Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Definitief ontwerp voor Antwerpse Scheldekaaien Nieuw Zuid

Gerelateerde onderwerpen :

,
Definitief ontwerp voor Antwerpse Scheldekaaien Nieuw Zuid

Het definitieve ontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid in Antwerpen is klaar. Het openbaar domein naast de Schelde wordt daar ingericht als een park van 5,5 ha voor voetgangers en fietsers met ruimte voor ontspanning, veel bomen en groen, waterpartijen en drie paviljoenen. Als alles vlot verloopt, start AG Vespa in het voorjaar van 2023 met de heraanleg en is het park klaar in 2024.

 

Het deel waarover het gaat bevindt zich ter hoogte van de wijk Nieuw Zuid, tussen het reeds heraangelegde zuidelijke deel van de kaaien en de Generaal Armstrongweg. In het definitieve ontwerp werkten Sweco-PROAP-WIT architecten het ontwerp verder in detail uit met heel wat soorten groen, diverse waterelementen voor de opvang van regenwater, verschillende sport- en speelzones, een waterbos, drie paviljoenen, twee amfitheaters met trappartijen, diverse landschapselementen en stadsmeubilair.

Park met diverse functies

Dit vernieuwde stukje stad zal in de eerste plaats een park zijn. De andere functies (sporten, spelen, picknicken, kleine evenementen…) worden zo veel mogelijk geclusterd rond een drietal plekken, zodat het grootste deel van de ruimte maximaal vergroend kan worden. Om hittestress te beperken en aan de nood aan verkoeling in de stad te voldoen, voorziet het ontwerp open waterpartijen en hoogstammig groen.

Het nieuwe park wordt een plek met veel bomen met een wisselende invulling. Bepaalde delen zullen ervaren worden als een bos, terwijl andere zones een meer open karakter kunnen hebben. Ook de relatie met de Schelde zal hierdoor steeds wisselend zijn. Soms loopt het wandelpad door de bomen, soms op de rand van de waterkering met een open zicht. Het huidige dijkpad ter hoogte van Sint-Andries en het Zuid loopt nog een honderdtal meter door in het nieuwe park, waarna het overgaat in meer informele en meanderende paden.

Het meest noordelijke gedeelte van het park krijgt een meer natuurlijke en educatieve invulling met veel bomen, planten en struiken met eetbare vruchten. Het centrale deel biedt plaats voor de verschillende parkfuncties zoals spelen, sporten en picknicken.

 Aansluitend is er een zone die verwijst naar een boomgaard met onder meer fruitbomen. In het meest zuidelijke gedeelte komt een waterbos. Verder worden de bomen en planten aan de natte zijde van de waterkering erop geselecteerd dat ze tegen een regelmatige overstroming bestand zijn.

Ontmoetingsruimtes

Het definitieve ontwerp voorziet heel wat ontmoetings- en zitruimtes in het park. De zitbanken hebben daarbij verschillende volumes, kleuren en vormen, afhankelijk van hun exacte plek. Er komen ook twee amfitheaters met trappartijen, één langs de zijde van de stad en één langs de Schelde in het overstromingsgebied.

Op meerdere plaatsen komen er speelplekken. Ze zijn vormgegeven met houten balken in een cirkel. Er is ook een speeltuin voorzien met klimtoestellen en een waterpartij. Naast speelzones is er ook ruimte voorzien om te sporten, met onder meer een groot grasveld dat ballenvangers voorziet in de vorm van een stalen structuur met klimplanten ter afscherming van de kaaiweg. Voorts komen er ook petanquebanen en vier fitnesstoestellen met zicht op de Schelde.

Waterrecuperatie

Het gebruik van water is een belangrijk ontwerpelement. Het regenwater dat afkomstig is van onder meer de Ring zal gezuiverd en gerecupereerd worden in het park. In het zuidelijke deel van het park komen zichtbare waterkanaaltjes. Op drie plaatsen zullen paviljoenen staan. Het eerste wordt centraal in het park opgetrokken en heeft een technische functie voor het warmtenet van de wijk Nieuw Zuid. Iets meer naar het zuiden komt een paviljoen met een verhoogd uitkijkpunt over de Schelde, een echte verblijfsplek. In het meest zuidelijke gedeelte tot slot zal een paviljoen gekoppeld worden aan een esthetisch aangelegde vijver die fungeert als waterbassin met een ondergrondse regenvoorraad.

Hier komt ook een waterbos met waterminnende bomen. Het is het meest avontuurlijke deel van het park met ruige steenpartijen en te ontdekken routes. Voor de invulling van de twee toegankelijke paviljoenen zal worden gezocht naar een geschikte parkinvulling zoals bijvoorbeeld een kleinschalig café, een restaurant, een tentoonstellings-of ontmoetingsruimte.

“De Antwerpenaar zal volgend voorjaar een nieuw park zien ontstaan. Langs de Scheldekaaien aan Nieuw Zuid komt een park van 5,5 hectare voor de hele stad en de buurt om te ontspannen. Hier komen een boomgaard, hondenloopzone, speelgelegenheid, paviljoenen en twee amfitheaters. Kortom, we gaan hier volop voor ‘vergroening’, maar ook voor ‘verblauwing’ met een waterpartij die als bassin het water van de Antwerpse Ring opvangt”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder.

Honderden buurtbewoners gaven de voorbije jaren mee input voor dit definitieve ontwerp. Op donderdag 21 april staat een nieuw buurtmoment gepland, waarbij het definitieve ontwerp wordt toegelicht. Als alles vlot verloopt, kan de heraanleg van de kaaivlakte Nieuw-Zuid beginnen in het voorjaar van 2023 en is alles klaar in 2024.

Masterplan Scheldekaaien

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, is de stad Antwerpen bezig met een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. De Scheldekaaien zijn een strook van bijna 7 km van het Droogdokkeneiland in het noorden, tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. Ze zijn grondig van uitzicht aan het veranderen. De zeven verschillende deelgebieden worden heraangelegd volgens het masterplan Scheldekaaien, dat is opgemaakt in opdracht van stad Antwerpen, AG Vespa en De Vlaamse Waterweg nv.

De Vlaamse Waterweg nv neemt de stabilisatie van de kaaimuur en de aanleg van een verhoogde waterkering voor zijn rekening. De stad Antwerpen en AG Vespa zijn verantwoordelijk voor de heraanleg van het openbare domein. De werken gebeuren in fases en nemen vijftien jaren in beslag.

In 2019 openden reeds de Belvédère in het Droogdokkenpark en de heraangelegde kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding, het ontwerp en de realisatie van de volgende deelzones: de omgeving Loodswezen, het centrale deel tussen Steenplein en Noorderterras, de tweede fase voor Sint-Andries en Zuid, en Nieuw Zuid.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Het Brusselse Gewest gaf zopas een bouwvergunning aan Belfius Insurance voor de grondige renovatie en transformatie van het Pacheco-gebouw. Het iconische gebouw op de hoek van de Pachecolaan en de Kruidtuinlaan in Brussel, dat oorspronkelijk[…]

29/09/2022 | RenovatieHerbestemming
Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Toekomstplan voor universitaire campussen UGent

Toekomstplan voor universitaire campussen UGent

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Meer artikels