, de rest komt later'

23 kandidaten willen Landschapspark of Nationaal Park Vlaanderen worden

23 kandidaten willen Landschapspark of Nationaal Park Vlaanderen worden

Meer artikels