Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Definitief ontwerp Falconhoven is klaar

Gerelateerde onderwerpen :

Definitief ontwerp Falconhoven is klaar

De ontwikkeling van het bouwblok Falcon aan de Falconrui in Antwerpen omvat behalve enkele nieuwe bouwblokken ook vier publieke binnenhoven die met elkaar verbonden zijn. Het stadsbestuur keurde het definitieve ontwerp voor drie binnenhoven onlangs goed. De hoven worden de komende jaren gerealiseerd.

Het masterplan Falcon is opgemaakt door het ontwerpbureau RAPP + RAPP. Het omvat de bouw van een nieuw L-vormig blok op de hoek van de Falconrui en de Generaal Belliardstraat en een C-vormig gebouw aan de Oudeleeuwenrui. Hierdoor ontstaan vier binnenhoven. De stad wil via deze hoven de buurt opwaarderen met groen. De hoven zullen publiek toegankelijk zijn en worden met elkaar verbonden, waardoor een middenplein ontstaat. Alle hoven zijn vergelijkbaar opgebouwd met een verharde zone in natuursteen aan de zijde van de bebouwing en een groenzone in het midden. De inrichting ervan gebeurt volgens een eigen thema met een specifieke beplanting.

Binnenhof I wordt ontwikkeld door AG Vespa. Het ontwerp hiervoor werd al goedgekeurd in juni 2015. Binnenhoven II, III en IV worden ontwikkeld door projectontwikkelaar CIP, die ook instaat voor de bouw van het L-en C-blok.

'De Falconhoven maken deel uit van het masterplan Falcon dat volop in ontwikkeling is en een boost zal geven aan de buurt. De hoven zijn een eerste groene toets in de buurt van het Eilandje waar we volgend jaar starten met de aanleg van het Droogdokkenpark en later ook met de heraanleg van de Scheldekaaien. Het stadsbestuur is voor de binnenstad en Borgerhout intra muros op zoek naar meer van die reconversieplekken waar ruimte en groen kunnen toegevoegd worden aan een buurt waar er een tekort is. De site rond het arresthuis aan de Begijnenstraat en de AROP-site zijn daarvan een goed voorbeeld', aldus schepen Rob Van de Velde.

Falconhof I: Falconpark

Deze hof is ongeveer 3.000 m² groot en bevindt zich op de hoek van het Falconplein en de Falconrui. Het wordt een stedelijke buurttuin, een ontmoetingsplek met banken en speelplekken, toegankelijk vanaf het Falconplein en Falconrui. De grasvlakte met verschillende niveaus wordt omsloten met graniet. De niveauverschillen worden opgevangen door trappen. De historische muur loopt diagonaal door het park als herinnering aan het voormalige klooster. De oplevering is gepland voor midden 2018. De heraanleg van hof I, in opdracht van AG Vespa, wordt geraamd op 1.077.000 ' (incl. btw).

Falconhof II: Labyrint

Dit hof is ongeveer 1.050 m² groot en bevindt zich op de hoek van de Falconrui en de Generaal Belliardstraat. Het wordt een labyrinttuin met een gazon, omlijnd met lage muurtjes. Op, achter, voor en tussen de muurtjes kan gespeeld worden. Ze fungeren eveneens als banken om te ontspannen en uit te rusten. De oplevering wordt verwacht in het voorjaar van 2018.

Falconhof III: Natuurtuin

Dit hof is ongeveer 1.500 m² groot en bevindt zich langs het Falconplein en de Oudeleeuwenrui. De natuurtuin straalt rust en eenvoud uit. Het is een soort van 'geheime tuin' midden in de stad die boordevol leven en kleine bijzonderheden zit. Het is vooral een kijktuin voor bewoners en voorbijgangers. Bedoeling is dat dit hof vogels aantrekt en dat de seizoenen er extra voelbaar zijn door de verschillende kleuren. De oplevering is voorzien voor eind dit jaar.

Falconhof IV: Boomgaard

Dit hof is ongeveer 1.500 m² groot en ligt langs de Oudeleeuwenrui en de Generaal Belliardstraat. De boomgaard wordt een rustige plek middenin de stad: ideaal om te ontspannen met een boek, te spelen met de kinderen of onder de bomen in het gras te picknicken. De oplevering is gepland voor het najaar.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Er loopt een nieuw openbaar onderzoek naar het woonproject Melkerij in de dorpskern van Achterbos, een gehucht van de gemeente  Mol. Projectontwikkelaar Durban Ground-up wil op de site 37 appartementen en negen woningen creëren en[…]

16/08/2022 |
Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Meer artikels