Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Deinze wordt bekroond voor Ruimtefonds

Deinze wordt bekroond voor Ruimtefonds

(c) Bouwkroniek

De Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) koos de stad Deinze uit als winnaar van de Openruimtebeker. De stad krijgt deze award omdat ze deze zomer het Ruimtefonds in het leven riep. Deinze trekt voortaan elk jaar 250.000 € uit om oude, vervallen gebouwen in de open ruimte te kopen en te slopen. Zo wil ze meer natuur- en landbouwgebied creëren.
“We hebben al een eerste opportuniteit kunnen grijpen. Op de grens van deelgemeentes Wontergem en Grammene kunnen we na een faling enkele al lang leegstaande varkensstallen kopen. Zodra de verkoop rond is, kunnen de sloopwerken aanbesteed worden en wordt het landschap hersteld. De nabestemming wordt landbouw of natuur, daar zijn we nog niet helemaal uit. Het kan zijn dat we het terrein nadien verpachten of verkopen. Zo komt er geld vrij voor volgende projecten”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Bart Van Thuyne.
 
Deinze wil op deze manier het open landschap herstellen. “We organiseren geen heksenjacht op elke zonevreemde woning, laat dat duidelijk zijn. Wel willen we de kansen kunnen grijpen die ons aangeboden worden, bv. een verhuis, verkoop of een overlijden voor een woning, schuur of loods. Behalve de verloederde varkensstallen werden ons inmiddels al nog een paar projecten aangeboden. We betalen een correcte prijs”, meldt Van Thuyne.
 
Ook voor burgemeester Jan Vermeulen is het Ruimtefonds cruciaal in het ruimtelijke beleid van zijn stad. “Behalve dat we met ons fonds nu zelf het initiatief in handen nemen voor ons grondgebied, willen we ook een signaal geven naar Vlaanderen en andere steden en gemeenten om ons voorbeeld te volgen. Een ruimtelijk beleid is meer dan verzameling regeltjes. Als je in de ruimtelijke ordening iets wil bereiken, lukt dat enkel als je er ook geld tegenover zet. Ons Ruimtefonds is een antwoord op velerlei uitdagingen, niet alleen inzake open ruimte, maar ook inzake landbouw, waterbeheer bij langdurige droogte of hevige regenval en hernieuwbare energie”, zegt Jan Vermeulen.
 
Volgens schepen Van Thuyne rendeert dit fonds, op langere termijn. “De ruimtelijke chaos in Vlaanderen zorgt voor zware kosten in wegen, nutsleidingen, openbare verlichting, postbedeling, afvalophaling, … Als wij als stad ervoor kunnen zorgen dat er meer open ruimte bijkomt dan er verdwijnt, zullen we daar op lange termijn de vruchten van plukken.”
 
Deinze heeft niet enkel dit Ruimtefonds om het open landschap te herstellen. De stad vergunt ook niet langer de traditionele verkavelingen en zet in op kernversterkende initiatieven.
 
De Openruimtebeker die Deinze kreeg is een soort wisselbeker die sinds 2017 wordt uitgereikt voor een constructief en positief signaal (vb. een citaat, een project, een foto, …) dat gegeven wordt voor de open ruimte in Vlaanderen en Brussel. Met de uitreiking wordt tweemaandelijks aandacht gevraagd voor het belang en de noodzaak van kwalitatieve open ruimte in Vlaanderen.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Voorbereiding gestart voor aanleg fietssnelweg F42

Voorbereiding gestart voor aanleg fietssnelweg F42

Vergunning voor transformatie Adolphe Maxlaan in Brussel

Vergunning voor transformatie Adolphe Maxlaan in Brussel

Meer artikels