Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Deinze krijgt 2,1 miljoen € voor stationsomgeving

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Deinze krijgt 2,1 miljoen € voor stationsomgeving

(c) Bouwkroniek

De stad Deinze ontvangt 2.114.816 € subsidie van Vlaanderen voor de herinrichting van de stationsomgeving via de oproep ‘veerkrachtige steden na corona’.
“We dienden een projectsubsidieaanvraag in voor de aanpak van de stationsomgeving vanuit een geïntegreerde aanpak op vernieuwing en innovatie in de sociale, fysieke en economische dimensie van de buurt”, stelt burgemeester van Deinze Jan Vermeulen. “De Vlaamse regering voorziet een budget van 20 miljoen € voor ‘veerkrachtige steden na corona’. We zijn erg tevreden dat we konden overtuigen met het dossier en zo naast steden als Antwerpen, Gent, Mechelen en Brussel staan. Deinze kan zo een tandje bijsteken om de stationsbuurt versneld op te waarderen.”
 
Het doel is om de stationsomgeving te ontwikkelen als een multimodaal, duurzaam vervoersknooppunt. De wagen ruimt plaats voor de fiets en het station krijgt een centrale rol in het fietsnetwerk van Deinze. Deze transitie, in stroomversnelling gebracht tijdens de coronapandemie, moet de leefbaarheid en het verblijfskarakter van de stationsbuurt ten goede komen.
 
De transitie moet kansen bieden voor nieuw ondernemerschap in de buurt. Vrijstaande handelspanden worden door de stad opgekocht. Dit moet de stad in staat stellen om een regierol op te nemen in de strategische herontwikkeling van de stationswijk. Bovendien wordt aan ontwikkelaars opgelegd om op strategische hoekpercelen ruimte te vrijwaren voor handelspanden en ondernemerschap. De aantrekkelijkheid van deze nieuwe functies moet verder belicht en uitgespeeld worden door een nieuwe, groenere aanleg van het publieke domein. De stationsomgeving van Deinze transformeert zo naar een centrale plek in de stad, met nieuw potentieel voor stedelijk wonen en zacht vervoer, nieuw ondernemerschap en publieke ruimte die de verblijfskwaliteit en potentieel voor ontmoeting van de wijk ten goede komt.
 
“Als stad willen we het belang van het station benadrukken. Het station ligt in het hart van de stad en is het mobiliteitsknooppunt bij uitstek. We namen reeds mooie initiatieven om de buurt op te waarderen zoals het masterplan stationsomgeving en het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) Station Noord. Het ingediende stadsproject voor de stationsomgeving gaat echter nog verder dan het station als hart van de buurt”, klinkt het bij schepen voor Ruimtelijke ordening en Stedenbouw Bart Van Thuyne. “Het gaat over een netwerk aan leefstraten, meer groen en aangename verblijfsplekken. Het gaat over kwalitatieve inbreidingsprojecten, over inzetten op de totale modal shift. Het gaat over het realiseren van de stadsboulevard. Ik ben zeer verheugd dat de jury en Vlaanderen dit verhaal kan smaken. De subsidie geeft ons een extra duw in de rug om de projecten versneld te kunnen uitvoeren”, besluit Van Thuyne.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Het Vynckierproject in Gent mag rekenen op een Vlaamse erfgoedsubsidie van 1 miljoen euro. Het bedrag zal gebruikt worden om de buitenschil van het centrale Manchester-gebouw te renoveren met behoud van de typische industriële elementen. De[…]

25/11/2022 | ErfgoedRenovatie
Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Meer artikels