Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

DEME helpt bij dijkversterking in Nederland

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
DEME helpt bij dijkversterking in Nederland

(c) DEME

De Graaf Reinaldalliantie heeft 350 miljoen € ontvangen om de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg in Nederland de komende vijf jaar te kunnen uitvoeren. Waterschap Rivierenland, de opdrachtgever en partner in deze alliantie, kreeg hier subsidie voor via het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het gaat om een omvangrijke en ingrijpende operatie in het gebied.
De Graaf Reinaldalliantie is een samenwerkingsverband van Waterschap Rivierenland met de aannemers Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel (een dochteronderneming van DEME) en met Royal HaskoningDHV als adviserende partij.
 
De dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg is, sinds de nieuwe veiligheidsnorm is ingesteld, het eerste grote project aan de noordkant van de Waal dat in uitvoering gaat. Het gaat om 23 kilometer dijk, vanaf de Dalemsewal in Gorinchem (provincie Zuid-Holland) tot de kruising met de A2 bij Waardenburg (provincie Gelderland).
 
Het project staat in de top 10 van meest urgente projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. “Met de toekenning van de subsidie voor de realisatie van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg start een volgende fase. Een mooi voorbeeld van een nauwe samenwerking in een alliantie van drie marktpartijen, een ingenieursbureau en Waterschap Rivierenland. Hiermee is vanaf de start van de verkenning veel kennis en ervaring gebundeld en benut ten behoeve van een voortvarende uitvoering. Met als resultaat een dijkversterkingsplan waarin verschillende belangen samenkomen. Ik ben er zeer trots op dat we in goede samenwerking met alle partijen deze mijlpaal hebben bereikt! En hoop met iedereen in 2026 het glas te heffen op een hoogwaterveilige dijk”, zegt Yolande van der Meulen, voorzitter van het Alliantiebestuur.
 
De samenwerking met andere overheden levert resultaat Om het proces van plannen tot ontwerp goed te laten verlopen is er nauwe samenwerking gezocht met de gemeenten, provincies en het Rijk. Dit leidde onder andere tot een volledig online in te zien projectplan.
 
Voorts biedt de dijkversterking kansen voor andere projecten (meekoppelkansen). Zo is de ontwikkeling van de uiterwaarden een gevolg van intensieve samenwerking tussen de diverse overheden. Ook de omgeving is nauw betrokken bij de dijkversterking. Vijf werkgroepen uit de omgeving hebben zich de afgelopen jaren gebogen over de vraag wat zij belangrijk vinden op en rond de dijk. Ze zorgden ervoor dat hun ideeën op de agenda van de betrokken overheden terecht kwamen. Niet als wensenlijstje, maar om gezamenlijk kansen en knelpunten te bespreken en zo mogelijk op te pakken.
 
Deze samenwerking heeft een intensieve relatie tussen de betrokken bewoners en het team van de Graaf Reinaldalliantie opgeleverd. De voorbereidingen voor de uitvoering zijn in volle gang. In juni van dit jaar gaat daadwerkelijk de spreekwoordelijke schop in de grond. De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd. In 2026 moet de dijk weer hoogwaterveilig zijn.
 
Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dat programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Tot 2050 worden 1.300 km dijken versterkt. Voor Waterschap Rivierenland gaat het om zo’n 400 kilometer dijken in het rivierengebied.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Deze week beginnnen de stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de vesten. De werken zullen gefaseerd verlopen. Het eenrichtingsverkeer op de vesten wordt stelselmatig ingevoerd, in zes fases. Tegen[…]

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Meer artikels