Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Deme Offshore plaatst 94 windturbines in Nederland

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Deme Offshore plaatst 94 windturbines in Nederland

(c) Deme Offshore

© FOTO VAN DER KLOET

Deme Offshore en Siemens Gamesa hebben met succes de installatie voltooid van 94 windturbines op het offshore windmolenpark Borssele 1 en 2 van het Deense energiebedrijf Ørsted in Nederland. Het is de eerste keer dat de offshore windturbines van Siemens Gamesa van 8 MW worden gebruikt voor een commercieel project.
De eerste turbine werd in april geïnstalleerd. Amper vijf maanden later werd de installatiefase van de overige turbines afgerond. Voor de installatie werden de zusterinstallatieschepen ‘Sea Installer’ en ‘Sea Challenger’ ingezet. De 94 SG 8.0-167 DD-turbines hebben een tiphoogte van 200 m en een rotordiameter van 167 m. De turbines zullen voldoende stroom leveren voor een miljoen Nederlandse gezinnen.
 
“Deze mijlpaal werd mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking en onvermoeibare inspanningen van talrijke mensen van Ørsted, Deme, SGRE en onze onderaannemers. Samen hebben we in deze moeilijke tijden de unieke uitdagingen overwonnen die deze turbine-installatie met zich meebracht en hebben we een fantastisch resultaat neergezet. Onze mensen verdienen een oprecht dankwoordje. Ik kijk ernaar uit om de resterende offshorewerken af te ronden en alle 94 turbines op Borssele 1 en 2 groene elektriciteit te zien opwekken voor zoveel mensen”, verklaart Ben Beardsmore-Rust, projectmanager van Ørsted voor het turbinepakket.
 
Negen maanden
 
“De bouw van ons windpark verliep prima. De installatie van de funderingen, kabels en turbines nam slechts negen maanden in beslag. We hebben het hele windpark van 752 MW kunnen bouwen tijdens de virtuspandemie zonder dat ook maar iemand besmet raakte en daar is iedereen heel trots op. Uiteraard hebben we gewerkt volgens de hoogste veiligheidsstandaard, zowel vanuit het covid-19-perspectief als vanuit bouwkundig oogpunt. Ik ben trots op wat we samen met onze leveranciers hebben bereikt”, vervolgt Henrik Egholm, epc-directeur van Borssele 1 en 2 voor Ørsted.
 
“We zien tevens opnieuw de voordelen om twee zusterschepen in te zetten voor de turbine-installatie. Door twee gelijkaardige schepen in te schakelen bij het project kunnen we onze klanten heel wat voordelen bieden inzake voorbereiding, planning en versnelde uitvoering. De bemanning van de ‘Sea Challenger’ en de ‘Sea Installer’ en het projectteam hebben er alles aan gedaan om dit turbine-installatieproject zo snel mogelijk te voltooien. Deze mijlpaal is nog opmerkelijker gezien de covid-19-gerelateerde uitdagingen waarmee we te maken kregen”, zegt Michael Glavind, Business Unit Director van Deme Offshore.
 
“De installatie van de eerste offshore SG 8.0-167 DD-windturbines op Borssele 1 en 2 is inderdaad een opmerkelijk moment voor ons en al onze projectpartners. We zetten ons in om de offshore windindustrie te leiden op een veilige, innovatieve, betrouwbare en kostenefficiënte manier. Strikte Covid-19-protocollen hebben de gezondheid van onze collega’s en hun omgeving verzekerd. We kijken uit naar de volgende fase van het project en naar onze gezamenlijke toekomstige successen”, besluit Gert Overgaard, Project Director bij Siemens Gamesa.
 
Het windenergiegebied Borssele ligt buiten de twaalfmijlszone op meer dan 22 km van de kust van Zeeland tegen de grens met België en de daar gerealiseerde en geplande windparken. Het omvat een verzameling windturbineparken die via een aansluiting bij Borssele sinds april 2020 stroom leveren aan het Nederlandse energienet. In totaal komen er in het gebied 173 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 1,5 gigawatt.
 
Tot dusver zijn vijf concessies verstrekt, van Borssele 1 tot en met 5. De concessies werden vanaf 2016 aanbesteed. Het Deense Ørsted (voorheen Dong Energy) bracht van alle 38 biedingen het laagste en daarmee winnende bod uit. De windparken liggen in een ondiepe zee van gemiddeld 38 m. Het hele gebied bestrijkt een oppervlakte van 138 km².
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt het resterende stuk (1,2 ha) van het Ferrarisbos in Wilrijk van ING België. De creatie van een ecologische waterbuffer op eveneens aangekocht braakliggend terrein (0,9 ha) levert een belangrijke bijdrage aan een robuuste[…]

24/11/2022 |
Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Europa wil tegen 2024 om de 60 km een laadpaal

Europa wil tegen 2024 om de 60 km een laadpaal

Meer artikels