Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Decretale mist over digitale meters

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Decretale mist over digitale meters

De Vlaamse regering bereidt de komst van digitale meters voor en regelt het databeheer, de meterplaatsing en de compensatie voor zonnepanelen in een verzameldecreet. Rond die plannen hangt veel mist, vinden de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad).

Ze missen een bredere kadering en een degelijke juridisch-technische uitwerking en vragen de Vlaamse regering in een gezamenlijk advies om haar plannen inzake onder andere databeheer beter toe te lichten.

Om na te gaan of de gekozen opties de beste zijn, is volgens de SERV en de Minaraad een onderzoek naar alternatieven nodig. Concreet vragen de raden om naast het voorgestelde databeheermodel ook modellen te overwegen zonder afzonderlijke ‘databeheerder’ en met ‘open data’ met respect voor de bescherming van privacy en mededinging. Ook moet werk gemaakt worden van een sterke en liefst sector- en beleidsniveauoverschrijdende dataregulator.

Er is ook meer duidelijkheid nodig over de compensatieregeling die het voorontwerp voorstelt voor kleinschalige pv-installaties. Voor bestaande pv-installaties moet bekeken worden of de voorgestelde compensatieregeling voldoende investeringszekerheid biedt en of de plaatsing van digitale meters in dat segement kosten-batengewijs nog wel interessant is.

Voor nieuwe pv-installaties moet de Vlaamse regering dringend uitklaren met welke instrumentenmix zij de  doelstellingen inzake zonne-energie zal realiseren rekening houdend met de digitale meteruitrol. De regelingen om certificatensteun te begrenzen en om geen steun te geven bij negatieve prijzen moeten voort verduidelijkt worden in een decretale tekst rekening houdend met de nood aan investeringszekerheid.

Bij de uitrol van digitale meters moet volgens de raden ook een opt-out bekeken worden waarbij (sommige) gebruikers (in bepaalde gevallen) het recht krijgen om een slimme meter te weigeren en/of om de communicatiefunctie van de slimme meter ten dele te laten uitschakelen. Decretaal is een kader nodig dat de plaatsing van digitale meters op vraag voorziet en moeten de principes van de segmentering en timing (wanneer bij wie) van de uitrol geregeld worden.

Ook moet het energiearmoedeprogramma ervoor zorgen dat kwetsbare groepen kunnen meegenieten van de voordelen van slimme meters. De maximumsteunregeling moet beter uitgeklaard en gekaderd worden met het oog op het maximale behoud van de investeringszekerheid. De urgentie van de regeling inzake negatieve prijzen moet nog aangetoond worden.

Ten slotte is een bredere discussie nodig over de andere taken van netbeheerders. Zo rijzen vragen bij het verbod op warmteproductie-activiteiten dat het voorontwerp introduceert voor netbeheerders. Bij het debat over ESCO-activiteiten van netbeheerders bij gemeenten vragen de raden om ook de faciliterende rol die netbeheerders daar spelen voor de private markt in beschouwing te nemen. Samenwerken met een ESCO of Energy Service Company biedt mogelijkheden om te besparen op de energiefactuur.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft het ontwerp voor de herinrichting van het overstromingsbekken in de Moerasstraat in Kruisem goedgekeurd. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en er wordt een aannemer gezocht voor de uitvoering van[…]

Holcim krijgt CSC Gold-certificaat voor alle betonactiviteiten

Holcim krijgt CSC Gold-certificaat voor alle betonactiviteiten

Groenblauwpeil vertelt hoe klimaatbestendig een perceel is

Groenblauwpeil vertelt hoe klimaatbestendig een perceel is

Verdubbeling budget voor asbestverwijdering in landbouw

Verdubbeling budget voor asbestverwijdering in landbouw

Meer artikels