Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Definitief ruimtelijk uitvoeringsplan Pelikaanstraat Antwerpen is klaar

Definitief ruimtelijk uitvoeringsplan  Pelikaanstraat Antwerpen is klaar

De stad Antwerpen wil de omgeving van de Pelikaanstraat vernieuwen om ruimte te bieden voor wonen, werken en recreatie op een duurzame manier. Hiervoor wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) opgesteld. Het schepencollege legt de definitieve vaststelling daarvan nu ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

In de Pelikaanstraat en omgeving zijn heel wat gebouwen verouderd en ligt er een groot braakliggend terrein. Het stadsbestuur wil deze wijk aan het station Antwerpen-Centraal omvormen tot een leefbare en levendige locatie waar er behalve voor kantoren ook ruimte is voor functies als wonen, handel, voorzieningen, recreatie en publiek groen. 

Het huidige geldende bijzonder plan van aanleg (bpa) vormt bij het vernieuwen van de wijk een beperkende factor. Het is verouderd en te veel gericht op kantoorontwikkeling. Vandaag is de vraag naar kantoren eerder laag, waardoor de vernieuwing van bestaande gebouwen en het bebouwen van het grote braakliggende perceel niet op gang komt. Om de herontwikkelingen in deze belangrijke stationsomgeving mogelijk te maken en te sturen, maakt de stad werk van het rup Pelikaanstraat.

Diamantwijk

Het gebied waar dit ruimtelijk ontwikkelingsplan over gaat, maakt deel uit van de diamantwijk en wordt begrensd door de Rijfstraat in het noorden, de Vestingsstraat en de Pelikaanstraat in het oosten, de Lange Kievitstraat in het zuiden en de Lange Herentalsestraat, de Schupstraat en de Hoveniersstraat in het westen.

"We streven met dit sterke stadsontwikkelingsproject een evenwichtige duurzame mix van kantoren, woningen, gemeenschapsvoorzieningen en recreatie na. Dankzij dit ruimtelijk uitvoeringsplan maken we van de omgeving rond de Pelikaanstraat een aangename plek om te vertoeven en een buurt die bovendien vlot verbonden raakt met de omliggende wijken”, zegt schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder.

Flexibele bebouwing

Het ruimtelijke uitvoeringsplan biedt een evenwicht tussen kantoren, wonen, handel, voorzieningen, recreatie en groen. Om vernieuwing in de wijk te stimuleren wordt voldoende flexibiliteit ingebouwd, maar worden tegelijkertijd duidelijke richtlijnen vastgelegd.

Zo bepaalt het rup bijvoorbeeld dat gebouwen makkelijker van invulling kunnen veranderen, waardoor verschillende (toekomstige) invullingen mogelijk worden. Naast de duidelijke voorschriften in dit rup waakt de Antwerpse stadsbouwmeester bij elke ontwikkeling over de ruimtelijke kwaliteit, duurzame ontwikkeling, levendigheid en leefbaarheid.

Groene binnenplekken

Met duurzaamheidsmaatregelen wil de stad zich wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en de wijk veerkrachtiger maken. Nieuwe bebouwing moet gebruikmaken van duurzame materialen. De woonkwaliteit wordt onder andere verbeterd door elke woning toegang te geven tot groene hoven

Bij het ontwikkelen van het braakliggend terrein moeten er binnenplekken met groen komen die overdag publiek toegankelijk zijn. Zo komt er een betere verhouding tussen het aantal woningen en open ruimte in de omgeving. Op het braakliggende terrein worden kwalitatieve trage verbindingen voor voetgangers en fietsers voorzien, om de wijk beter te verbinden met de omgeving en deze vormen van mobiliteit te stimuleren.

Definitieve vaststelling

De adviezen en bezwaarschriften van het openbaar onderzoek werden verwerkt en het ontwerp werd aangepast. Zo is de maximale bouwhoogte rondom de publiek toegankelijke hoven verlaagd, om meer licht toe te laten op deze plaatsen en een betere luchtdoorstroming te voorzien.

Daarnaast zal ook meer groen worden gerealiseerd op de binnenplekken. Per 150 m² moet minstens één grote boom geplant worden. De trage verbindingen voor wandelaars en fietsers komen in openlucht. Enkel de verplichte verbinding tussen de Lange Kievitstraat en de pleinen mag nog overdekt worden. De minimale breedtes van alle verbindingen worden in het rup bepaald.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse subsidies voor beginnende exporteurs

Vlaamse subsidies voor beginnende exporteurs

Flanders Investment & Trade (FIT) lanceert tot en met 11 oktober opnieuw een oproep voor het Starterspakket Internationalisering. Met deze subsidie van 7.000 euro ondersteunt FIT beginnende exporteurs. Het subsidiebudget bedraagt 1,4 miljoen[…]

28/09/2022 | Ondernemingen
Overname van Cantillana door Holcim is afgerond

Overname van Cantillana door Holcim is afgerond

Online platform voor aanvraag asbestattesten

Online platform voor aanvraag asbestattesten

Duits groeikapitaal voor Belgische domotica-specialist

Duits groeikapitaal voor Belgische domotica-specialist

Meer artikels