Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Definitief ontwerp Leuvens podiumkunstengebouw goedgekeurd

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Definitief ontwerp Leuvens podiumkunstengebouw goedgekeurd

Foto: Secchi Smith / Sergison Bates Architects.

Het Leuvense schepencollege keurde zopas het definitieve ontwerp van het Londense architectenbureau Sergison Bates goed voor de bouw van een grote podiumkunstenzaal in het stadscentrum. Het gaat om een project dat nu al wordt geraamd op ruim 80 miljoen €. In april wordt de vergunningsaanvraag ingediend bij het Vlaamse Gewest, met als doel de bouw te kunnen starten in 2024. Volgens die planning zou het complex in het najaar van 2027 kunnen openen.
Op de plek van het inmiddels afgebroken Sint-Pietersziekenhuis komt een nieuw podiumkunstengebouw, dat samen met het cultureel centrum de Romaanse Poort, enkele pleinen en de Predikherenkerk die al eerder een herbestemming kreeg, de podiumkunstensite zal vormen.

“Het definitieve ontwerp dat Sergison Bates architects uit Londen van ons podiumkunstengebouw maakte is bijzonder sterk. Het Britse architectenkantoor ontwierp het zo dat het lijkt alsof het complex altijd al bij Leuven hoorde. Het sluit aan bij de traditie van bijzondere publieke gebouwen in de stad, zoals bijvoorbeeld het historische stadhuis. Het volgt echter ook de zigzaglijn van het dakenlandschap in de Brusselsestraat waardoor het aansluit op het omliggende erfgoed van de Romaanse Poort”, vertelt de Leuvense schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies.

Het definitieve ontwerp legt nu ook de contouren, de indeling van het gebouw en de materialen van de gevels vast. In april stapt Leuven daarmee naar het Vlaamse Gewest om de vergunningsaanvraag in te dienen. In de volgende fase werkt het ontwerpteam aan de binnenafwerking, verfijning en detaillering van de bouwplannen.

Omgevingsaanleg

Het podiumkunstengebouw maakt deel uit van de heropwaardering van de Benedenstad. Samen met het gebouw worden ook twee nieuwe pleinen aangelegd. Het ‘binnenhof’ wordt omarmd door de nieuwbouw en de Romaanse Poort en wordt het kloppende hart van de site. Het ‘plein aan de Aa’ legt letterlijk – via de Dijle-arm de Aa – de link tussen de podiumkunstensite en het nieuwe park op de Hertogensite. Een bomengroep rond het water moet zorgen voor een rustpunt tussen de vele nieuwe verbindingen die deze nieuwe pleinen creëren voor voetgangers en fietsers.

“Ter hoogte van de site wordt ook de Brusselsestraat aangepakt. Er worden wegenwerken uitgevoerd en het voetgangersgebied wordt doorgetrokken tot aan de podiumkunstensite.  De Dijle leggen we op drie plaatsen opnieuw open, zodat je merkt dat de Brusselsestraat dwars doorheen de Dijlevallei loopt”, aldus schepen Devlies.

“Ook inhoudelijk zetten we in de komende periode belangrijke stappen. Met deze nieuwe site voor kunsten en ontmoeting krijgt de stad er niet alleen twee nieuwe grote zalen bij, maar ook permanent toegankelijke ruimtes. Het nieuwe binnenplein, de verbindingsbruggen tussen het nieuwe gebouw en de Romaanse Poort, de brede inkomhal, het dakterras en de Romaanse Poort zelf, wordt een ‘stedelijke woonkamer’ waar je kan afspreken met vrienden, op je laptop werken, even uitrusten of spelen, en ook zelf iets organiseren”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort.

De Leuvense oppositie stelt zich vragen bij het geraamde prijskaartje van meer dan 80 miljoen €. Leuven rekent op subsidies van Vlaanderen, maar die zijn nog niet toegekend. De actuele kostenraming is ook verdubbeld vergeleken met de vooropgestelde prijs van 40 miljoen € die er bij de projectdefinitie in 2017 werd opgekleefd.

Vlaams parlementslid Loris Parys, die ook in de Leuvense gemeenteraad zetelt, maar die binnenkort de politiek verlaat voor een nieuwe job in de voetbalsector, wijst erop dat in de huidige kostenraming bovendien nog geen rekening gehouden is met de wereldwijd steeds maar duurder wordende prijzen van grondstoffen. Zo zijn prijsstijgingen met 30% voor grondstoffen zoals staal, glas, aluminium en hout, geen uitzonderingen meer.

“Ik kan alleen maar hopen dat het stadsbestuur de voorbereidende studieopdrachten, waar Vlaams minister-president Jambon recent geld voor vrijmaakte, niet alleen zal aanwenden om dit dossier verder voor te bereiden, maar ook zal gebruiken om te laten onderzoeken welke alternatieve mogelijkheden er zijn om kosten te besparen. Daarnaast blijven wij ons tevens nog steeds zorgen maken om de mobiliteit rond de Podiumkunstensite en stellen we vast dat er nog steeds geen sluitend exploitatieplan werd gemaakt”, besluit Parys.
Foto’s: Secchi Smith / Sergison Bates Architects.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

140 miljoen euro voor nieuw kenniscentrum in Gent

140 miljoen euro voor nieuw kenniscentrum in Gent

In Gent bouwt Daikin Europe een nieuw EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) Development Center. De investering bedraagt 140 miljoen euro en zal alle R&D-activiteiten voor warmtepompverwarming en -koeling samenbrengen in één[…]

24/05/2022 | Gentwarmtepomp
Opvangcentrum voor asielzoekers in Rixensart wordt gemoderniseerd

Opvangcentrum voor asielzoekers in Rixensart wordt gemoderniseerd

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Meer artikels