Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Deinze bekijkt tunnel of brug naar Brielmeersen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Deinze bekijkt tunnel of brug naar Brielmeersen

(c) Bouwkroniek

De stad Deinze koopt het Rijksadministratief Centrum (RAC) in de Brielstraat. Een nieuwe bestemming daarvoor heeft de stad nog niet, maar het bestuur wou de kans niet laten liggen. Er komt een masterplan voor de site en het bestuur denkt ook aan een conflictloze verbinding tussen het stadscentrum en de Brielmeersen, aan de verkeerslichten aan de N35. Dat zou een brug of een tunnel kunnen zijn.
Het RAC deed jarenlang dienst als belastingkantoor. Eind dit jaar verhuist het vredegerecht van het RAC naar Emiel Clausplein in Deinze. Het huurcontract tussen de eigenaar nv Fedimmo en de Regie der Gebouwen eindigt eind december. Het gebouw en de parking (samen 5.125 m2) staan te koop voor 4,1 miljoen €. Het stadsbestuur was kandidaat koper vanwege de uitstekende ligging van het RAC in de onmiddellijke omgeving van vele andere stadseigendommen. De gemeenteraad keurde zopas unaniem de principiële aankoop van het RAC goed.
 
Het gebouw stond publiek te koop door de eigenaar Fedimmo, die het verkocht via vastgoedvennootschap Befimmo, de hoofdaandeelhouder van NV Fedimmo. Het stadsbestuur moest dus snel een bod uitbrengen in een concurrentiële procedure. “Ik dank alle fractieleiders die samen dit dossier mee hebben voorbereid”, stelt burgemeester Jan Vermeulen. “Om onze kansen op de aankoop niet te schaden, was het nodig om snel te handelen en ons bod niet openbaar te maken. De aankoopprijs is een correcte prijs. We hebben goed onderhandeld met wederzijds respect. Maar het is duidelijk dat dit de grootste aankoop is in de geschiedenis van de stad”, zegt burgemeester Jan Vermeulen.
 
“Het complex ligt in het bijzonder plan van aanleg (BPA) ‘Brielmeersen - 4e herziening’ en is bestemd als zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen” vult schepen van Ruimtelijke ordening Bart Van Thuyne aan. “Door deze bestemming en de uitstekende ligging van het gebouw in de onmiddellijke omgeving van de stadseigendommen DC Leiespiegel, CC Leietheater, mudel, Brielpoort, Brieljant en Brielpunt is het een unieke en historische opportuniteit voor de stad om deze site aan te kopen.”
 
“We zullen een masterplan voor de site uitwerken. De gemeenteraad heeft hiervoor al vele goede ideeën naar voren geschoven. Daarnaast willen we ook bekijken hoe we de verbinding tussen het stadscentrum en de Brielmeersen conflictloos kunnen laten gebeuren. Dat kan via een brug of via een tunnel. Maar dat vereist nog wat studiewerk”, zegt Bart Van Thuyne, schepen voor Ruimtelijke ordening en Stedenbouw.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe installatie in Gent recupereert energie en grondstoffen uit afvalwater

Nieuwe installatie in Gent recupereert energie en grondstoffen uit afvalwater

Waterzuiveringsbedrijf Aquafin zal op de site van ArcelorMittal in de haven van Gent tegen 2026 een installatie bouwen die zuiveringsslib verwerkt. Aquafin plant ook een grootschalige recuperatie van fosfor. De opdracht voor het ontwerp, de[…]

03/07/2022 | Haven Gentwaterzuivering
Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Meer artikels