Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Demontabele rechtbank verhuist van Amsterdam naar Enschede

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Demontabele rechtbank verhuist van Amsterdam naar Enschede

Foto: cepezed/Leon Van Woerkom/Rijksvastgoedbedrijf

© leon van woerkom | cepezed

Een tijdelijke rechtbank verhuist na ruim vijf jaar van Amsterdam naar een nieuwe locatie. Het gebouw is één van de eerste praktijkvoorbeelden van circulair bouwen in Nederland. Op 1 juli begon de demontage en naar verwachting wordt het gebouw begin 2022 weer in gebruik genomen in Enschede.
De tijdelijke rechtbank werd vijf jaar geleden gebouwd in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf, een beetje te vergelijken met onze Regie der Gebouwen. Het pand was het tijdelijke onderkomen tijdens de bouw van de nieuwe rechtbank van Amsterdam. Nu die nieuwe permanente rechtbank in Amsterdam klaar is, wordt het tijdelijke pand volgens plan naar een nieuwe locatie verplaatst.

Demontabel

Bij de selectie voor de bouw van de tijdelijke rechtbank in 2015 pionierde het Rijksvastgoedbedrijf met eisen voor circulaire bouw. Als belangrijk gunningscriterium gold het voorkomen van afval en het maximaliseren van de restwaarde van het gebouw. “De kwaliteit van het pand moest gelijk zijn aan nieuwbouw, vanwege de specifieke eisen die bij een rechtbank horen. Om dan vijf jaar later te gaan slopen, zou een veel te grote verspilling zijn. Vandaar de eis in de uitvraag om een strategie voor hergebruik op een andere locatie te ontwikkelen”, aldus Fokke van Dijk, coördinerend architect bij het Rijksvastgoedbedrijf.
 
Projectontwikkelaar cepezedprojects en Du Prie bouw & ontwikkeling vormden onder de naam DPCP destijds het winnende consortium. Voor het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde DPCP, samen met IMd Raadgevende Ingenieurs, een nieuwe montagemethode voor kanaalplaten. De betonnen vloerelementen worden hierbij met bouten aan een staalconstructie gemonteerd. Deze constructie is demontabel.

Voorbeeldproject

De tijdelijke rechtbank is een voorbeeldproject van circulair bouwen geworden. Het heeft verschillende prijzen ontvangen en er is veel over gepubliceerd. “Circulair bouwen was in 2015 vooral nog theorie. Het Rijksvastgoedbedrijf was één van de eerste bedrijven die het in de praktijk heeft gebracht. Als grootste vastgoedbezitter van Nederland zetten we steeds meer onze marktomvang in om bij te dragen aan de circulaire economie. En het werkt: demontabele detaillering uitvragen in projecten is nu vrij standaard geworden voor het Rijksvastgoedbedrijf”, stelt Van Dijk.

Opbouw

Het gebouw komt, na vijf jaar te zijn gebruikt als tijdelijke rechtbank, weer in handen van DPCP. alle materialen van het gebouw worden eigendom van Lagemaat, die meteen zal starten met de demontage. Met een digitale 3D-scan van het gebouw zijn alle materialen geïnventariseerd en gedocumenteerd. Kleine onderdelen vervoert Lagemaat in containers en grotere onderdelen laden ze direct op vrachtwagens. Vervolgens wordt het gebouw één-op-één weer opgebouwd in Enschede, op het Kennispark (gebied Business & Science Park/ Campus Universiteit Twente). Naar verwachting wordt het gebouw begin 2022 in gebruik genomen.
 
Materialen die niet hergebruikt kunnen worden, verwerkt Lagemaat in andere projecten. Een minimale hoeveelheid wordt hoogwaardig gerecycled. Het opnieuw gebruiken van de materialen is niet alleen duurzaam, deze manier van demonteren staat volgens het Rijksvastgoedbedrijf ook garant voor minder overlast dan traditionele sloopwerkzaamheden.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Meer artikels