Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

DEME baggert lange tijd in ­­ Papoea-Nieuw-Guinea

DEME baggert lange tijd in ­­ Papoea-Nieuw-Guinea

Ok Tedi Mining Ltd. OTML) heeft een contractverlenging van 5,5 jaar toegekend aan Dredging International (DEME) voor het baggeren van mijnbouwsedimenten in het lager gelegen gedeelte van het Ok Tedi-rivierstelsel, in de westelijke provincie van Papoea-Nieuw-Guinea. Het contract heeft een waarde van ongeveer 194 miljoen '. OTML is een belangrijke producent van koperconcentraat en exploiteert een open koper-, goud- en zilvermijn aan de Fubilanberg, in de Star Mountains, gelegen in de westelijke provincie van Papoea-Nieuw-Guinea, zo'n 24 km van de grens met West-Papoea in Indonesië.

Met de uitvoering van het Lower Ok Tedi-baggerproject wil OTML de rivierbedding verdiepen om te voorkomen dat de rivier te ver buiten haar oevers treedt. Daarnaast wil OTML afsterving beperken in het overstromingsgebied stroomafwaarts van Bige langsheen de Ok Tedi-rivier en de Fly-rivier door een deel van de rivier ter hoogte van Bige, ongeveer 100 km van de mijn, uit te baggeren. OTML laat deze saneringsbaggerwerken al sinds 1998 permanent uitvoeren, met uitstekende ecologische resultaten.

DEME bewijst dat economische groei hand in hand kan gaan met de bescherming van het milieu.

Sinds de start van het programma in 1998 zet OTML via Dredging International's plaatselijke bedrijf Dredeco PNG steevast de cutterzuiger 'Cap Martin' in om de mogelijk verontreinigde sedimenten stroomafwaarts af te vangen en op te slaan in kunstmatige reserves op de oostelijke en westelijke oever in Bige. Tot nog toe werden ruim 170 miljoen m³ sedimenten verwijderd en overgepompt naar de reserves tot 30 m hoog, die zich tot op 6 km van het baggergebied bevinden. Sinds met de baggerwerkzaamheden werd begonnen, is een duidelijke verbetering merkbaar in het milieugevoelige rivierstelsel stroomafwaarts van Bige, met een verminderde afsterving en de verschijning van secundaire groei langsheen de oevers tot gevolg.

OTML kreeg onlangs groen licht om zijn mijnbouwactiviteiten voor te zetten. Die voortzetting kreeg de goedkeuring en steun van alle betrokkenen en lokale gemeenschappen. Naar aanleiding van de beslissing van OTML om de mijn voort uit te baten en de geslaagde uitvoering van het gezamenlijke saneringsbaggerprogramma sinds 1998 heeft OTML dit vervolgcontract voor het baggeren van sedimenten voor de komende 5,5 jaar opnieuw aan Dredging International toegewezen. Tegelijkertijd startte het milieuteam met de heraanplanting op de voltooide delen van de reserves. De bedoeling is om de hellingen en top te stabiliseren dankzij een duurzame groene afdekking en om een primair plantendek aan te leggen voor de latere aanplanting van boomsoorten met een breed bladerdek.

Alle werkzaamheden zijn onderworpen aan de 'Mining Act' en voldoen aan alle vereisten van het 'Environmental Regime', dat alle verplichtingen inzake milieubeheer en -rapportage in overeenstemming met een reeks ecologische waarden beschrijft. Ieder jaar wordt een gerichte monitoring uitgevoerd en wordt een milieujaarrapport voorgelegd aan de overheid, die samen een degelijk regelgevend kader vormen voor de saneringsinspanningen van de DEME-groep op lange termijn.

Het project is een mooi staaltje van de duurzame oplossingen die DEME ontwikkelt op lange termijn voor wereldwijde problemen. Voor het Ok Tedi-project zet Dredging International zijn baggertuigen op een innovatieve manier in om de milieuvervuiling effectief te saneren. De wereldwijde vraag naar koper blijft aanhouden en DEME is tevreden dat het de ontginning van dit strategische erts mogelijk maakt op een milieuverantwoorde manier, met respect voor de belangen van alle lokale betrokkenen. DEME bewijst hiermee, niet alleen in het kader van het Ok Tedi-project maar ook elders in de wereld, dat economische groei hand in hand kan gaan met de bescherming van het milieu.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

GPC Europe & Bisol, de partners in de Europese PV markt

Publireportage

GPC Europe & Bisol, de partners in de Europese PV markt

Grid Parity Concepts Europe, kortweg GPC Europe, is een Belgische vakgroothandel in Solar en Storage Solutions. Sinds 2005 voorzien ze technische firma’s en installateurs van een compleet gamma aan kwalitatieve fotovoltaïsche producten. Hun[…]

23/06/2021 |
Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

Conventionele en Toxische Explosieven in uw projectgebied? Deminetec-Explosive Clearance Group is uw partner!

Publireportage

Conventionele en Toxische Explosieven in uw projectgebied? Deminetec-Explosive Clearance Group is uw partner!