Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Definitief plan voor vernieuwen industriezone Antwerpse Noorderlaan

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Definitief plan voor vernieuwen industriezone Antwerpse Noorderlaan

Foto: (c) Stad Antwerpen

De stad Antwerpen wil in de toekomst een sterke mix van bedrijvigheid, recreatie en groen mogelijk maken langs het stuk Noorderlaan tussen de wijk Luchtbal en de haven. Hiervoor maakte ze het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) Contactzone Noorderlaan op, dat het college van de burgemeester en schepenen goedkeurde en nu aan de gemeenteraad voorlegt.
Het gebied waarop het rup Contactzone Noorderlaan van toepassing is, ligt ten noorden van het Straatsburgdok en wordt begrensd door de Groenendaallaan in het zuiden, de Noorderlaan in het oosten, de Korte Wielenstraat in het noorden en de Vosseschijnstraat in het westen.
 
Vandaag is deze plek in het gewestplan nog bestempeld als ‘industriegebied’ en ‘gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’, maar die bestemmingen zijn toe aan verandering. Het industriële karakter van dit gebied is immers de voorbij jaren gestaag afgebouwd.
Bedrijvigheid blijft een belangrijke plek behouden in dit plan, maar er wordt plaats gemaakt voor andere activiteiten en voorzieningen.
Ook de mobiliteit is niet meer dezelfde als voorheen, door projecten zoals Noorderlijn.
 
“We willen van deze plek een verbindingsgebied maken tussen de stad en de haven. Een gebied dat ervoor zorgt dat de haven en de stad - en de mensen die er leven en werken - in contact staan met elkaar, vandaar de naam ‘contactzone’. Als havenactiviteiten en stedelijke activiteiten hier in evenwicht naast elkaar een plek vinden, is uitwisseling en verbinding mogelijk. Die verbinding moet er ook voor zorgen dat deze plek een overgangs- in plaats van een grenszone wordt. Daarnaast leggen we bouwvrije zones op waar er groene dwarsverbindingen komen met linken en doorzichten”, verklaart schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder.
 
Met de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan wil de stad in een ruimtelijk kader voor de vier zones duidelijke en specifieke bestemmingsvoorschriften vastleggen. De verandering moet leiden tot een zichtbare kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Zo wordt Noorderlaan een stedelijke boulevard met meer ruimte voor groen en water. De veranderingen moeten bovendien passen binnen de draagkracht van de mobiliteit op deze plek.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stadsbestuur stelt masterplan Mechelen-Noord III voor

Stadsbestuur stelt masterplan Mechelen-Noord III voor

Het gebied Mechelen-Noord III aan de Oude Antwerpsebaan tussen de E19 en de R6, heeft momenteel het statuut ‘Regionaal Bedrijventerrein’. De stad Mechelen onderzoekt of dit de meest geschikte bestemming is en schakelde hiervoor[…]

Nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor Brouwersvliet Antwerpen

Nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor Brouwersvliet Antwerpen

Mechelen werkt ruimtelijke visie uit voor CG Power Systems

Mechelen werkt ruimtelijke visie uit voor CG Power Systems

Leuven herziet bouwplannen voor Parkveld

Leuven herziet bouwplannen voor Parkveld

Meer artikels