Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Demir sluit achterpoortje voor fraude met grondstofverklaringen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Demir sluit achterpoortje voor fraude met grondstofverklaringen

© HildaWeges hilda.weges@chello.nl

Aanvragers van grondstofverklaringen zullen vanaf 1 januari 2022 niet langer zelf analyseresultaten kunnen opladen in het webloket van de Vlaamse overheid. Vanaf dan kan dat enkel door erkende laboratoria gebeuren. Dat besliste de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

 

“Aanvragers die laboresultaten vervalsen zijn zeldzaam, maar niettemin ontdekten we toch af en toe een fraudedossier. Daarom sluiten we nu die deur en mogen analyseresultaten enkel nog rechtstreeks van erkende labo’s komen. Dat maakt het systeem fraudebestendiger”, klinkt het op het kabinet-Demir.
  
Een grondstofverklaring is in Vlaanderen vereist als iemand bepaalde afvalstoffen als grondstof wil gebruiken. De materialen moeten dan voldoen aan de Europese criteria of aan de Vlaamse criteria.
 
Zo zijn er voor ijzer- en staalschroot, aluminiumschroot, koperschroot en kringloopglas Europese criteria opgesteld. Voor andere materialen gelden de Vlaamse criteria. Voor de toekenning van een grondstoffenverklaring zijn de analyseresultaten van erkende laboratoria een belangrijk deel van de aanvraag.
 
“Naar aanleiding van een geval van fraude bij het indienen van analyseresultaten, zorgen we voor een verstrenging van het systeem. Waar vroeger elke aanvrager de mogelijkheid kreeg om zelf de labresultaten van zijn materialen in te laden in het webloket, sluiten we die deur nu”.
 
“Dat doen we omdat we fraude op het spoor kwamen waarbij correcte analyseresultaten van een erkend labo door de aanvrager vervalst werden bij de indiening van zijn dossier. Die tussen-handeling maken we nu onmogelijk. Enkel erkende laboratoria mogen resultaten inladen, waardoor we de fraudegevoeligheid ernstig terugdringen”, aldus Vlaams minister Zuhal Demir.
 
In het specifieke fraudedossier werden de vervalste labresultaten opgemerkt tijdens een screening van het dossier, waarna een grondstofverklaring ingetrokken werd en de milieu-inspectie ter plaatse werd gestuurd. De materialen waarvoor de grondstofverklaring gold, mogen niet meer gebruikt worden als materiaal, maar zijn afval.
 
De milieu-inspectie verhoogde bovendien het toezicht op het bedrijf en maakte processen-verbaal op voor het illegaal beheren van bodemassen en de afvoer ervan naar onvergunde locaties. Ze legde ook twee bestuurlijke maatregelen op. Het handhavingstraject is momenteel nog lopende.
 
“Vlaanderen is koploper in de circulaire economie. Op Europees niveau kijkt men naar Vlaanderen. Maar dat wil zeggen dat we onze systemen ook continu moeten verbeteren. Fraude is onaanvaardbaar en met deze verstrenging geven we alvast de duidelijke boodschap dat de spelregels door iedereen gevolgd moeten worden. We gaan de goede naam van onze circulaire economie niet beschadigen door die enkele cowboys die denken dat Vlaanderen het wilde westen is”, zegt Demir.
 
Het nieuwe systeem maakt het gemakkelijker om controles uit te voeren op de vele aanvragen en verhoogt de betrouwbaarheid van de ingediende analyseresultaten omdat de tussenpersonen verdwijnen. Een erkenning van een labo houdt bovendien in dat die ook ingetrokken kan worden indien alsnog vermoedens van fraude bestaan.
 
De verstrenging maakt deel uit van een wijziging van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaal kringlopen en afvalstoffen (Vlarema). De Raad van State gaf reeds een gunstig advies voor de regeling.
  
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft het ontwerp voor de herinrichting van het overstromingsbekken in de Moerasstraat in Kruisem goedgekeurd. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en er wordt een aannemer gezocht voor de uitvoering van[…]

Holcim krijgt CSC Gold-certificaat voor alle betonactiviteiten

Holcim krijgt CSC Gold-certificaat voor alle betonactiviteiten

Groenblauwpeil vertelt hoe klimaatbestendig een perceel is

Groenblauwpeil vertelt hoe klimaatbestendig een perceel is

Verdubbeling budget voor asbestverwijdering in landbouw

Verdubbeling budget voor asbestverwijdering in landbouw

Meer artikels