Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Demonstratiecentrum nieuwe bouwtechnieken in Diepenbeek

Demonstratiecentrum nieuwe bouwtechnieken in Diepenbeek

De Confederatie Bouw Limburg en Hogeschool PXL gaan een tijdelijk Smart Building & Construction Research Lab bouwen op het Wetenschapspark in Diepenbeek.

De Confederatie Bouw Limburg en Hogeschool PXL bouwen een tijdelijk Smart Building & Construction Research Lab op het Wetenschapspark in Diepenbeek.  De bedoeling is om praktijkgerichte kennis en onderzoekinfrastructuur op één centrale plaats op het Wetenschapspark in Diepenbeek voort te ondersteunen en nieuwe bouwtechnologieën binnen handbereik te brengen van bouwondernemingen en bouwheren. 

Het gaat onder meer om flexibel bouwen, energie-efficiëntie en begeleiding van professionals. Zowel de Confederatie Bouw Limburg als PXL investeren in dit project. Het gaat om Vlaamse middelen voor praktijkgerichte onderzoeksinfrastructuur uit een impulsfinanciering van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. 
 
De Limburgse provincieraad keurde op 18 september de verkoop goed van het perceel in het Wetenschapspark aan de Confederatie Bouw Limburg. “De Limburgse bouwsector is een belangrijke economische sector. Ongeveer 2.550 bouwbedrijven waarvan 98 % kmo’s zorgen voor een tewerkstelling van bijna 25.000 mensen, in loondienst of als zelfstandige. Dankzij SALK heeft de Confederatie Bouw Limburg de digitale en duurzame transformatie van de Limburgse bouwsector succesvol op gang getrokken“, zegt gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.
 
De verkoop van dit perceel is bedoeld voor de realisatie van een ‘PXL Green & Tech’ en het ‘PXL Smart Building and Construction Research Lab’ en dit in het kader van het onderzoekspeerpunt duurzaam en efficiënt bouwen. Het betreft drie flexibel ingerichte living lab-modules die verder onderzoek toetst aan de realiteit van de sector. 
 
“Hiermee versnellen we de transformatie van de sector. In de living lab-modules kunnen ondernemers proeven van innovatie. De bouwopleidingen van PXL zorgen ook voor afgestudeerden die de innovatieve bouwtechnieken onder de knie hebben en onmiddellijk voor het bedrijfsleven renderen” , aldus Tom Vandeput.

Nieuwste technieken 

Het Smart Building and Construction Research Lab wordt een demonstratiecentrum van 150 m² in de vorm van drie flexibele bouwmodules. Die illustreren de nieuwste mogelijkheden van flexibel bouwen, zoals Building Modelling Information (BIM), waarbij bouwplannen digitaal verrijkt worden, of LEAN waarbij een bouwproject sneller kan worden opgeleverd door processen optimaal op elkaar af te stemmen.
 
Daarnaast laat het Smart Building and Construction Research Lab ook zien hoe dronetoepassingen en augmented reality kunnen worden toegepast in inspecties en gebouwbeheer. Ten slotte wordt ook kennis over energie-efficiëntie en circulaire bouwmogelijkheden toegankelijk gemaakt voor de volledige bouwsector.

Samenwerking

Bedrijven kunnen samenwerken met de expertisecentra, gebruik maken van demo-ruimte, en testcases uitvoeren in co-creatief onderzoek met de Hogeschool PXL en de UHasselt. De bouwsector is in volle transformatie en digitalisering neemt een hoge vlucht in de bouwprojecten. Efficiënter met minder doorlooptijd kunnen bouwen met steeds minder faalkosten wordt de rode draad voor de toekomst. De Confederatie Bouw Limburg heeft tijdens de voorbije vier jaar met Transformatie Bouw Limburg initiatieven genomen om de Limburgse bouwsector te transformeren naar nieuwe manieren om efficiënt en duurzaam te bouwen.
 
Het Expertisecentrum PXL Bouw en Energie van Hogeschool PXL heeft geanticipeerd door onderzoeks-speerpunten te richten op de nieuwe technieken in de bouwsector. “We hebben samen met de Confederatie Bouw Limburg voluit de kaart getrokken van digitalisering en efficiëntieverhoging in de bouwsector. Bovendien worden onze studenten uit de bouwgerelateerde bachelor- en graduaatsopleidingen samen met de professionals ondergedompeld in deze nieuwe mogelijkheden,” besluit algemeen directeur Ben Lambrechts van Hogeschool PXL.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

AFAS en Starring Jane brengen digitalisering in de bouw bij een heerlijk inspiratiedinner

AFAS en Starring Jane brengen digitalisering in de bouw bij een heerlijk inspiratiedinner

AFAS organiseerde op woensdag 6 oktober in samenwerking met Starring Jane een inspiratiediner met als thema de digitale transformatie in de bouw. Onder de genodigden tal van bekende gezichten die de bouwsector in België mee vorm geven. Doel[…]

Digitalisering in de bouwsector blijft groeien

Digitalisering in de bouwsector blijft groeien

"Nieuwe technieken moeten het tekort aan noodzakelijke handen compenseren"

"Nieuwe technieken moeten het tekort aan noodzakelijke handen compenseren"

Wie worden de winnaars van de tweede editie van de Belgian Construction Awards?

Wie worden de winnaars van de tweede editie van de Belgian Construction Awards?

Meer artikels